مشکلات تخریب جنگلها و ارائه راهکارهای مناسب برای حفظ آن

مشکلات تخریب جنگلها

دخالت در اکوسیستم جنگل بصورت غیر اصولی در هر محیطی مشکلاتی را ببار می آورد که عبارتند از:

1- بهم خوردن تعادل زیست محیطی مناطقی که جنگل در آن قرار دارند.

2- کاهش آب رود خانه ها ، جویبارها چشمه ها که از مناطق جنگلی سرچشمه می گیرند.

3- افزایش رسوبات رودخانه ای و پر شدن سدها و کاهش عمر آنها.

4- وقوع زمین لغزشها و انواع حرکات دامنه ای.

5- کاهش میزان تولیدات جنگلی و بدنبال آن کاهش اشتغال ناشی از آن و کاهش درآمد.

6- فرسایش خاک.

7- گسترش بیابانها و حرکت شن های روان در مناطق خشک.

8- کاهش علوفه برای دامها.

9- از بین رفتن پناهگاه جانوران مختلف که در جنگل زندگی می کندو نهایتاً از بین رفتن گونه های مختلف جانوری.

10- کاهش حاصلخیزی خاک.

11- افزایش میزان گازهای گلخانه ای و تشدید آلودگی هوا و تخریب لایه ازون و نهایتاً گرم شدن زمین.

12- کاهش میزان بارندگی و لطافت هوا در یک محیط.

13- کاهش درامد اقتصادی حاصل از توریسم.

14- افزایش بیماری های تنفسی، قلبی، روانی و... ناشی از آلودگی های مختلف.

15- کاهش گیاهان دارویی.

16-کاهش تولیدات کشاورزی بواسطه کم شدن آب و عدم حاصل خیزی خاک.

17-کاهش انرژی الکتریکی به جهت کاهش آب رود خانه ها.

18- کاهش باران های محلی ناشی از در ختان و گسترش بیابانها.

 

راهکارهای مناسب برای حفظ جنگلها

1- ترویج فرهنگ جنگل داری و جنگل کاری و حفظ منابع جنگلی در بین مردم.

2- جلب مشارکت مردم و دولت در حفط و احیاء و توسعه منابع طبیعی.

3- احیاء اراضی بیابانی و کویری و جلوگیری از حرکت ماسه های روان.

4- کاهش خسارات به محصولات کشاورزی با ایجاد باد شکن در حاشیه مزارع.

5- کاهش بهره بردارِی های غیر اصولی از جنگل های صنعتی کشور.

6- ایجاد اشتغال از طریق تولید نهال، توسعه جنگل و صنایع تبدیلی.

7- استفاده از تفرجگاه های طبیعی مانند جنگل ها، کوهستان ها و ... در توسعه اکوتوریسم با شیوه های درست.

8- بهره برداری صحیح و اصولی از جنگل.

9- تهیه و اجرای دقیق طرح های جنگل داری.

10- جایگزینی و پایین آوردن مصرف چوب.

11- گسترش طرحهای آبخیزداری.

12- کنترل لغزش های زمین و جلو گیری از پدیده های بیابان زایی.

13- تشکیل گروهای حمایت از جنگل که بتواند در مواقع ضروری مانند خطر آتش سوزی به کمک جنگل بشتابند.

14- تولید بذر و افزایش نهال های بومی مناطق جنگلی و کاشت آنها.

15- جلوگیری از قاچاق چوب.

16- جلوگیری از قطع بی رویه و بطور گسترده جنگل جهت استفاده از چوب یا زمین کشاورزی.

17-  انتقال تکنولوژی ساختمان سازی از شهرها به روستا ها تا آنها مجبور نباشند از درخت برای ساختن منزل مسکونی استفاده کنند و کمکهای مالی به اینگونه روستاها.

18- رساندن انواع سوخت به روستاها تا آنها از چوب جنگل استفاده نکنند.

19- تامین علوفه برای دام های روستائیان تا آنها مجور نباشند از شاخه های درختان یا پوست آنها استفاده کنند.

/ 0 نظر / 32 بازدید