# مقاله

عوامل پیش بینی کننده انگیزه شغلی در افسران ارشد دانشگاه افسری امام علی (ع)

عوامل پیش بینی کننده انگیزه شغلی در افسران ارشد دانشگاه افسری امام علی (ع)  محمدحسین میرجلیلی / سید حسین آتشی /  بهزاد نظرپور/ جلال رضایی  پیوست(ها):   20140609152024-9927-71.pdf (نوع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمانم

تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) علیرضا پویا/ملیحه بذرگری  چکیده: هدف این پژوهش بررسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان شرکت

سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان شرکت (مطالعه موردی: استان کردستان)  یعقوب احمدی / اسعد محمدی بلبان آباد  چکیده: سرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدی و چندلایه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی

ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی  محمد موسی خانی/ طهمورث حسنقلی پور/ زهرا وظیفه  چکیده: هدف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

رابطه چندگانه ی هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان

رابطه چندگانه ی هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رضایت ارباب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

مزایای بلیت الکترونیک و نقش آن در توسعه مدیریت خدمات شهری شهرداری مشهد

مزایای بلیت الکترونیک و نقش آن در توسعه مدیریت خدمات شهری  متوان ادعا کرد که بزرگ‌ترین مزیت همگانی که بلیت الکترونیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید