# مقاله

نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به نوآوری کارکنان در شرکت سهامی بیمه معلم

نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به نوآوری کارکنان در شرکت سهامی بیمه معلم  سعید رجایی پور/حیدر چوپانی/مجتبی زارع خلیلی/حجت غلام زاده/مریم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

پیوند برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان

مقدمهاز آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

مشارکت شهروندان مشهدی در اداره شهر از طریق پرداخت عوارض

پرداخت عوارض، هزینه توسعه شهر شهرداری‌ برای ایجاد کیفیت بهتر ارائه خدمات به شهروندان، فعالیت‌های تفریحی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... نیازمند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

رابطه دلبستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و میل ماندن در شغل

مقدمه: از جمله عواملی که در بقای سازمان ‏ها بسیار مؤثر است و همواره مد نظر مسئولان و مدیران ‏سازمان‏ ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 158 بازدید

مقاله-مدیریت دولتی و جهانی شدن: رویکردی تطبیقی به سیستم‌ها‌ی مدیریت دولتی در عرص

مدیریت دولتی و جهانی شدن: رویکردی تطبیقی به سیستم‌ها‌ی مدیریت دولتی در عرصه بین‌المللی محمد خانباشی   چکیده: چکیده مقاله حاضر به بررسی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 24 بازدید