# مدیریت

طراحی الگوی مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی: مدارس شهر زاهدان)

طراحی الگوی مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی: مدارس شهر زاهدان) مجله پژوهش های مدیریت عمومی، دوره 6، شماره 21، پاییز 1392، صفحه 101-122 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

کارآفرینی و سابقه تاریخی آن در جهان و ایران

سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی سابقه کارآفرینی در جهان کارآفرینی موضوعی میان رشته ­ای است که رشته­ های مختلفی همچون اقتصاد، روان شناسی،مردم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 175 بازدید

کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1393

  نوع دفترچهنام رشته امتحانیکد رشته امتحانیA مجموعه مدیریت 1142   شماره سوالگزینه صحیح1 2 2 4 3 1 4 1 5 3 6 2 7 4 8 3 9 3 10 2 11 4 12 1 13 2 14 3 15 4 16 1 17 2 18 4 19 1 20 2 21 4 22 1 23 2 24 3 25 4 26 2 27 1 28 4 29 1 30 4 شماره سوالگزینه صحیح31 3 32 1 33 4 34 3 35 2 36 2 37 2 38 1 39 3 40 4 41 2 42 2 43 3 44 3 45 4 46 3 47 1 48 4 49 4 50 4 51 3 52 1 53 1 54 2 55 1 56 3 57 1 58 1 59 4 60 3 شماره سوالگزینه صحیح61 3 62 2 63 4 64 1 65 3 66 4 67 1 68 1 69 2 70 2 71 3 72 1 73 4 74 1 75 2 76 3 77 2 78 3 79 3 80 4 81 2 82 1 83 4 84 4 85 3 86 1 87 4 88 3 89 2 90 2 شماره سوالگزینه صحیح91 3 92 2 93 1 94 3 95 2 96 3 97 4 98 2 99 3 100 4 101 2 102 1 103 2 104 3 105 3 106 2 107 3 108 2 109 4 110 2 111 4 112 4 113 1 114 4 115 1 116 2 117 4 118 3 119 2 120 1 شماره سوالگزینه صحیح121 1 122 1 123 1 124 4 125 3 126 1 127 4 128 3 129 4 130 2 131 4 132 3 133 2 134 1 135 1 136 3 137 2 138 1 139 1 140 2 141 3 142 4 143 4 144 3 145 2 146 1 147 4 148 1 149 2 150 2 شماره سوالگزینه صحیح151 2 152 3 153 2 154 1 155 3 156 4 157 3 158 1 159 1 160 3 161 2 162 1 163 1 164 4 165 2 166 1 167 4 168 3 169 4 170 3 171 4 172 3 173 2 174 2 175 1 176 1 177 3 178 3 179 2 180 2 شماره سوالگزینه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید