# رفتار_شهروندی

نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی

نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی   مطالعات مدیریت بهبود و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 122 بازدید

بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران

بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران مجله مدیریت اجرایی، دوره 4، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 2-2  اصل مقاله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید

تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمانم

تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) علیرضا پویا/ملیحه بذرگری  چکیده: هدف این پژوهش بررسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید