# تصویبنامه

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شمـاره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مــورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شمـاره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مــورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳، موضوع: «برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان ستادی وزارت‌خانه‌ها و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی تعاریف و اختصارات: ماده 1- در این مصوبه، واژه‌ها و اصطلاحات در معانی و تعاریف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 116 بازدید

ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت

ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/13/1393 سازمان مدیریت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 90 بازدید

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی ماده 1- واحد منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی موظف است اقدامات زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان رسمی آزمایشی

دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی به استناد ماده دو آیین‌نامه اجرایی تبصره سه ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف کارگروه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید