بخش بیست و چهارم : « گیرت هافستید » وآثار فرهنگ

مدیریت مبتنی بر نظریه هافستید  مستلزم آن است که:

-         مرئوسان آنقدر آزادی عمل داشته باشند که بتوانند طی مذاکراتی معنی دار با روسای خود درمورد هدفها به توافق برسند

-         روسا ومرئوسان آمادگی پذیرش ریسک راداشته باشند روسا ازنظر تفیض اختیار ومرئوسان ازنظر قبول مسئولیت

-         مرئوس شخصا امادگی آزمان ومنشا اثر شدن راداشته باشد

-         روسا ومرئوسان عملکرد ونتایج حاصله را مهم بدانند یعنی مدیریت مبتنی برهدف ها مستلزم فرهنگی با عنصر مرد گرایی بالاست

-         مساله این است که درفرهنگی که فاصله قدرتی آن بالاست رئیس شرکت نمی خواهد هیچ عامل دیگری امکان اعمال قدرت راازاو بگیرد وحال آن که مدیریت مبتنی برهدف ها ایجاب می کند کنترل به وسیله عوامل اجرایی وبدون نیاز به اعمال نظارت لحظه به لحظه مدیران صورت پذیرد.

نویسنده:محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 51 بازدید