رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

جهت مشاهده متن کامل به این لینک مراجعه نمایید.

روزنامه رسمی شماره 20401- 26/12/1393

/ 0 نظر / 89 بازدید