هفت اشتباهی که کارکنان هنگام ارزشیابی عملکرد

هفت اشتباهی که کارکنان هنگام ارزشیابی عملکرد به آن دچار می­شوند:

1) تمرکز بر فرم­های ارزشیابی.

2) عدم آمادگی قبلی.

3) حالت دفاعی به خود گرفتن.

4) ارتباط نداشتن در طول سال.

5) شفاف نبودن به اندازه لازم

6) یک طرفه کردن ارزشیابی.

7) تمرکز بر ارزشیابی، به عنوان راهی برای بدست آوردن پول بیشتر.

/ 0 نظر / 4 بازدید