یادداشت درسی

جلسه دوم

درس مبانی مدیریت دولتی استاد مربوطه جناب آقای دکتر دانشفرد

روز شنبه مورخ 26 بهمن ١٣٨٧

 

موضوع مدیریت دولتی انسان است که دارای دو بعد است.

بعد اول:

- قوام و قدرت حکومت ها  و کسب مشروعیت دولتها به انسان ها است.

- توجه به نیازها و تقاضاهای انسان

- مدیران دولتی باید انسانهایی دانشمند باشند.

- ضعف مدیران دولتی پایه های حکومت را متزلزل می کند.

- مدیریت دولتی یک فرهنگ است.

- مدیریت دولتی باید فرهنگ ساز باشد.

بعد دوم انسان (موجود پیچیده) رفتار سازمانی است.

 

هدف های مدیریت دولتی:

  

 

-         انگیزش

-         ادراک : تفسیر اطلاعات داده های دریافتی از محیط به وسیله حواس پنجگانه

-         یادگیری : یک رفتار نسبتاً پایدار در انسان

 

در بحث گروهی :

-         تضاد (تعارض)

-         ارتباطات

-         ساختار گروه

 

در بعد سازمانی: فرهنگ سازمان

 

-         رضایت شغلی

 

تعریف مدیریت دولتی:

-    نحوه اداره یک موسسه : (موسسه محدود) مدیریت دولتی به عنوان یک تکنیک دیده می شود به مانند یک مدیریت بازرگانی مثلاً به کارگیری سیستم مدیریت دولتی در هلال احمر یا به کارگیری مدیریت بازرگانی در شرکت نفت که یک شرکت دولتی است. (Subsystem)

 

-    یک سری از موسسات دولتی در محیط وجود دارد که کار مدیریت دولتی هماهنگ کردن این موسسات دولتی با هم است.(مدیریت دولتی به عنوان یک سیستم). (Sysystem)

 

-    مدیریت دولتی مسوول اداره جامعه است. مدیریت دولتی یک فرآیند کلان است. پاسخگوی همه مصائب جامعه است که برای جامعه خط مشی گذاری می کند اهم از بخش دولتی و خصوصی.SubsystemُSuper))

 

/ 0 نظر / 7 بازدید