بخش بیست و هفتم: « هانری براورمن » و بحث فرایند کار

به نظر براورمن درحال حاضر "فرایند کار"ایجاب می کند مدیران (به عنوان نمایند گان مالکان)برای دستیابی به سودی قابل رقابت، ساختار کار را مرتبا به گونه هایی متفاوت طراحی کنند.

اف. دبلیووتیلور نخستین محققی بود که می خواست به ترتیبی که ذکر شد کارایی سازماندهی تولید را افزایش دهد.

به نظر براورمن چون مدیریت پیشنهادی تیلور به عنوان روشی در کنترل شرکت های سرمایه داری ـ که روز یه روز تعدادشان افزوده می شودـ مؤثر بوده در دوره خود "مدیریت علمی"نامیده می شود.

پس این مدیریت را نمی توان "دانش کار"دانست در اصل آن راباید "علم مدیریت بر کار دیگران در شرایط حاکمیت سرمایه داری"به شمار آورد.

براورمن عمیقاً اعتقاد دارد که مدیریت علمی به عنوان روش حاکم بر ساختار سرمایه داری فرآیند کار عملا رواج دارد او نظریه های آن گروه از محققان علوم جتماعی را که در زمینه روابط انسانی قلم فرسایی می کنند(مانند مایو، لیکرت و مک گریگور و هرز برگ)و معتقدند کار باید جنبه ای انسانی به خود بگیرد و کیفیت زندگی کاری باید بهبود یابد مردود میداند

براورین این دیدگاه راکه خودکار شدن(اتوماسیون)در مقایسه با ماشینی شدن به لحاظ کیفی مهارت های متفاوتی را از کارکنان می طلبد، مردود میداند، او ادعا می کند که خودکار شدن نیز مانند هر فناوری جدید به کاهش مهارت های کارکنان منجر می شود وقوع این اتفاق به فناوری مورد استفاده مربوط نیست بلکه ناشی از آن است که فناوری ها ناگزیر برای کنترل فرایند کار به وسیله سرمایه داری برای افزایش سود مورد استفاده قرار میگیرد

نویسنده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 88 بازدید