عوامل پیش بینی کننده انگیزه شغلی در افسران ارشد دانشگاه افسری امام علی (ع)

عوامل پیش بینی کننده انگیزه شغلی در افسران ارشد دانشگاه افسری امام علی (ع)

 محمدحسین میرجلیلی / سید حسین آتشی /  بهزاد نظرپورجلال رضایی

 پیوست(ها):   20140609152024-9927-71.pdf (نوع: PDF  حجم: 325KB)

/ 0 نظر / 34 بازدید