ده اشتباه مدیران هنگام ارزشیابی عملکرد کارکنان

ده اشتباه مدیران هنگام ارزشیابی عملکرد کارکنان:

1) صرف وقت بیشتر در ارزشیابی عملکرد به جای طرح­ریزی و برنامه­ریزی عملکرد در طول سال.

2) مقایسه کارمندان با یکدیگر.

3) فراموش کردن این موضوع که ارزشیابی درباره پیشرفت و بهبود است نه برای سرزنش کردن.

4) تصور اینکه شکل رتبه­بندی، شکلی است هدف­دار، خالی از نظر شخصی و ابزاری بیطرفانه.

5) توقف ارزشیابی عملکرد، به هنگامی که حقوق و مزایای یک شخص ثابت است و قرار نیست تغییر کند.

6) باور کردن این موضوع که آنان در مقام و موقعیتی هستند که می­توانند به دقت کارمندان را ارزشیابی کنند.

7) لغو یا به تأخیر انداختن جلسات ارزشیابی.

8) سنجش یا ارزیابی مسائل کوچک و پیش پا افتاده.

9) شگفت­زده کردن کارمندان در زمان ارزشیابی.

10) تصور اینکه همه کارمندان و همه شغل­ها باید درست به یک روش ارزشیابی شوند و برای همه از شیوه­ واحد استفاده شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید