بخش بیست و پنجم : « میشل کروزییر » و بازی قدرت در سازمان

بازی مسیر روابط قدرت را تعیین می کند، زمینه همکاری را به وجود می آورد وآزادی اعضای سازمان را با محدودیت هایی که خود برای آنها ایجاد میکند متوازن می سازد.

ممکن است رؤسا ازشیوه "تفرقه بیانداز وحکومت کن"استفاده کنند و احتمال دارد مرئوسان باتبعیت از سیاستی تدافعی همه امکان و اختیارات خود رابرای آنکه کارها را به دور از مداخله رؤسا یا مقررات جدید انجام دهند به کار برند.

کروزییر استفاده گروه های سازمانی از روش های خاص خود در بازی های قدرت مدل راهبردی سازمان      می نامند

شرکت کنندگان دریک بازی به هیچ وجه با هم برابر نیستند بعضی ازبعضی دیگر قوی ترند ونقش های آنان در بازی های مختلف تغییر می کنند، بنابراین شرکت کنندگانی که دریک بازی قوی هستند ممکن است دربازی دیگر ضعیف باشند با این حال شگردهای بازیکنان دارای هدف اساسی مشترکی است وآن عبارتست از حداکثر منفعت طلبی درمتن قواعد محدود کننده بازی با سلب آزادی عمل دیگران درعین حفظ یا وسعت بخشیدن به آزادی عمل شخصی.

قدتمند بودن"چون بر آخرین منشا ابهام نهفته درنظام سازمانی کاملا جا افتاده وبدون تغییر تسلط داشتند"باگذشت زمان قدت با ابهام هایی که حیات سازمانی به آنها وابسته است شدیدا پیوند می خورد و به این بحاظ گروه های درگیر در بازی های قدرت با راهبرد های خود سلطه بر"حساس ترین خاستگاه های نهایی ابهام ها "را هدف قرار میدهند .ابهام قدرت را توجیه می کند.

در واقع اگر ابهام ادامه یافتنی و همراه با آن دانش فنی خاص رفع ابهام مستمرا مورد نیاز بود کارشناسان دارای آن دانش فنی میتوانستند همواره قدرت خود را حفظ کنند اما این امر غیر محتمل است زیرا موفقیت آن کارشناسان ناقص غرض و خود شکننده است.

روز مرگی و عادی شدن ابهام قدرت را از بین می برد.

در هر شاخه از شاخه های اداری هر سطح ازسطوح در سلسله مراتب سازمانی از طبقاتی که یا در بالا و یا در پایین آن سطح قرار دارند محافظت می شود، افراد سطوح پایین تر از دادن اطلاعات صحیح و کارساز به افراد سطوح بالاتر مضایقه می کنند و در همین حال افراد سطوح بالاتر تصمیم های بی پایه ای میگیرند که طبق توقعات آنان به اجرا درنمی آید، اما در عین حال آن  مدیران رده بالا را ازعواقب عدم اجرای صحیح آن تصمیم ها مصون باقی می گذارد.
نویسنده:محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com
/ 0 نظر / 126 بازدید