آموزش شهروندی (همشهریان عزیز شهر مشهد)

کسی که دارای عزم راسخ است، جهان را مطابق میل خویش تغییر می دهد.
زیبایی برون نشانه ای از زیبایی درون است..
شهر خوب ، تجلی گاه رفتار شهروندان است.
محیط زیست میراث پدرانمان نیست بلکه امانت فرزندانمان است.
هویت اصلی هر شهر رفتار و کردار شهروندان آن است .
شهر بدون شهروند و شهرداری بدون مشارکت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت.
موفقیت هر شهرداری لازمه ی  مشارکت شهروندان است.
شهرداری شهر را زیبا می سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه می دارند.
پرسنل خدوم شهرداری ، شهر را تمیز می‌کنند و شهروندان فهیم آن را پاکیزه نگه می‌دارند.
شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم .
شهروند خوب ،  شهرزیبا  می خواهد و شهر زیبا ، شهروند خوب
شهرنمایشگاه افکار  و فروشگاه رفتار شهروندان است .
اجرای قوانین مهمتراز وضع آنها است .
برای آنکه از بندگی دیگران آزاد باشیم همه باید بنده ی  قانون باشیم .
احترام به قانون احترام به خود است .
چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخلاق وام دار رفتارمان باشد .
با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد .
اولین شرط رعا یت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است .
رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است .
احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است .
احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است .
نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است .
پرداخت عوارض مساوی با پویایی  شهر است .
با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم

 • اموال عمومی امانت خداوند است در دستان ما.
 • شهر ما خانه‌ی ماست در حفظ و توسعه زیبائی‌های آن بکوشیم.
 • شکستن شاخه‌های درختان مثل شکستن بال‌های فرشتگان است.
 • بی تفاوتی نسبت به سرنوشت خود، بزرگترین عامل بدبختی انسانهاست.
 • شهر خوب و زیبا و سالم محصول مشارکت اجتماعی مسئولین و مردم است.
 • شهر خوب را شهروندان خوب می سازند
 • شهر سالم و زیبا٬ حاصل اقدامات جزئی شما شهروندان مهربان است
 • در حفظ و نگهداری شهر خود کوشا باشیم
 • شهروندان سبز = تعامل سبز
 • شهروند گرامی٬ شهر برای رشد و توسعه نیاز به دست های پر مهر شما دارد
 • آینده از آن کسانی است که به زیبا بودن رویاهای خود ایمان دارند.
 • شهر خوب یافتنی نیست٬ بلکه ساختنی است ٬ شهر خوب را شهروندان خوب می سازند

شهروند عزیز: با پرداخت به موقع عوارض٬ با شهرداری در عمرانی و آبادانی شهر خود مشارکت کنیم.

 • خدمات رسانی٬ عمران شهری و بهبود محیط های اجتماعی از ما٬ حفظ و نگهداری از شما...
 • پیاده رو٬ کلید خوشبختی شهر
 • پیاده رو٬ فضای عمومی شهروندان است٬ لطفا" سد معبر نکنید
/ 0 نظر / 33 بازدید