هربرت سایمون : رفتار اداری وتصمیم

 اجرای تصمیمات اتخاذ شده را نیز می توان جزء فرآیند تصمیم گیری به شمار آورد.

سایمون بجای تاکید بر انسان اقتصادی (نشان دهنده شخصیتی که با واقعیت ها با همه پیچیدگیهای آنها دست وپنجه نرم می کند و از بین راه حل های عاقلانه موجود، خردمندانه ترین ارزشیابی را محاسبه و برمی گزیند تا منابع خود رابیشینه سازد.) تمرکز بر مطالعه انسان اداری را پیشنهاد می کند( انسان اداری "به حد کفایت "در هر زمان بسنده می کند و راه حلی که فعلا" رضایت بخش بوده و به "اندازه کافی خوب است" را در پیش می گیرد.

 سایمون دو شیوه طبقه بندی دیگر نیز بزای تصمیم گیری قایل می شود:

1.      تصمیمات برنامه ریزی شده : تصمیماتی که در چارچوب مشخص و از پیش طراحی شده اتخاذ می شوند.مثل پاسخ گویی به سفارش مشتری .

2.      تصمیمات بدون برنامه یا غیر قابل برنامه ریزی : مقولات جدید و بی سابقه و موضوع هایی که در چار چوبی شناخته شده نگنجند یا نتوان برای مقابله با آنها روش معمول بکار برد ضرورت اتخاذ تصمیمات بی برنامه را ایجاب می کند. مثل عرضه محصول جدید به بازار.

سازمان باید سعی کند برای جلو گیری از زیان وضررهای جبران ناپذیر ، همه تصمیماتی را که می توانند به صورت برنامه ریزی شده در آورند برنامه ریزی کنند.

به عقیده سایمون " کارخانه خودکار آینده بر اساس تصمیم های برنامه اداری که اداره و دفتر خودکار همجوار آن تولید کرده است کار خواهد کرد."

تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 149 بازدید