بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان   حقیقی محمدعلی,احمدی ایمان*,رامین مهر حمید   * دانشگاه شهید بهشتی     مقاله حاضر تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی مشخص شد که عدالت سازمانی دارای سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) است. سپس با طرح پرسش نامه ای در زمینه سه بعد عدالت سازمانی و جمع آوری نمرات ارزش یابی عملکرد کارکنان، تاثیر این سه بعد بر عملکرد کارکنان در سازمان جهاد و کشاورزی استان تهران مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ادراکات کارکنان نسبت به میزان رعایت عدالت توزیعی و رویه ای در این سازمان بر عملکرد آنان تاثیر داشته، اما ارتباط چندان قوی بین ادراکات کارکنان از میزان رعایت عدالت مراوده ای و عملکرد کارکنان در این سازمان پیدا نشد.   کلید واژه: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، عملکرد    دانلود مقاله از اینجا  

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
سید علیرضا رئیسی

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگوار وبلاگ خوبی دارید لطفا به من هم سربزن و نظرت را بفرما منتظر هستم