برنامه تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در ادامه افزود: این معاونت مدل شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای دولت را در ابعاد مختلف دانشی، مهارتی، نگرشی و ارزشی طراحی و تدوین نموده است و منظور از پست‌های مدیریت دستگاه‌های جرایی، تمامی پست‌های مدیریت به استثنای پست‌های مدیریت سیاسی مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

دکتر عسکری آزاد مهم‌ترین اهداف این برنامه را ایجاد زمینه برای تحقق دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در انتصاب و ارتقای مدیران دولتی دانست وافزود: ما در صدد حفظ و توسعه سرمایه انسانی و تقویت توان و ظرفیت مدیریت کشور در آینده‌ایم و از طریق جانشین‌پروری می‌خواهیم سازوکار مناسب برای توسعه ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و شایستگی‌های کارمندان مستعد احراز پست‌های مدیریت حرفه‌ای را فراهم کنیم.

وی افزایش انگیزه کارشناسان و کارمندان را از طریق ایجاد فضای رقابتی و عادلانه کردن فرآیند انتخاب و انتصاب در پست‌های مدیریتی را از جمله اهداف این برنامه اعلام کرد و افزود: دوره‌های آموزشی 6 ماهه است و مصمم هستیم در هر دوره حداقل 1000 نفر را تربیت کنیم و آموزش‌ دهیم و البته در پایان دوره به شرکت‌کنندگان گوهینامه شایستگی عمومی مدیران اعطا می‌شود تا این برنامه با اهداف و سیاست‌های نظام اداری و نیازهای مدیریتی برنامه‌های توسعه کشور همراستا شود.

دکتر عسکری‌آزاد مهم‌ترین ضرورت امروز نظام اداری را شناسایی و سنجش افراد مستعد و تربیت آنها برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای در نظام اداری اعلام کرد و گفت:  پس از پایان هر دوره آموزشی، مرکز آموزش مدیریت دولتی شایستگی کسب شده توسط شرکت‌کنندگان را از روش‌های مقتضی و متعدد مورد سنجش قرار می‌دهد و فهرست تایید شده نهایی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند تا در بانک اطلاعات مدیران ثبت شود.

فایل های پیوست شده مشاهده متن پیشنهادی تصویب نامه

/ 0 نظر / 30 بازدید