بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها

 علیرضا صنعت خواه

 بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها یکی از مهمترین مسائل کشورهای در حال توسعه می باشد. از آنجا که در هر جامعه هزینه های سنگینی را برای آموزش افراد به منظور دست یابی آنها به شغل و همچنین ژاسخگویی به نیازهای بازار کار پرداخت می شود بیکاری فارغ التحصیلان اثرات زیانباری بر جامعه بر جای خواهد گذاشت.

پیوست(ها):  20120327183515-3065-312.pdf (نوع: PDF  حجم: 723KB)
/ 0 نظر / 6 بازدید