مفاهیم و راهبردهای توانمند سازی کارکنان

مفاهیم و راهبردهای توانمند سازی کارکنان

ناهید نادری، دکتر سعید رجایی پور، عبدالرسول جمشیدیان

چکیده                                         

توانمندسازی کارکنان یک ابزار ضروری مدیریتی است که می توان درجهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهره‌وری مورد استفاده قرار داد . هدف از این مقاله بررسی مفهوم و سیر تکاملی مفهوم سازی توانمند سازی و ارائه استراتژی های گوناگون در این زمینه است.

 

منبع: ماهنامه تدبیر

/ 0 نظر / 9 بازدید