افزایش فوق العاده حقوق مشاغل حسابداری و حسابرسی

هئیت دولت با افزایش فوق العاده حقوق مشاغل حسابداری و حسابرسی موافقت کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ، افزایش فوق العاده حقوق مشاغل حسابداری و حسابرسی را تصویب کرد.
بر این اساس، میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ،حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی ،حداکثر تا سی و پنج درصد (35%)حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین می شود.
گفتنی است براساس بند10ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ،هئیت وزیران می تواند سقف فوق العاده ویژه دستگاه های اجرایی را متناسب با شرایط خاص ،افزایش دهد.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید