تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 89 – 88
نام نویسی: 14/11/88 لغایت 21/11/88
شروع درس: 25/11/88
ثبت نام با تاخیر: 27/11/88 لغایت 29/11/88
حذف و اضافه: 1/12/88 لغایت 3/12/88
پایان درس: 31/3/89
امتحانات: 2/4/89 لغایت 14/4/89
ضمنا زمان معرفی دانشجویان جهت میهمانی و پذیرش دانشجویان (ماده 24 و 55) از تاریخ 14/11/88 لغایت 3/12/88 می باشد و زمان مذکور قابل تمدید نمی باشد.
/ 0 نظر / 8 بازدید