سیر تحول نظریه‎های مدیریت

  • از تحولات مهم و تاثیرگذار در سیر تکامل مدیریت باید از انقلاب صنعتی نام برد. از جمله اثرات انقلاب صنعتی ایجاد طبقه ای در سازمان هااست به نام مدیران.
  • نظریه‎ی تقسیم کارِآدام اسمیت، تخصص‎گرایی در افکار چارلز باباژ و انسان‎گرایی رابرت آون سرآمد نخستین نظریات در افکار مدیریتی می باشند.
  • دوره‎ی کلاسیک‎ها سه دهه‎ی ابتدایی قرن بیستم را در بر می گیرد. در این دوره نظریات افرادی چون تیلور، گیلبرت‎ها، هنری گانت، فایول و وِبر از اهمیت بیشتری برخوردار است.
/ 0 نظر / 6 بازدید