بخشنامه ساماندهی و مدیریت بهینه آمار و اطلاعات نیروی انسانی

بخشنامه شماره 15645 مورخ 09/07/1390 در خصوص ساماندهی و مدیریت بهینه آمار و اطلاعات نیروی انسانی  و در اجرای بخشنامه شماره 56859/30 مورخ 24/06/1390 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص  تایید موافقتنامه بودجه منوط بر تایید آمار و اطلاعات دستگاهها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برای دریافت روی لینک زیر کلیک فرمایند.

  انباری - بخشنامه ماده 5.pdf 426.818 KB

/ 0 نظر / 4 بازدید