جایگاه داده‏کاوی در مدیریت دانش

مدیریت دانش 

امروزه در عصر یادگیری٬ کارکنان را ارزشمندترین منبع سازمان به حساب می‏آورند. کارکنان٬ حجم عظیم داده‏ها٬ اطلاعات و دانش سازمان را تولید می‏کنند و به‏کار می‏بندند.از این‏رو٬ مدیریت دانش در کنار مدیریت منابع انسانی در سازمان‏های نوین٬ ضرورت یافته است. مدیریت دانش٬ رویکردی سیستمی و یکپارچه است که برای تمامی دارائی‏های اطلاعاتی سازمان اعم از: مستندات٬ پایگاه داده‏ها٬ خط‏مشی‏ها٬ رویه‏ها و تجربیات کارکنان و سازمان را دربر می‏گیرد و به اشتراک می‏گذارد. مدیریت دانش، سکوی تسهیل کننده استخراج٬ ذخیره‏سازی٬  یکپارچه‏سازی٬ انتقال٬ مشاهده٬ تجزیه و تحلیل و استفاده از دانش در سازمان است. مدیریت دانش درجهت حفظ٬ تجزیه و تحلیل٬ سازماندهی٬ بهبود و تسهیم تجارب کسب و کار٬ به‏عنوان ابزار٬ روش و راهبرد در سازمان به‏کارمی‏رود. در واقع، مدیریت دانش متدلوژی استخراج سیستمی و استفاده از دانش در سازمان است که از طریق همین دانش و سرمایه فکری٬ ثروت و ارزش می‏آفریند. در نگرش سیستمی به مدیریت دانش٬ سه مؤلفه اصلی منابع انسانی٬ فرایندها و فناوری دخالت و با یکدیگر همپوشانی دارند (شکل 1) .

 

نسبت مدیریت دانش و داده‏کاوی

ابزار متفاوتی برای به‏کارگیری مدیریت دانش در سازمان٬ استفاده می‏شود. یکی از مهم‌ترین آنها٬ داده‏کاوی است. هنگامی که طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار (BRP) مورد نظر است٬ داده‏کاوی به‏عنوان تکنیک٬ درخدمت مدیریت دانش قرار می‏گیرد. درهربنگاه صنعتی٬ اقتصادی و تجاری نیز دانش با ارزش در مورد مشتری٬ محصول و بازار را می‏توان از طریق داده‏کاوی به‏دست آورد. با بزرگ‏ترشدن حجم داده‏ها و اطلاعات سازمان‏ها٬ اهمیت این مسئله روزبه‏روز بیشتر می‏شود. وقتی حجم داده‏ها زیاد است٬ از سیستم‏های پایگاه داده‏ها (DBS/DBMS)  برای مدیریت آنها استفاده می‏شود. در حالت زیادبودن حجم داده‏ها٬ داده‏کاوی برای استخراج و به‏دست آوردن دانش به‏کار می‏آید. وقتی حجم دانش زیاد است از سیستم مدیریت دانش (KMS)  استفاده می‏شود.
داده کاوی
پیشینه طرح موضوع داده‏کاوی به دهه 1980 و به صورت جدی، به دهه 1990 برمی‏گردد. پیش از آن٬ از سیستم‏های جمع‏آوری و مدیریت داده‏ها و اصطلاحاً لایروبی داده‏ها استفاده می‏شد٬ اما به مرور زمان٬ استخراج و کشف سریع و دقیق اطلاعات با ارزش و پنهان از پایگاه داده‏ها به‏عنوان داده‏کاوی مورد توجه قرار گرفت. به این شکل بود که فرایند داده‏کاوی به عنوان فرایند آماری و تجزیه و تحلیل درفرایند کشف دانش در پایگاه داده‏ها (KDD) 1 پررنگ شد٬ به حدی که گاه٬ داده‏کاوی (DM) به‏عنوان مترادف کشف دانش در پایگاه داده‏ها(KDD)  مورد استفاده قرار می‏گرفت. امروزه فرایند استخراج اطلاعات معتبر٬ از پیش ناشناخته٬ قابل فهم و قابل اعتماد از پایگاه داده‏های بزرگ و استفاده از آن در تصمیم‏گیری و در فعالیت‏های تجاری داده‏کاوی نامیده می‏شود. در تعاریف متعدد و متنوع برای داده‏کاوی برموضوعاتی نظیر: استخراج دانش کلان٬ کاوش در داده‏ها٬ تجزیه و تحلیل داده‏ها و یافتن روابط و الگوهای مطمئن بین داده‏ها تاکید می‏شود. هدف نهایی داده‏کاوی٬ ایجاد سیستم‏های پشتیبانی تصمیم‏گیری سازمانی است. داده‏کاوی به استخراج اطلاعات مفید و دانش از حجم زیاد داده‏ها می‏پردازد. داده‏کاوی٬ الگوهای حاوی اطلاعات را در داده‏های موجود جست‌وجو می‌کند. این الگوها و الگوریتم‏ها، می‏توانند توصیفی باشند یعنی داده‏ها را توصیف کنند و یا جنبه پیش‏بینی داشته باشند، یعنی از متغیرها برای پیش‏بینی ارزش‏های ناشناخته سایر متغیرها به‏کار روند. داده‏کاوی توصیفی، به‏دنبال یافتن اگرها در فعالیت‏ها یا اقدامات گذشته است و داده‏کاوی پیش‏بینانه با نگاه به سابقه٬ رفتار آینده را پیش‏بینی می‏کند.
داده‏کاوی چه هست و چه نیست
موارد زیر در حوزه داده‏کاوی قرار می‏گیرند:
• استخراج یا کاوش دانش از میان حجم عظیم داده‏ها
• استخراج اطلاعات و مدل کردن الگوهای پنهانی در میان انبوه داده‏ها
• استخراج اطلاعات غیرمنتظره٬ ناشناخته و بالقوه مفید از داده‏ها.
• استخراج اطلاعات یا الگوهای مفید و جالب از داده‏ها در پایگاه داده‏های بزرگ
موارد زیر در محدوده داده‏کاوی قرار نمی‏گیرند:
• انبارش داده‏ها
• پردازش قیاسی داده‏ها
• سیستم‏های خبره (ES)
• فرایند تجزیه و تحلیل مستقیم
• ابزار تجزیه و تحلیل آماری
• مشاهده‏گری داده‏ها
حوزه‏های داده‏کاوی
داده‏کاوی در سه حوزه مستقل به کار می‏رود و در آنها ریشه دوانده است:
1. آمار کلاسیک و الگوهای آماری
2. هوش مصنوعی
3. یادگیری خودکار و شبکه‏های عصبی
در داده‏کاوی٬ هوش مصنوعی٬ یادگیری خودکار٬ تئوری پایگاه داده‏ها و علم آمار درهم آمیخته شده است. برای انجام داده‏کاوی از ابزار مختلف نظیر: تفکیک کردن٬ دسته‏بندی٬ درخت تصمیم‏گیری٬ تحلیل قواعد وابستگی٬ تحلیل خوشه‏ها و الگوریتم‏های عمومی استفاده می‏شود (شکل2).

مراحل فرایند

هدف داده‏کاوی٬ تجزیه و تحلیل اکتشافی داده‏ها٬ کشف الگوها و قواعد و الگوریتم‏ها٬ مدل‏سازی پیش‏بینانه و جست‌وجوی انحرافات است. برای انجام این هدف٬ فرایند داده‏کاوی درجهت کشف دانش در مراحل مختلف انجام می‌شود (شکل 3) که عبارت است از:
1. اولین گام در داده‏کاوی٬ شناسایی هدف و فهم حوزه کاربرد آن است و مشخص می‏کند که چه‏کاری٬ در چه حوزه‏ای انجام خواهد شد
2. انتخاب داده‏ها یعنی تعیین اهداف برای تجزیه و تحلیل و کشف آن
3. آماده‏سازی داده‏ها شامل تمیزسازی داده‏ها
4. اتخاذ بهترین روش داده‏کاوی برای دست‏یابی به اهداف
5. اجرای داده‏کاوی یعنی به‏کارگیری الگوریتم
6. ارزیابی و اعتبارسنجی یافته‏ها
7. استفاده از نتایج و تثبیت و تحکیم دانش کشف شده
8. تصمیم گیری براساس دانش کشف شده.

 

شکل ( 3 )

 طراحی سیستم داده‏کاوی

اگر از داده‏کاوی برای مهندسی مجدد کسب و کار استفاده شود٬ مراحلی که ذکر شد به صورت زیر قابل استفاده خواهند بود :
1. فهم و درک کسب و کار شامل تعیین اهداف کسب و کار٬ ارزیابی موقعیت٬ تعیین هدف داده‏کاوی و طرح پروژه.
2. فهم و درک داده شامل جمع‏آوری داده‏ها٬ توصیف داده‏ها٬ کیفیت داده‏ و صحه‏گذاری٬ آنالیز اکتشافی داده‏ها.
3. آماده‏سازی داده شامل انتخاب٬ ساخت و انتقال متغیرها٬ یکپارچه‏سازی و فرمت‌دهی داده‏ها
4. ساختن مدل و صحه‏گذاری شامل طرح اولیه٬ ساخت مدل و ارزیابی مدل
5. ارزیابی و تغییر شامل ارزیابی نتایج٬ فرایند بازنگری و تعیین مراحل بعدی
6. جاری‏سازی شامل اجرای طرح٬ تدوین گزارش نهائی٬ پایش و نگهداری طرح و بازنگری آن
موانع و چالش‏ها
با وجود مزایای فراوان که داده‏کاوی برای مدیریت دانش سازمان‏ها و دست‏یابی به دانش برای تصمیم‏گیری سازمانی دارد٬ این حوزه با موانع و چالش‏هایی روبه‏روست که عبارتند از:
1. فقدان داده برای پشتیبانی تجزیه و تحلیل
2. قدرت محدود محاسبه برای به‌دست آوردن محاسبات ریاضی مورد نیاز الگوریتم‏های داده‏کاوی
3. عدم مطلوبیت و جذابیت بیشتر الگوها
4. خطر وجود داده‏های آلوده و کسب نتایج کاملاً غلط.
5. تمرکز بیش از حد برالگوریتم‏ها
6. هزینه نسبتاً گران سرمایه‏گذاری در همه حوزه‏ها
7. عدم پوشش کامل همه حوزه‏ها
کاربرد داده‏کاوی
امروزه داده‏کاوی در حوزه‏های بسیار متنوع و متفاوت استفاده می‏شود:
حوزه علم: شیمی٬ فیزیک٬ داروسازی٬ تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی٬ تعیین نوع رفتار با بیماران و پیشگویی میزان موفقیت‏های اعمال پزشکی٬ تعیین میزان موفقیت روش‏های درمانی در برخورد با بیماری‏های سخت٬ بیوشیمی٬ حسگرهای کنترل در اقمار مصنوعی٬ بیوعلم شامل توصیف ژن‏ها و تقسیم‏بندی گروه پروتئین‏ها و توسعه داروها.
خرده ‏فروشی: تجزیه و تحلیل سبد خرید بازار٬ تعیین الگوهای خرید مشتریان
بانکداری: پیش‏بینی الگوهای کلاهبرداری از طریق کارت‏های اعتباری٬ تعیین میزان استفاده از کارت‏های اعتباری براساس گروه‏های اجتماعی
فروش و بازاریابی: تجزیه و تحلیل سهام و سرمایه٬ تعیین مشتریان وفادار٬  مدیریت ریسک و پیش‏بینی فروش
بیمه: تجزیه و تحلیل دعاوی و پیشگویی میزان جریمه بیمه نامه‏های جدید توسط مشتریان.
حوزه‏های دیگر نظیر: ورزش و سرگرمی٬ فضانوردی و دیگر حوزه‏های علم.

منابع
1. O.Folorunso, A.ogunde/ "The electronic journal of K.M. " , vol. 2,2004
2. B. Fernandez / et. Al., "Knowledge management"/ cho. 12, 2004.
3. N.Balac/ "introduction to data mining" , 2006.

نویسنده: مسعود بینش

/ 0 نظر / 76 بازدید