ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت

ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/13/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف (pdf)

مطابق این مصوبه از این پس کارکنان تنها از مزایای تحصیل در یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک حین استخدام رسمی یا پیمانی بهره مند می شوند و در حالت کلی تحصیل در بیش از یک مقطع بالاتر در ارتقاء و دریافت مزایای اشتغال بی تاثیر است

/ 0 نظر / 90 بازدید