یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/٢۳

رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی که به تصویب هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی و تأیید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری رسیده به عنوان مزایای مستمر تلقی و مشمول کسر کسورات بازنشستگی قرار می گیرد و در حقوق بازنشستگی لحاظ می شود

شماره هـ/88/87 ۱۳۸۹/۳/۲۹ 


رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی که به تصویب هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی و تأیید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری رسیده به عنوان مزایای مستمر تلقی و مشمول کسر کسورات بازنشستگی قرار می‌گیرد و در حقوق بازنشستگی لحاظ می‌شود 


تاریخ: 23/1/1389 
شماره دادنامه: 5 
کلاسه پرونده: 88/87 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 
شاکی: آقای سیدباقر جلیلی. 
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 23 دیوان عدالت اداری. 
گردشکار: الف ـ شعبه بیست ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/323 موضوع شکایت آقای سیدباقر جلیلی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته برقـراری حق جـذب در میـزان حقوق بازنشسـتگی به شـرح دادنامه شـماره 870 مـورخ 18/4/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه مصوبه هیأت امناء، بدون تدوین آیین‎نامه‎های مربوطه تصویب گردیده و از طرفی ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه از 1/1/1384 قابلیت اجرایی داشته است که از لحاظ تاریخ اجراء موخر بر مصوبه هیأت امناء دانشگاه مربوطه می‎باشد و از طرفی میزان فوق‎العاده‎های موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ اعضاء غیر هیأت علمی طبق ماده قانونی تعیین می‎گردد. لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/389 موضوع شکایت خانم شهین منفرد به طرفیت سازمان بازنشستگی (صندوق بازنشستگی) به خواسته برقراری فوق‎العاده جذب هیأت امناء کارکنان دانشگاه شهید بهشتی در حقوق بازنشستگی، طی دادنامه شماره 2144 مورخ 22/10/1386 و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه طبق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه‌ها و موسسات‌آموزش‌عالی... براساس آیین‎نامه و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات مصوب هیأت های امنای مربوطه که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎رسد، اداره خواهند شد و با توجه به صورتجلسه مورخ 16/12/1383 هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز رسیده و طی شماره 1089/15 مورخ 19/2/1384 جهت ابلاغ و اجراء به دانشگاه ارسال گردیده است و با عنایت به اینکه سازمان طرف شکایت دفاع موثر و موجهی در رد شکایت مطروحه اقامه وابراز ننموده لذا با وارد دانستن شـکایت حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مسـتشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. 

رأی هیأت عمومی 

با احراز تعارض آراء فوق‎الذکر، نظر به اینکه مطابق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‎ربط می‎باشند، صرفاً براساس آیین‎نامه‎ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‎رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری ومالی و استخدامی اداره خواهند شد و با توجه به اینکه هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی به موجب مصوبه مورخ 16/2/1383، فوق‎العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی را به عنوان مزایای مستمر کارکنان تلقی و مشمول کسر کسورات بازنشستگی قرار داده و مصوبه هیأت امناء به تایید وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، لذا دادنامه شماره 2144 مورخ 22/10/1386 شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی مطابق بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب