یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
بخش بیست و ششم : «چارلز هندی» و خدایان مدیریت نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱٠/٢

بخش بیست و ششم : «چارلز هندی» و خدایان مدیریت

برگرفته از کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

 

چارلز هندی قایل به وجود چهار نوع سازمان است واعتقاد دارد باتوجه به ویژگی های چهار خدا ازخدایان اسطوره ای یونان میتواند نماد هریک از ادیان چهار سازمان تلقی شوند امکان تبیین خصوصیات این سازمان ها پدید می آید ومی توان به ویژگی های فرهنگی که برهمه فعالیت های سازمان ها سایه گسترده پی برد.

 


1.       اولین فرهنگ را میتوان فرهنگ چماقی نامید، به نظر میرسد زئوس در رأس این فرهنگ جای داشته باشد او رهبری بسیار قدرتمند بود و از به کار بردن بی محابای قدرت به هیچ وجه ابایی ندارد، اماتنها سلسله مراتب رسمی یا غیر رسمی که واقعاً اهمیت دارد روابطی است که مدیر را به عنوان مرکز تارهای عنکبوت بپذیرد.

مشکل فرهنگ چماقی این است که کیفیت تصمیم هارابه طور کامل کفایت مدیر واطرافیان او تعیین می کند

2.       ویژگی سازمان نوع دوم برخورداری از فرهنگ قالبمندی است.آپولو "خدای نظم و قانون "نماد یان فرهنگ است،پرستشگاه یونانی ـ که درآن ستون ها نشانگر وظایف وتقسیم وظایف هستند

3.       سازمان های نوع سوم را فرهنگ کار پاره  یا فرهنگ وظیفه گرایی ازدیگر سازمان ها متمایز می سازد،آتنا "الهه معرفت"نماد این فرهنگ است.

مدیریت دراین فرهنگ ،رشته ای مسأله و مشکلات که الزاماًبه چاره جویی نیازدارند است، ابتدا باید مسأله راتعریف کرد، سپس باید منابعی مانند نیروی انسانی ماشین آلات و بودجه رابرای حل مساله به کارگرفت .توریا شبکه ،شکل تصویری سازمان صاحب این فرهنگ رابه نمایش میگذارد.

4.       چهارمین فرهنگ سازمانی خود رابه دیونیسوس ـ خدای عیش ونوش منسوب کرده فرهنگ هستی باوری (آگزسیتانسیالیزم)نامیده است. تفاوت عمده این فرهنگ با فرهنگ های دیگر دراین است که افراد درسازمان هایکه افراد در سامزان های دارای سه فرهنگ دیگر تابع خواسته های سامزان متبوع خود هستند وحال آنکه سازمان دارای این فرهنگ تابع خواست اعضای خود است.

گذر از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی یکی از انواع این گونه تحولاتی که در گذشته روی داده است محسوب می شود.

شمراک نشانی به شکل شبدر با سه برگ است ،سازمان شمراک هم دارای سه بخش است هر بخش بیانگر آن است که درهر سازمان نوین سه گروه از افراد دارای سهمی ویژه خود هستند هریک ازاین گروه هادارای توقعاتی است دریافتی خاص دارد وبه شیوه خاص خود اداره می شود

گروه اول هسته حرفه ای سازمان است این هسته یا محور سازمانی را افرادی حرفه ای با تخصص های بالا درزمینه فنی و مدیریت به وجود می آورند

این افراد در فرهنگ پاره کاری اداره می شوند واز ایشان انتظار میرود به صورتی منعطف دراختیار سازمان باشند

به نظر میرسد که کاهش تعداد اشخاص مورد بحث به نصف، بالعکس دو برابر کردن دریافتی افراد باقیماند وسه برابر شدن تولیدات هدف معمول کوچک سازمانی بوده باشد

بااین روال ضمن آنکه عناصر اصلی فعالیت سازمان چون یخ ذوب می شوند یک حاشیه قراردادی انجام فعالیت های بیشتری را که قبلا درقلب سازمان انجام می گرفت عهده دار میشود.

درحال حاضر تولید کنند گان تعداد کمتری از عناصر محصولات خود می سازند آنها عمدتا به جمع کنندگان (مونتاژگران) قطعاتی که به وسیله تولید کنندگان دیگر ساخته میشوند تبدیل شده اند واین امر اهمیت سامانه های بهنگام تحویل کالا ابداه شده بو وسیله ژاپنی های را آشکار می سازد

نیروی کار انعطاف پذیر یا منعطف :سومین بخش سازمان است این نیروی کار منعطف کارگران نیمه وقت و موقتی را که بخش به شدت رشد یا بنده بازار کار را به وجود می آورد شامل می شود سازمان ها نه تنها مایل به پاسخ گویی به تغییرات تقاضا بلکه دائم درصدد افزایش سود خود هستند

همزمان با تکوین سازمان سه وجهی شمراکی یک تغییر مقطع دیگر نیز در ماهیت اقتدار واختیار سامزانی بوقوع پیوست است وآن هم ظهور سازمانفدرال بوده است اسن شکل سازمانی غیر از سازمان نامتمرکز است

دومین اصل به کسانی که درواحدهای تابعه کار می کنند برمی گردد در واقع عناصر واحدهای تابع یا وابسته باید آمادگی افزایش قلمرو فعالیت های خود را برای پاسخ گویی به خواسته های واحد مرکزی را داشته باشند .هنری برای روشن ساختن ماهیت درحال تغییر نقش های سازمانی استعاره شیرینی دونات وارانه رابه کار میبرد.

نویسنده:محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب