یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
رهبری نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢٧

تعریف رهبری

بزعم جرج تری George R Terry رهبری عبارت از: «عمل تأثیرگذاری بر افراد به طوری که از روی میل و علاقه برای هدف‌های گروهی تلاش کنند»

 «فرآیند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیت‌های گروه یا اعضاء سازمان

گریفین:رهبری عبارت از کاربرد بدون زور و جبر وعامل نفوذ برای شکل دادن به گروه و یا اهداف سازمان و انگیزاندن رفتار در جهت تحقق این اهداف


خصوصیات یک رهبر

l        بررسی‌های انجام شده در رابطه با خصوصیات رهبر و رهبری موید این نکته است که وجود عوامل فیزیکی از قبیل جثه، قد، جذابیت، قدرت کلام و ... دارای اهمیت ویژه‌ای نیست؛

l        بلکه خود نتیجه و معلول، علت توانایی رهبری می‌باشند. رهبرانی چون گاندی که هیچیک از خصوصیات فیزیکی را نداشتند، بهترین نمونه این بررسی‌ها است

 رهبری اثرگذار

l        به طور کلی محققان چهار عامل را برای رهبری اثرگذار لازم می‌دانند که عبارت می‌باشد از:

l        رهبر

l        سبک رهبری

l        خصوصیات پیروان

l        موقعیت یا پایگاه قدرت و محیط رهبری

 

مقایسه وظیفه و عملکرد مدیران و رهبران

مدیر (مدیریت)

رهبر (رهبری)

مدیران اداره می‌کنند.

مدیران نگهداری می‌کنند.

مدیران کنترل می‌کنند.

مدیران چگونگی و چه موقع را سؤال می‌کنند.

مدیران تقلید می‌کنند.

مدیران دید کوتاه‌مدت دارند.

مدیران شرایط موجود را قبول می‌کنند

رهبران ابداع می‌کنند.

رهبران توسعه می‌دهند.

رهبران الهام بخش هستند.

رهبران چرا و چه را سؤال می‌کنند.

رهبران بوجود می‌آورند.

رهبران دید بلندمدت دارند.

رهبران شرایط موجود را چالش می‌نمایند

 

منابع نفوذ رهبر

l        قدرت قانونی Legitimate power

l        قدرت برای پاداش دادن Reward power

l        قدرت برای مجبور ساختن Coercive power

 

سبک‌های رهبری

l        1- رهبر اقتدارگرا      The Autocratic leader

l        2- رهبر بوروکراتیک    The Bureaucratic leader

l        3- رهبر دیپلماتیک Diplomatic leader

l        4- رهبر مشارکتیThe Consultative leader

l        5- رهبر رها کرده (رهبر لجام گسیخته) The Free-Rein leader

 

روش‌های اقتضایی رهبری

l        مدل قاعده‌ای وروم و یتون

l        مدل موقعیتی هرسی و بلانچارد

l        مدل اقتضایی فیدلر

l        مدل مسیر و هدف روبرت هاوس

 

مدل قاعده‌ای وروم و یتون

 

l        الگوی اصلی وروم و یتون در سال 1973 ارائه شد.

l         در این الگو پنج شیوة رهبری مشخص شده که نمایان‌گر یک طیف است.

l         در یک طرف آن روش‌های خودکامگی یعنی (AII, AI)، تا روش‌های مشاوره‌ای (CII, CI)، و روش مبتنی بر مشارکت کامل GII ادامه می‌یابد.

 

مدل موقعیتی هرسی و بلانچارد (مدل چرخه زندگی)

به عقیده هرسی و بلانچارد، رابطه مدیر و کارکنان، از چهار مرحله مختلف عبور می‌نماید که به آن تئوری چرخه زندگی Life cycle model theory نیز گفته می‌شود.

 

 

مدل اقتضایی فیدلر

l        مدل اقتضایی فیدلر در سال 1953 آغاز شد. براساس مدل فیدلر، رهبری موفقیت‌آمیز بستگی به تطبیق سه عامل

l        رهبر،

l         موقعیت

l         و زیردستان با یکدیگر دارد

l        فیدلر معتقد است که سبک رهبری ثابت و تغییرناپذیر است و انسان نمی‌تواند شیوة رهبری را عوض کند و آن را با شرایط در حال تغییر متناسب کند

l        او معتقد بود اگر موقعیت به گونه‌ای باشد که رهبر طرفدار کل باشد و کسی که در مقام رهبری است طرفدار کارمند شود، در آن صورت یا باید موقعیت را تغییر داد و یا رهبر را عوض کرد.

 

نظریه مسیر- هدف

l        این نظریه توسط ایوانز و رابرت هاوس[1] ارائه شد و این نظریه به جای توجه به خصوصیات رهبر به این موضوع تأکید دارد که رهبری چگونه می‌تواند روی درک زیردست از کار خود، هدف‌های شخصی او و مسیرهای منتهی به هدف، تأثیر بگذارد[1]- Evan &  House Robert   

 

روابط مسیر – هدف

 

 

نظریه پیوستگی رهبری

این نظریه در ابتدا توسط تاننباوم و اشمید در سال 1958 مطرح شد. آنها رفتار رهبری را طیف پیوسته‌ای در نظر گرفتند که در یک انتهای آن رهبری متمرکز روی مدیر، (نوع کامل اقتدارگرایانه) و در منتهی‌الیه دیگر، رهبر متمرکز روی کارکنان، (نوع کامل آزاد منشانه).

 

 

دیدگاه‌های جدید رهبری

l        رهبری کاریزماتیک (تغییر و تحول) Charismatic leadership : این نظریه با نام‌های رهبری تغییر و تحول، رهبری الهام بخش، رهبری نمادین (سمبولیک) نیز شناخته می‌شود.  (Transformational leadership theory)

l        رهبری تعاملی[1]: رهبری تحول و تغییر همان‌گونه که اشاره شد، موقعیت موجود را چالش می‌نماید. در حالی‌که رهبری تعاملی به حفظ وضع موجود بسنده می‌کند و بر این نکته تأکید دارد که نیاز کارکنان برای تلاش بیشتر جهت تحقق اهداف خود و سازمان چه می‌باشد، و برای رسیدن به آنها و با ایجاد اعتماد به نفس در کارکنان و قرار دادن آنها در درجات عالی انگیزش، از جمله مرحله خودیابی، و فراتر رفتن از وضع موجود، حصول به اهداف را تسهیل می‌نماید [1]- Transactional leadership

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب