یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
ماری پارکرفالت نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/۱٩

تئوریهای مدیریت

 بخش بیست ویکم : « ماری پارکرفالت »

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

 

  زمینه های اصلی مورد توجه فالت درمقالات با عناوین زیر عرضه شده اند

 مخالفت یا ناسازگاری سازنده ،صدوردستورات،قدرت /اقتدار/اختیار،روانشناسی کنترل،رهبری نظری وعملی چگونگی حرفه ای شدن مدیریت

 ناسازگاری سازنده :معمولا عکس العمل طبیعی به ناسازگاری آن رایک پدیده بد قلمداد کردن است بنابراین همیشه بر پرهیز ازکارهایی که ناسازگاری رابه دنبال می آورد تاکید می شود اما مواجهه مظهر ناسازگاری واختلاف است. اختلاف درعقاید ومنافع :


 سه روش برای حل ناسازگاری وجود دارد

 تفوق :غلبه یک طرف برطرف دیگر

 مصالحه:  هردوطرف ازبخشی ازآن چه می خواهند صرف نظر کنند

 همگرایی:یافتن راه حل جدیدی که نیازهای واقعی هردو طرف رابرآورده سازد

 فرایند‌های همگرایی عبارتند از هردو طرف باید خواسته خود رابه صورتی واضح وبی شائبه بیان کند

 شکستتن تقاضاهای کلی به عناصر جزئی تشکیل دهنده آن انتظارت کل

 بررسی مفهوم نمادها(سمبل)

 آمادگی برای پاسخگویی به طرف دیگر:

 حصول به همگرایی مستلزم سطح بالایی ازهوش ،درک عمیق، تشخیص وازهمه مهمتر خلاقیتی ماهرانه است

 صدور دستورات :خانم فالت می‌گوید مدیران باید اصول زیربنایی روش‌های مختلف درصددادامه رابیاموزند

 سپس روش معقولی برای صدوردستورات برگزینند ومتعاقبا آن‌روش‌رابه کار گیرند، نتیجه آن رابیازمایند وحاصل راببینند

 قدرت /اقتدار:

 قدرت : به معنی وادارکردن دیگری به تبعیت ازاراده شمابه معنای بیزاری است ومبنای واکنش رادربردارد

 قدرت بر،قدرتی غیر وابسته ومستقل است که منحصرا برای کسب سود فرد یا گروهی که آن رامورد استفاده قرار می‌دهند به کارمی‌روند

 قدرت با: هرگاه دوفرد یا دوگروه قدرتشان رابرای دستیابی به راه‌حلی که رضایت طرفین رادربردارد روی هم قرار دهند قدرت مشترک به وجود می‌آید بنابراین به نظر می‌رسد قدت با همکاری بایکدیگر برای‌دستیابی به همگرایی است

 روان شناسی کنترل:

 درمدیریت نمی‌توانیم یانباید جنبه هایاقتصادی،روانی واخلاق راازیکدیگر جدا کرده وسپس به بررسی تک‌تک عناصربپردازیم نه تنها کل برجزءاثر می‌گذارد اجزا نیز هم به طور انفرادی و هم طور عملی برکل اثر‌می‌گذارند

 روان شناسی تعلیم ومشارکت

 فالت در بررسی 12 توافق بهترازعدم توافق است یاخیر ،می‌گوید باید مشارکت بپذیریم وبرای این کار3 توصیه ارائه می نماید

 تاسیس سازمانی برای بوجود آوردن امکان مشارکت وتوافق با مسیرهای ارتباط و مشاوره

 اعمال روشهای مدیریتی که اصل مشارکت راپذیرا است

 استفاده کردن ازروشهایی برای حل اختلاف وسود جستتن ازمشارکتهای چند گانه افراد باخلق وخو ،نگرش ها وآموزشهای نامتجانس

 خانم فالت می گوید من باور ندارم که اعتقاد متقابل به جز ازتریق هدف های مشترگ میان کارفرمایان وگراگران به دست می آید

 رهبری

 قدرت حاصل جمع توانایی های اعضای گروه است وظیفه رهبر تلفیق این راده ها واستعداد های مختلف ،انگیزش آنان وایجاد قدرت گروهی به جای پرورش قدرت فردی است

 وظیفه رهبر: تعیین هدف ها وشیوه کار ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف وبرقراری پیوند بین آنها درمجموعه ای کارساز است

 وظیفه واقعی رهبر :ارتقای هویت انسانی شخص ،فراهم آوردن زمینه لازم برای ابراز توانایی ها اعتلای آزادی وارتقای عملکرد کارکنان است

 مدیریت حرفه ای:در زمان فالت مدیریت حرفه تلقی می شد عنوان حرفه به شمار آوردن این فعالیت وملاک دارد

 آنکه آن فعالیت باید وظیفه ای درقبال جامعه یا خدمتی به آن محسوب ونباید دستاویزی برای دستیابی به منافع شخصی باشد

 هدف باید به کاربرد علوم اصولی پذیرفته واثبات شده مبتنی باشد

 جمع بندی:فالت سنگ بنای اصلی را در بسط وتوسعه تفکر مدیریت بنا نهاده و آن سنگ بنا زمینه ساز پیوند دادن رویکردهای تجربی ـ عملی دوره های پیشین وروان شناسی اجتماعی سالهای بعد شد

 تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب