یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
جیمز دی تامپسون: هماهنگی درونی وبیرونی سازمان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/۱٥

تئوریهای مدیریت

بخش بیستم : « جیمز دی تامپسون: هماهنگی درونی وبیرونی سازمان»

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

 سازمان ها یا اعضای آن علی رقم میلشان به پیروی ازخرد وفهم به دلیل شرایط پیچیده حاکم بر محیطشان می توانند مطابق خواسته خود اقدام کنند این معیارهای مورد علاقه یا هنجارهای خرد مدارانه مورد تاکید ایجاب می کند سازمانها علاوه بر عناصر هماهنگ دردرون بلکه تطابقی شایسته بابیرون خود داشته باشند


 

 اولین وظیفه مهم مدیریت ایجاد هماهنگی پایدار در قلمرو فعالیتهای اصلی بنگاه ـ یا آنچه تامپسون آن رافناوری محوری سازمان می نامند

دومین وظیفه مهم مدیریت تنظیم روابط وبده ،بستان های سازمانبا عناصر بیرونی مربوط است تنظیم روابط سازمان با محیط آن ازراه های مختلف انجام پذیر است .

وابستگی جمعی :وقتی فعالیتهای واحدهای سازمان مستقیما به هم مربوط نباشند وکار هر واحد مستقلا درنتیجه حاصل ازکل کار سازمان تجلی پیدا کند وابستگی واحدها جمعی یا کلی خواهد بود مثل دانشگاه ها

وابستگی زنجیره ای:دراین نوع وابستگی انجام کارهرواحد مرتبط به کارواحدهای قبلی می باشد،دراین حالیت بیرون دادیامحصول یک واحد درون داد ماده یامواد اولیه واحد بعد خواهد بود

Ø      وابستگی متقابل:واحدهایی که متقابلا به هم پیوسته اندباید برای یکدیگر کاری صورت دهند دروابستگی زنجیره ای پیوند واحدها به هم یک طرفه است درحالی که وابستگی متقابل محصول یا بیرون داد هرواحد به طور متناوب درون داد واحد متقابل است

وابستگی متقابل مستلزم بیشترین هماهنگی وابستگی زنجیره ای وهماهنگی کمتر ووابستگی جمعی به کمترین هماهنگی زیاد دارد

واحدهای با وابستگی متقابل راباید با هماهنگی متقابل هماهنگ ساخت این نوع واحدها باید دارای یک مدیریت یا مدیریتی مشترک باشند تا هماهنگی دقیق آنها راتضمین کند

واحد های با وابستگی زنجیره ای ازطریق برنامه ریزی یازمان بند پس است کار هرطوری تنظیم شود که به مجرد تحویل دادن بیرون داد خود به واحد بعد کارتمام شده واحد قبلی راتحویل گیرد

واحدهای باوابستگی جمعی بااستفاده ازمعیارهای همسان وهمشکل یامقرراتی هماهنگ که به صورتی ناآشکارواحدها رابه هم مربوط می سازد

سازمان ها ازنظر فعالیت هایی که درچاچوب فناوری محوری خود انجام می دهند نیز متفاوتند وبه شکلهای زیر می باشند.

فنون فناوری طولانی یامعلول :انجام وظایفی مسلسل رایجاب می کند این نوع فناوری منشا وابستگی زنجیری است (کارخانه ها)

فنون یا فناوری واسطه گر:سایر سازمان هایاواحدها رابه هم ملحق می سازد ،مثل بانکها (واسطه میان وام گیرندگان وسپرده گذاران)

فناوری فشرده:ماهیت موجودیت جسمی که فعالیتهای مربوط به فناوری مورد بحپ برروی آنها واقع می شود تعیین میکند مثل فناوری یک بیمارستان رانوع بیماری مریض تعیین می کند

سازمان های دارای فناوری معلول به توسعه عمودی هماهنگ روی می آورند برای توسعه قلمروسازمان ،جذب منابع وابهام محیطی مثل احداث پمپ بنزین توسط شرکت های پالایش برای مواجه با ابهام ها عدم اطمینان ها وناامنی محیطی گستردن قلمرو فعالیت های سازمانی تنها راه نیست اگر استفاده از سپرهای ضربه گیر،تدابیر هموار سازنده تقاضا (استفاده ازتدابیر برای غلیه برنوسانات بازار افزایش قیمت برق ساعت اوج مصرف )واقدامات پیش گیرانه واقع نشود ازسهمیه بندی هم می توان استفاده کرد – مثل طبقه بندی نامه ها ازنظر فوریت توسط شرکت پست

رابطه میان فعالیت های محوری بامحورفنی ،تکنولوژیکی ازیک سو واقدامات مربوط به جستجوگری محیطی ازسوی دیگرچارچوب انواع ساختارهای مناسب سازمان ها راتعیین می کنند اگر بتوان فعالیتهای محوری راازاقدامات جستجوگرانه محیطی کاملا جداساخت سازمانی برحسب وظایف ویژه سازمان به واحدهای چند گانه تقسیم وساختار ی غیر متمرکز متشکل ازخوشه ای ازواحدهای خود اتکابه وجود می آید

هرسازمان سعی می کند عملکرد خود رابا آشکارترین معیارهایی ازارزشیابی منطبق دهد آشکارترین معیارهای ارزشیابی معیارهای مورد توجه مهمترین ارزشیاب ها هستند

به نظرتامپسون هرقدر منابع عدم اطمینان وابهام بیشتر باشد زمینه های بیشتری برای کسب قدرت وجود خواهد داشت

 تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب