یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
جون وودوارد و اثر تکنولوژی برساختار سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/۱٢

تئوریهای مدیریت

بخش نوزدهم : « جون وودوارد و اثر تکنولوژی برساختار سازمانی »

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

 

خانم وودوارد به مواردی ازقبیل:سلسله مراتب بین بالاترین پایین ترین سطح ،حیطه نظارت ویامیانگین افرادی که زیرنظر یک سرپرست به کار اشتغال دارند میزان وضوح یا ابهام درشرح وظایف کارکنان ،حجم مکاتبات ودستورالعمل ها،میزان تقسیم وظایف کارشناسان و متخصصین


 

خانم وووارد واعضای گره 1 ودربررسی ها به نقش فناوری درساختمان سازمان پرداختند.

آنها سه شیوه کلی تولید (تولید سفارش ،تولید انبوه وتولید مداوم)رابه 9 سامانه فرعی تولید تقسیم کردند وساده ترین آن دریک سو وپیچیده ترین درسوی دیگر تصمیمات قرار داده شده است.

تولید سفارش تک واحدی وتولید سفارشی محدود

1.       تولید هرواحد محصول طبق سفارش مشتری

2.       تولید نمونه های اولیه

3.       تولید مرحله به مرحله وسایل بزرگ

4.       تولید مجموعه های کوچک ازیک محصول طبق سفارش مشتریان

تولید مجموعه های بزرگ ازیک محصول وتولید انبوه

5.       تولید مجموعه بزرگ ازیک محصول

6.       تولید مجموعه بزرگتر ازیک محصول  بر روی خط تولید

7.       تولید انبوه

تولید مداوم وپیوسته

8.       تولید مقطع مواد شیمیایی در یک کارخانه چند منظوره

9.       تولید مداوم مایعات، گازها و مواد کریستالین

هرقدر فناوری تولید به قسمتهای بالاتر نزدیک شود امکان اعمال کنترل به عملیات تولید بیشتر می شود زیرا عملکرد راازقبل می توان تنظیم کرد فناوری های متفاوت تولیدمی تواند بیانگر تفاوت های موجود درساختار سازمان هاباشد درفناوری تولید مداوم که کارها توسط ماشین انجام می شود سلسله مراتب سازمانی مرتفع وخطوط فرماندهی طولانی تر است،تصمیامات درجلسات کمیته ها وکمیسیون های اعضای مدیران گرفته می شود تحصیلات کارکنان دانشگاهی وچون تعداد کارکنان خط تولید محدود است درحد مدیران وکارکنان اداری نسبت به سایر کارکنان ومدیران بیشتر است.

درسازمانهای با روش تولید انبوه سلسله مراتب کارشناسان اداری وواحدهای کنترل کیفیت پیچیده است خطوط فرماندهی کوتاه تر وتعداد مدیران وصاحبان مشاغل اداره کمتر ،تعداد کارگران خط تولید زیاد است

درسازمان هایی باروش تک واحدی:ساختاری باحداقل سلسله مراتب هیچ مدیری باخط تولید فاصله ندارد روش آنها عمدتا برتلاش کارکنان مبتنی است ونیازی به کنترل اصل گسترده اداری وسازمانی وجود ندارد

قاعده هرم ساختارهای سازمان های موقت دارنده فناوری مدام باریک وارتفاع آنها نسبتا زیاد است وهرم ساختمانی سازمان های موفق تولید سفارشی کم ارتفاع و کوچک است به همین لحاظ هرسازمان موفق دارای ساختارهای مناسب با فناوری تولید خود است

درهریک ازفناوریهای تولید حساس ترین وظیفه مربوط به واحدی است که می تواند بیشترین اثر رادرموفقیت سازمان داشته باشد درتولید تک واحدی سفارش قسمت طراحی ،درتولید انبوه واحد تولید ودرفناوری تولید مداوم بازاریابی وعرضه کالاها مهمترین موقعیت رادارند

خانم وودوارد درکتاب سازمان صنعتی :رفتار وکنترل به دو بعد ازسامانه های کنترل ومدیریت متمرکز می سازد

1.       میزان تاکید به کنترل رسمی وعینی

2.       مقدار ومیزانی که کنترل به صورت سامانه ای یکپارچه یاچند سامانه مستقل طراحی شده است.

بررسی سامانه های کنترلی شخصی وسامانه کنترل غیر شخصی وماشینی،سامانه های کنترل غیرشخصی مبتنی بررویه های اداری وسازمانی وانه روش های ماشینی واتوماتیک )مانند سامانه های برنامه ریزی تولید وهزینه یابی واقع خواهد بود.

در صورتیکه سازمان ازسامانه کنترل شخصی استفاده کند مراحل برنامه ریزی واجرا آن تقریبا به طور کامل برهم منطبق خواهد بود دومین بعد ازابعاد مورد مطالعه

به طیف دیگر که یک سوی آن سامانه های کنترل یکپارچه ودرسوی دیگر سامانه های جداجدا قراردارد

1.       سازمان دارنده سامانه کنترل یکپارچه و شخصی ،شرکتهایی که عمدتا خودشان می توانند شخصا زمان لازم برای هراقدام وحصول به کیفیبی مطلوب راباهزینه ها مربوط سازند

2.       سازمان دارای سامانه کنترل جداجدا ولی عدتا مشخص مانند سازمان هایی که بیش ازیکی ،دونفر درتعیین معیارهای کنترل دخیل هستند

3.       سازمان داریا مکانیزم کنترل جداجدا و عمدتا مشخصی مانند سازمان هایی که بیش ازیکی دو نفر درتعیین معیارهای کنترل دخیل هستند

4.       سازمان هایی که عمدتا دارای کنترل های اداری غیر شخصی ویکپارچه یا کنترلهای مکانیکی هستند این نوع کنترل خاص تولید مداوم یاپیوسته است.

 

 

تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب