یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
تام برنزونظام های ماشینی وزنده(بنیادهای رویکرد اقتضایی) نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢

تئوریهای مدیریت

بخش هفدهم : « تام برنزونظام های ماشینی وزنده(بنیادهای رویکرد اقتضایی)»

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

تام برنز درخصوص ورود شرکتها به تولید وفروش لوازم الکترونیکی پرداخت ودراین خصوص دو ساختار «دوجه ویژه» قایل شدند که دوسریک طیف وپیوستار تلقی می شود.«نظام نوع مکانیکی ونظام نوع ارگانیک»


نظام نوع مکانیکی:با شرایطی نسبتا ثابت و ایستا تطبیق می پذیرد یابه عبارتی جور درمی آید ،وظایف ومسائل مدیریتی برمبنای تخصص های مورد نیاز است وسلسله مراتب نظارت معین ومسئولیت اطلاعات کلی درراس سازمان متمرکز است برای ارتباط وتعامل عمودی (روسا ومرئوسان)تاکید می شود

 نظام نوع ارگانیک (با شرایط متغییر تطبیق می پذیرد بنابراین وظایف افراد مستمرا با توجه به شرایط تعریف وتعدیل می شود
 ازاودرسازمانهای مکانیکی علاوه براحساس تعهد نسبت به سازمان خود بلکه به عنوان اعضای گروه یا واحدی که دارای ساختار شغلی با ثباتی است منافع گروهی یا بخشی مشترکی دارند که با منافع دیگر گروه ها یا بخش ها درتضاد است انی شرایط باعث می شود گروه ها برای پایداری خود است به منازعات درونی بزنند
 سامانه های ناسالم عارضه نظام های مکانیکی هستند که ضمن وفاداری به چارچوب بروکراتیک تلاش می کنند تابرای مشکلات جدید ناشی ازتغییر شرایط ،نوآوری وابهام محیطی چاره جویی کنند
 اول :درسامانهای مکانیکی :به دلیل روال معمول وانجام امورتخصصی توسط کارشناسان ودرشرایط درحال تغییر ،کسب نظرات کارشناسی منوط به نظر مافوق است وبه غیر ترتیب تا مدیر عامل سازمان بنابراین درکوتاه مدت بسیاری ازتصمیمات با مراجعه به بالاترین مقام سازمان به دست می آید این حالت راسامانه مبهم شکلی می گویند که دو وجه دارد
 1.                 نظام رسمی سلسله مراتب اداری
 2.                نظام غیر رسمی است،حجم زیاد کارراراس سازمان وعدم امکان به بازی گرفتن مدیران ارشد باعث ایجاد واحساس ناکامی وبیهودگی درآنها می شود
 دوم،جنگل مکانیکی:تعدادی ازسازمانها برای چاره جویی جهت مشکل ارتباط های درونی خود شاخه های بیستن ازسلسله مراتب بروکراتیک رابه وجود آویند ،توسعه سلسله مراتب اداری بروکراتیک باعث یاجاد جنگل مکانیکی  می شود بقای آن مشاغل یا واحدها منوط به ادامه یافتن مشکلات است
 سوم،سامانه فوق فردی یا کمیته ای:تشکیل کمیته راه سنتی مواجهه با مسائلی است که به دست افراد حل نمی شود مگر اینکه موازنه قدرت رابرهم بزنند این سامانه به دلیل رقابت شدید با وفاداری مطلوب واحدهای سنتی وساختار شغلی مطمون که عرضه می دارند نمی تواند به عنوان ابزاری کارا دائمامورد استفاده قرار می گیرد
 رقابت شدید باوفاداری مطلوب واحدهای سنتی وساختار شغلی مطمئن که عرضه می دارند نمی تواند به عنوان ابزاری کاردائما مورد استفاده قرار گیرد
 برنز معتقد است برای درک کارکرد سازمان همیشه آنرا باید محصول عمل سه نظام اجتماعی دید
 سامانه رسمی اختیار :این سامانه ازهدفهای سازمان فناوری آن وتلاش های آن برای تطبیق دادن با محیط خود نشات می گیرد
 سامانه تعاونی :افرادی که آرمان های حرفه‌ای وساختار شغلی خاصی دارند وبرای پیشرفت بایکدیگر رقابت می کنند
 سامانه سیاسی :هرسازمانی صحنه فعالیت های سیاسی است، درآن صحنه افرادوواحد ها برای کسب قدرت بایکدیگر همکاری ورقابت می کنند
 تلاش برای تغییر ساختار مکانیکی مدیریت به ساختار ارگانیکی ازلحاظ ساختار حرفه ای وقدرت (که اگر از دانش فنی منتج شده باشد به مراتب گسترده ترازقدرتی خواهد بود که صرفا به دلیل اشغال یک پست رسمی سازمانی حاصل گردیده است )نتایج عظیمی دارد
 اگر ساختار سازمان حاصل فرایند پیشرفت سه سامانه اجتماعی یعنی سامزان رسمی ساختار حرفه ای وساختار سیاسی دانسته شود مطالعه آن فرآیند ها به سازمان کمک خواهد کرد تااز افتادن به دام هایی که بدون مطالعه آن فرایند اسیرشان خواهد کرد بپرهیزند
 با موقعیت تغییر یابنده وجدید نمی توان خودبه خود هماهنگ شد :مهمترین مانع ساختار سازمانی است که برای مراحل اولیه سازمان طراحی شده واینکه هرعضو سازمان باید دیدگاه چند گانه داشته باشد نیز مانع ارتطیبق باشرایط متغییر است.

 تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب