یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
الیورایی ویلیامسن: سازمان های اقتصادی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱/۱٦

تئوریهای مدیریت

بخش چهاردهم : « الیورایی ویلیامسن: سازمان های اقتصادی»

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

 

ویلیامسن سازمان را شبکه معاملات (داد و ستدها یا بده بستانها یا به عبارتی کلی تر قرارداد های متقابل) می داند ومی گوید یک چارچوب منبعث از این ذهنیت که می تواند توجیه گر وجود سازمان ها باشد نه بزرگی سازمانها و نه عظمت فناوری های مورد استفاده در سازمانها می تواند وجود آنها را توجیه کنند اندازه وفناوری اطلاعات فقط از این بعد که نیاز به اطلاعات راضرورتی قطعی می سازند دارای اهمیت است


تجزیه وتحلیل هزینه معاملات همانطور که میتواند به این سئوال که «چه نیازی به سازمانها وجود دارد» می تواند به این سئوال که «چرا نباید سازمانها وجود داشته باشند» پاسخ می دهد

نظریات ویلیامسن علم اقتصاد بازار را با تئوری سازمانی در می‌آمیزد و در شکل اقتصاد سازمانی متجلی می سازد انتظار او ترکیب معیارهای ساختار بازار با معیارهای درونی سازمان است

بازارها و سلسله مراتب دو راه متمایز برای انجام معاملات یا بده بستان ها هستند هرگاه شرایط بازار کارایی لازم برای انجام بده بستانها نداشته باشد بده بستانها و معاملات به درون ساختار سلسله مراتبی بنگاه ها،موسسه هایا به طور کلی سازمان کشیده می شود

فشردگی اطلاعات: وقتی مطرح میشود که یک یا چند طرف یک معادله «اطلاعات واقعی مربوط به شرایط » آن معامله را در اختیار دارند وطرف یا طرفهای دیگر فاقد این اطلاعات باشند دراین حالت افراد فاقد اطلاعات یا صرف هزینه دادن بسیار خواهان دریافت اطلاعات می باشد اما وقتی که کلیه اطلاعات مورد نیاز با قیمت بالای که برای طرفین پذیرفتنی است قابل مبادله باشد «بازار موثرترین راهی برای انجام معاملات خواهد بود) اما معاملاتی آسان تر به درون مرزهای یک سلسله مراتب سازمانی راه می یابند که اطلاعات رسبده به آنها مبهم ونامطمئن بوده

ویلیامسن معتقد است که تراکم یا فشردگی اطلاعات به دو عامل بستگی دارد عوامل انسانی با عوامل محیطی جفت می شوند خردگرائی و منطق محدود شبه ای با ابهام و پیچیدگی محیطی و فرصت جوئی یا فرصت طلبی انسانی با فعالان موجود درمحیط مربوط ساختن این دو گروه عوامل به یکدیگر

شرایطی را که باعث شدت یا ضعف فشردگی اطلاعات وبه دنبال آن ازطریق بازار یاسلسله مراتب سازمانی می شود

ویلیاسن با تبعیت ازسیمون نظریه محدود خرد یا منطق محدود را معلوم می کند که بر گرفته از نظریه سیمون در خصوص اینکه انسان نمی تواند خرد کامل را مبنای عمل یا اعمال خود قرار دهد انسان توانایی های خود و دانسته هایش را در زبان خلاصه می کند و قادر به اظهار و ابراز واقعیت نیستند لذا طرفین معامله ناچار درمحدوده خرد یا منطق خود عمل می کنند

 هرگاه خرد محدود با ابهام و پیچیدگی تلاقی کند تراکم یا فشردگی اطلاعاتی به وجود می آید که طرفهای حاضر به انجام یک معامله معدود باشند

درحالت وجود آرایشهای فرصت طلبانه کنترل می شود کسی که گرایشی فرصت طلبانه کمتری دارد برای معامله انتخاب می شود اما در حالت معدود  امکان چانه زنی و رفتارهای فرصت طلبانه وجود دارد

وقتی تراکم یا فشردگی اطلاعات زیاد باشد به دلیل ابهام و بی اعتمادی حاکم به جریان معاملات هزینه رفع ابهامات بسیار زیاد می شود لذا عمل انجام معاملات تغییر پیدا خواهد کرد به جای قلمرو بازار ،عرصه سازمان خواهد شد.

در این حالت سازمان توانایی اعضای خود را بالا می برد و قلمرو منطق محدود را وسعت می بخشد نتایج تلاش تک تک افراد به وسیله تصمیم گیران متخصص کنار هم گذارده می شود و اقدام های معطوف برحل مساله به اوج خود میرسد

هر واحد سازمان می تواند رفع جنبه ای ازجوانب ابهام وپیچیدگی خواهد کرد به جای قلمرو بازار عرصه سازمان خواهد شد

در این حالت سازمان توانایی اعضای خود را بالامی برد و قلمرو منطق محدود را وسعت می بخشد نتایج تلاش تک تک افراد به وسیله تصمیم گیران متخصص کنار هم گذارده می شود و اقدام های معطوف برحل مساله به اوج خود می رسد

هر واحد سازمان می تواند رفع جنبه ای ازجوانب ابهام وپیچیدگی شرایط را وجه همت قرار دهد لذا باتجزیه مسائل به اجزای تفکیک پذیر ابهام مربوط حل می شود

سلسله مراتب اداره برای فرصت جویی و فرصت طلبی محدودیت ایجاد می کند

ملاحظه نظام سلسله مراتبی باعث جلوگیری ازگرایش های فرصت طلبانه و نیل به نیات نادرست می شود

نظام سلسله مراتب علاوه بر اینکه توزیع اطلاعات را متعادل می سازد تعهدات اخلاقی (به ظاهر) جای تعهدات وانگیزه های صرفا اقتصادی را می گیرد

معاملات به دلیل اینکه هدفهای گروه ها، واحدها یا دوایر درون سازمان نسبت به اهداف مشترک سازمانی ترجیح داده می شود بنابراین هزینه های تلف شده به ادامه وضع موجود تاکید دارند و نظام ارتباطات دستخوش تحریف و دستکاری می شود فاصله میان مدیران و افراد تحت امر بیشتر می شود و رفتار بروکراتیک صورت می گیرد

چندلر با ارائه مدل سازمانهای چند بخشی وبا اشاده به یک مدیریت قوی برای کنترل و نظارت به عملکرد این قسمتها اشاره می کند دلیل اینکه این سازمان چندین واحدی می تواند بخوبی به صورت یک بازار سرمایه استفاده شود وجود اطلاعات جامع ودر دسترس برای طرحهای درگیر سازمان می باشد دراطلاعات

اما اگر مدیریت درامور تک تک واحدها درگیر شود، هزینه اطلاعات به قدری بالاخواهد رفت که هزینه انجام معامله دربازارها درمقایسه با داخل سازمان توجیه پذیرتر می شود در نهایت هزینه نسبی غلبه بر«فشردگی یا تراکم اطلاعات» انجام معاملات یا بده بستانها را در قلمرو یک بازار یا یک محدوده سازمان توجیه می کند

تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب