یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
ویکتور اچ وروم : شیوه تصمیم گیری هنجاری نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/٢٢

تئوریهای مدیریت

بخش هفتم : « ویکتور اچ وروم : شیوه تصمیم گیری هنجاری »

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

  رساله وروم بر یافته های تحقیقات پیشین که حاکی از وجود رابطه مثبت میان مشارکت در تصمیم گیری با ارتقای روحیه انگیزش شرکت کنندگان در فرآیند تصمیم گیری بوده اند صحه گذاشت


 انگیزه وروحیه مستبدین وکسانی که تمایل یا نیاز چندانی به وابستگی و پیوستگی دیگران ندارند از امکان مشارکت در تصمیم گیری اثر قابل توجهی نمی پذیرند، اما کسانی که به وابستگی و پیوستگی با دیگران احساس نیاز می کنند از مشارکت در فرآیند تصمیم گیری به شدت تاثیر می پذیرند.

Ø    وروم به بررسی رابطه میان فرآیندهای مدیریت از یک طرف و تفاوت در مشارکت مرئوسان در جریان تصمیم گیری از طرف دیگر پرداخته اند.

o          الف / یک: مدیر با اطلاعاتی که در مقطعی از زمان در اختیار دارد خود تصمیم می گیرد یا مساله ای را حل می کند.

o       الف / دو: مدیر اطلاعات لازم را از مرئوسان می گیرد وسپس خودش تصمیم می گیرد یا مساله را حل می کند.

o       ب/ یک : مدیر موضوع یا مساله را با فرد فرد مرئوسان مربوط در میان می گذارد و نظرات وپیشنهادهایشان را بصورت انفرادی ونه در چارچوب یک گروه کسب می کند.

o       ب / دو : مدیر موضوع یا مساله را با جمعی از مرئوسانی که مستقیما" با موضوع یا مساله ارتباط دارند در میان می گذارد و پیشنهادهای گروهی آنان را دریافت و سرانجام شخصا" تصمیم لازم را که می تواند بیانگر استفاده یا عدم استفاده از پیشنهادهای مرئوسان می باشد را اتخاذ کند.

o       ج/ دو : مدیر موضوع یا مساله را در جمع مرئوسان در میان می گذارد و سپس با هم به رایزنی می پردازند، گزینه هایی را مطرح و سپس هر گزینه را منفردا" ارزشیابی می کنند، تا در مورد یک گزینه به توافق برسند.

o       موارد الف / یک و الف / دو فرآیندهای مستبدانه یا آمرانه اند، موارد ب / یک و ب / دو فرآیندهای مشاوره ای  و مورد ج /دو فرآیندی گروهی است.

  وروم در پاسخ به دو پرسش، هنجاری (وقتی مدیران در جریان کار با مساله ای روبرو می شوند کدام یک از فرآیندهای فوق می تواند به آنها کمک کند؟ ) و توصیفی(مدیران در عمل چه فرآیندهائی را برای تصمیم گیری در مورد مسائل به کار می برند؟)و پاسخ به این سوالات، سوال دیگری تحت عنوان چه برنامه های آموزشی و تغییر رفتاری می تواند شیوه های تصمیم گیری مدیران را با روشهای تصمیم کار آمدتر هماهنگ سازد؟

وروم سه گروه از پیامدهای یا آثار مترتب بر تصمیم گیری را به شرح زیر بیان می کند:

۱.   کیفیت وعقلانیت :کاربرد فرآیندی که برکیفیت وعقلانیت تصمیم اثر سوء داشته باشد غیر قابل توجیه است.

۲.  قابلیت پذیرش تصمیم برای مرئوسان و احساس تعهد آنها به اجرای آن :اگر این احساس تعهد نسبت به اجرای تصمیم عمده باشد فرآیندهای تصمیم گیری که تعهد مرئوسان را نسبت به اجرای تصمیمات بر نیانگیزد بی ثمر خواهد بود.

۳. زمان لازم برای تصمیم گیری : فرآیندی که تصمیم گیری را در مدتی کوتاه ممکن سازد نسبت به فرآیندهایی که تصمیم گیری را در مدتی بلند تر مقدور می کنند ترجیح دارند به شرط آنکه کاهش دوره تصمیم گیری برکیفیت تصمیم اثر سوء نداشته باشد.

  درخت تصمیم گیری نشان می دهد فرآیندهای تصمیم گیری( مستبدانه / آمرانه / مشاوره ای و جمعی )در بعضی شرایط کاربرد دارند. هر فرآیند به نوع تصمیم هایی که هر مدیر می گیر د بستگی دارد.

  یافته ها فوق این نتیجه گیری که "سخن گفتن از موقعیتهای مشارکتی، مستبدانه یا آمرانه معنی دارتر از بحث در مورد مدیریت مستبدانه، یا مشارکتی است"

تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب