یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
بررسی اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در پژوهشگاه زلزله شناسی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱/۱۸

چکیده پایان نامه

این پژوهش تحت عنوان بررسی اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (از دیدگاه مدیران، کارشناسان و کارکنان) انجام شده است. این پژوهش از نظرهدف آن یک تحقیق کاربردی و از نظر نوع داده­ها با توجه به اجرای پرسشنامه، پژوهش کمی و از نظر نحوه اجرا با توجه به اینکه نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان را بدون هیچگونه دخل و تصرف، مورد بررسی قرار داده تحقیق، توصیفی و با عنایت به اینکه اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار داده این تحقیق، پیمایشی است.


هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن بوده است.

برای دستیابی به این هدف هفت کاربرد نظام ارزشیابی شامل: بهبود ارتقای سطح عملکرد کارکنان، تعیین پرداخت، شناسایی کارکنان مستعد، تنزل کارکنان، تعیین نیازهای آموزشی، برقراری نظام ارتباط موثر در سازمان و تعیین افراد مشمول اخراج از طریق پرسشنامه غلامعلی طبرسا و داود غفوری (1387) بررسی گردید. پرسشنامه مورد استفاده دارای 22 سوال بسته به روش مقیاس لیکرت بعلاوه 3 سوال باز-پاسخ بود در اختیار نمونه­­ای مشتمل بر 101 نفر از مدیران، کارشناسان و کارکنان که به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده انتخاب شده بودند، قرار گرفت که 91 پرسشنامه جمع­آوری گردید. روایی صوری، از اجرای آزمایشی روی تعداد محدودی از جامعه آماری (15نفر) و روایی محتوایی پرسشنامه از طریق قضاوت خبرگان (اخذ نظر استادان راهنما و مشاور و نیز مدیران و صاحب نظران منابع انسانی) انجام شد. برای سنجش پایایی تحقیق از نرم افزار spss استفاده شده است و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه 972/0(بزرگتر از 7/0) می­باشد که نشان می­دهد سوالات طرح شده در پرسشنامه از پایایی مطلوب و مناسبی برخوردار است. بنابراین قابلیت اعتماد (پایایی) این پرسشنامه مورد تایید و قابل قبول می­باشد.

برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از آزمون آزمون t-استیودنت تک نمونه­ای­به منظور آزمون فرضیه­ها و از آزمون t-استیودنت دو نمونه­ای و آزمون تحلیل واریانس (آزمون F) به منظور بررسی نظر مدیران، کارشناسان و کارکنان در پاسخگویی به سوالات و آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه­بندی مولفه­ها استفاده گردید. یافته­های نشان داد که نظام ارزشیابی کارکنان در پژوهشگاه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله نتوانسته است در جهت نیل به اهداف اثربخشی لازم را داشته باشد در این هفت اولویت میزان تأثیر بهبود ارتقای سطح عملکرد کارکنان و میزان تأثیر تشخیص نیازهای آموزشی در عملکرد کارکنان برابر متوسط بوده و میزان تأثیر تعیین پرداخت، تشخیص کارکنان مستعد ارتقاء، تنزل پست کارکنان، برقراری نظام ارتباط موثر در سازمان و تعیین افراد مشمول اخراج در عملکرد کارکنان کمتر از متوسط بوده لذا با توجه به اهمیت ارزشیابی کارکنان لازم است که نظام ارزشیابی کارکنان مورد بازبینی قرار گیرد.

اولویت ارزیابی وضع موجود ابعاد نشان می­دهد که بالاترین رتبه متعلق به متغیر بهبود ارتقا سطح کارکنان و پایین­ترین متعلق به متغیر تعیین افراد مشمول اخراج است. سایر متغیرها نیز بین این دو متغیر قابل مشاهده و بررسی می­باشند.

واژه­گان کلیدی: مدیریت منابع انسانی، ارزشیابی عملکرد، اثربخشی

محقق: یوسف زنگانه

استاد راهنما:دکتر ناصر میرسپاسی

اساتید مشاور: دکتر پریوش جعفری و دکتر کامبد امینی حسینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران) زمستان 1390

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب