یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
ارزشیابی عملکرد کارکنان ، فرآیندی دقیق و تاثیر گذار نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٠/٧/٢٦
آیا کارکنان وظایف و مسئولیتهای خویش را آن گونه که انتظار می رود ( در راستای اهداف شغلی تعیین شده  ) انجام می دهند ؟ این پرسشی است که همواره ذهن مدیران را به خود معطوف مینماید ، بویژه در شرایطی که سازمان در دستیابی به اهداف خود با موانع جدی روبرو است .

از این دیدگاه ارزشیابی عملکرد کارکنان اقدامی ضروری به منظور حصول اطمینان از نیل به اهداف سازمان است . در این فرآیند ، سازمانها عملکرد نیروی انسانی خود را در انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی بررسی می کنند و نتایج مثبت و منفی این بررسیها را به کارکنان منعــــکس می نمایند .

 انجام صحیح و مؤثر فرایند ارزشیابی ، مستلزم اجرای مراحل زیر است :

1)تدوین استانداردهای عملکرد و شاخصهای اندازه گیری آن .
2)انتقال انتظارات عملکرد به کارکنان ( به نحوی که کارکنان به روشنی بدانند ، انتظارات مدیر مافوق از آنان چیست ؟ )
3)اندازه گیری عملکرد واقعی کارکنان
4)مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای تعیین شده .
5)ارائه بازخور به کارکنان درباره نتایج ارزشیابی آنان و تفاهم متقابل کارمند و مدیر درباره روشهای بهبود عملکرد و برطرف نمودن موانع و جبران خدمات .
6)انجام اصلاحات اساسی در زمینه های مورد نیاز ( با توجه به نتایج حاصل از توافقهای بدست آمده در مرحله قبل )

 آشکار است که رعایت تک تک مراحل فوق از ظرافت و اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است . بویژه در دنیای امروز که تعداد و تنوع مشاغل و تخصصهای سازمانی رو به افزایش و نحوه انجام هریک از مراحل یاد شده ، ‌برای انواع مشاغل مختلف ، متفاوت است .

 دشواریها و ظرافتهای یاد شده و نیز عدم آگاهی مدیران از آثار تعیین شده ارزشیابی عملکرد کارکنان بر انگیزه نیروی انسانی و فراتر از آن بر اهداف و آینده سازمان ، موجب گردیده اند که شمار قابل توجهی از مدیران ، بویژه در کشورهای در حال توسعه ، ارزیابی عملکرد کارکنان را در حد یک اظهار نظر مافوق در قالب فرمهای ثابت سالیانه و یا نهایتا به عنوان یک ابزار مکمل حقوق خلاصه نمایند .

 از سوی دیگر فرایند ارزشیابی عملکرد ، معمولا توانائی های بالفعل و رفتارهای قابل مشاهده کارکنان را مورد بررسی قرار می دهد . این در حالی است که یکی از مهمترین وظایف مدیر در سازمانهای امروز شناسائی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفائی آنان است . ایفای موفقیت آمیز این نقش توسط مدیران ، سازمانها را به سوی رشد و بالندگی بیشتر سوق می دهد .

 

 بازخور مؤثر یا سرزنش

 اغلب ،‌هنگام بروز بحران و اتخاذ تصمیمات ناکارآمد و حتــــی هنـــــــگام ظهور مشکلات و خطاهای معمول در سازمان ، افراد در پی فردی به نام ” مقصر اصلی “ ، یکدیگر را متهم میکنند . این پدیده موجب می شود که بسیاری از مدیران و کارکنان پیش از آنکه در پی دستیابی به نتایج باشند ، به دنبال سرزنش دیگران باشند .

 مطالعات انجام شده بیانگر آن است که ارائه بازخور به شیوه مثبت می تواند به عنوان نیرویی سازنده و مؤثر ، افراد را به حداکثر قابلیتهای خود نزدیک کند . با توجه به موارد ذیل ، بازخور مثبت می تواند ابزاری مؤثر برای یاد گیری باشد و افراد را در پیشگیری از خطاها یاری دهد :

--هنگامی اشتباهات کارکنان را به آنان گوشزد کنید که دلایل کافی برای آن داشته باشید ( به هر بهانه ای سرزنش نکنید )

--زمان و مکانی مناسب برای طرح آن در نظر بگیرید .

--دور از چشم دیگران اشتباهات افراد را به آنان متذکر شوید و در حضور دیگران ، آنها را تحسین کنید .

--سرزنشهای سوء را مدیریت کنید : به این منظور مدیر یا سرپرست گروه باید از فراهم شدن فضای سرزنشهای بیش از حد و نابجا جلوگیری کند ، بویژه هنگامی که افراد ، خواسته یا ناخواسته تنها یک نفر را مسئول ناکامی گروه می دانند . چنانچه این گام به اندازه کافی نتیجه بخش نباشد ، مدیر باید مسیر سرزنش افراد را تغییر دهد و برای افراد روشن نماید که فرد خاطی ، شایسته این همه سرزنش نیست و چگونه مجموعه ای از عوامل ، ‌خطاها یا مشکلات موجود را پدید آورده است . بویژه در شرایطی که فرد بخشی از آنچه روی داده است را ناشی از قصور و کوتاهی خود می داند .

--آگاه باشید که سرزنش بیش از هر چیز ، اعتماد به نفس افراد را قربانی می کند .

--اغلب اوقات نتایج گوشزد نکردن خطاها و اشتباهات زیردستان ،‌از پیامدهای یادآوری آن زیانبارتر است . این روش بویژه در بلند مدت آثار منفی خود را بر فرد یا سازمان تحمیل خواهد کرد .

مراحل اشتراک مساعی

 اشتراک مساعی واقعی یا مشارکت کامل هنگامی صورت می گیرد که گروهی از انسانها در برنامه ریزی ، اجرا و ثمره فعالیتها با یکدیگر سهیم و شریک باشند . این امر به معنای آن نیست که در فرایند فوق فردی به عنوان رهبر وجود ندارد ، بلکه به این مفهوم است که رهبری در واقع (‌متناسب با شرایط سازمان و توانائیهای افراد ) شکلی دیگر به خود میگیرد . حرکت به سوی اشتراک مساعی واقعی عموما در چند مرحله نشان داده می شود :

bullet

گام اول ،  روش پدر ـ فرزندی : در این روش از افراد مواظبت می کنند ، ‌بدون اینکه به آنها گفته باشند .

 

گام دوم ،  ارتباطات : به افراد می گویند که چرا باید کارها انجام شوند و آنها را مطلع نگه می دارند .

 

گام سوم ،  مشارکت : از افراد نظر خواهی می کنند و از دیدگاهها و اندیشه های آنان می پرسند .

 

گام چهارم ، اشتراک مساعی : ‌افراد را در برنامه ریزی ،‌اجرا ، پاسخگوئی و پاداش سهیم می کنند .

 پیشینه اشتراک مساعی بیانگر آن است که مدیران ( اغلب در کشورهای توسعه یافته ) در نیمه دوم قرن بیستم مراحل زیر را پشت سر نهاده اند :

bullet

دهه 1950 : رفتار دوستانه با کارکنان را آموختند .

 

دهه 1960 :‌ به نیازها و انگیزه های مختلف کارکنان پی بردند .

 

دهه 1970 : از کارکنان یاری و مساعدت خواستند .

 

دهه 1980 : گردهمائیهای بسیاری با کارکنان تشکیل دادند .

bullet

دهه 1990 : در فعالیتها ، روشها و نتایج کار با کارکنان سهیم شدند .

 این در حالی است که اغلب مدیران کشورهای در حال توسعه ، هنوز از گامهای نخست این فرایند ، ‌فراتر نرفته اند .

منبع: http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=479668

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب