یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
تاثیر ارزشیابی عملکرد کارکنان بر اثربخشی عملکرد نیروی انسانی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٠/٢/۱٢

تاثیر ارزشیابی عملکرد کارکنان بر اثربخشی عملکرد نیروی انسانی

غلامعباس احسانی
استاد راهنما: مهدی الوانی

چکیده: چکیده : در این تحقیق فرض بر این بوده که ارزشیابی عملکرد می‌تواند در اثر بخشی نقش مهمی داشته باشد چرا که ارزشیابی عملکرد باعث تحقق عدالت سازمانی ارضای نیازهای خودیابی و خودشکوفایی افراد و ایجاد انگیزه در افراد برای ماندگاری در سازمان می‌شود برای این منظور دو شرکت را برگزیدیم که مطابق مطالعات مقدماتی در یکی ارزیابی عملکرد ضعیف و در دیگری قویتر جلوه می‌کرد با این دیدگاه نسبت به تحقیق سه موضوع کلی را مورد بحث قرار دادیم:


تاثیر ارزشیابی عملکرد کارکنان بر اثربخشی عملکرد نیروی انسانی

غلامعباس احسانی
استاد راهنما: مهدی الوانی

چکیده: چکیده : در این تحقیق فرض بر این بوده که ارزشیابی عملکرد می‌تواند در اثر بخشی نقش مهمی داشته باشد چرا که ارزشیابی عملکرد باعث تحقق عدالت سازمانی ارضای نیازهای خودیابی و خودشکوفایی افراد و ایجاد انگیزه در افراد برای ماندگاری در سازمان می‌شود برای این منظور دو شرکت را برگزیدیم که مطابق مطالعات مقدماتی در یکی ارزیابی عملکرد ضعیف و در دیگری قویتر جلوه می‌کرد با این دیدگاه نسبت به تحقیق سه موضوع کلی را مورد بحث قرار دادیم: -1 موضوع ارزشیابی عملکرد: عملکرد ارزشیابی عملکرد اهداف ارزشیابی فواید ارزشیابی ارزشیابی از دیدگاه اسلام منابع ارزشیابی روشهای ارزشیابی معیارهای ارزشیابی معیارهای ارزشیابی و مشخصات سیستمهای ارزشیابی کارآمد -2 موضوع اثربخشی: اثربخشی بهره‌وری کارآیی ارتباط اثربخشی با کارآرایی و بهره‌وری روشهای سنجش اثربخشی شاخصهای اثربخشی نگرش مکاتب مختلف نسبت به اثربخشی عوامل اثرگذار بر شاخصهای اثربخشی و نگرش سیستمی به موضوع اثربخشی -3 شاخصهای اثربخشی: رضایت شغلی تعهد سازمانی بهبود ارتباطات عدم تمایل به ترک خدمت پس از آن به بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهشی تحقیق پرداختیم و با استفاده از فنون و تکنیکهای آماری به نتایج خوبی دست یافتیم فرضیات این تحقیق به دو دسته تقسیم می‌شوند: -1 فرضیه مربوط به همبستگی متغیرها: بین ارزشیابی عملکرد و اثربخشی سازمانی ارتباط مستقیم و معنی‌دار وجود دارد -2 فرضیه تطبیقی: اثربخشی سازمانی در شرکت الف تحت تاثیر ارزشیابی عملکرد بهتر از شرکت ب می‌باشد بطور کلی این تحقیق دو دسته نتایج بدست داده است که خلاصه‌ای از نتایج بدست آمده را در اینجا ذکر می‌کنیم: به طور کلی این تحقیق 2 دسته نتایج بدست داده است : الف ) نتایج مربوط به همبستگی متغیرها: نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که بین ارزشیابی عملکرد و اثربخشی نیروی انسانی رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد یعنی هر چه در بهبود سیستم ارزشیابی عملکرد سرمایه‌گذاری کنیم بر اثر بخشی سازمان افزوده خواهد شد با توجه به آزمونهای همبستگی ملاحظه می‌کنیم که هر یک از شاخصهای رضایت شغلی تعهد سازمانی ارتباطات و عدم تمایل به ترک خدمت به ترتیب ضرایب (0 58 0 51 0 48 0 57) را به خود اختصاص داده‌اند به عبارت دیگر بیشترین مقدار همبستگی را شاخص رضایت شغلی و کمترین مقدار را شاخص ارتباطات دارد ب ) نتایج مربوط به مقایسه دو جامعه: نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که اثربخشی و شاخصهای چهارگانه مذکور در سازمان الف تحت تاثیر ارزشیابی عملکرد بهتر بیشتر از سازمان ب می‌باشد و بیشترین تاثیر ارزشیابی عملکرد در مورد رضایت شغلی می‌باشد امید است این تحقیق زمینه‌ای برای شروع تحقیقات دیگر در زمینه ارزشیابس عملکرد و اثربخشی باشد

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب