یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
بخشنامه های مرتبط با آموزش کارکنان دولت نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳۸٩/۸/٢٩
بخشنامه ها و دستورالعملهای آموزشی    
 

بخشنامه به کلیه دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

 شماره: 22554/105 تاریخ 1380/12/28

در اجرای‌ مواد 44 و 45 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ و ماده‌ 150 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و ماده‌ 8 آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ آن‌ نظام‌ جدید آموزش‌ کارکنان‌ دولت‌ که‌ با اصول‌ و

ویژگیهای‌ زیر تدوین‌ شده‌ است‌:

دریافت بخشنامه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها، مؤسسات، شرکت‏های دولتی و شرکت‎ها، سازمان‎ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‎کنند

 شماره: 203222/903 مورخ: 03/11/1383

در اجرای ماده 15 مصوبه شماره 722/013ط مورخ 22/4/1381 شورای عالی اداری موضوع تحقق دولت الکترونیک و نظام آموزش کارکنان دولت، برنامه آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت در قالب هفت مهارت و ساعات لازم برای آموزش آنها بشرح جدول زیر و محتوای آموزشی آنها که به پیوست آمده است، با رعایت موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می شود.

 دریافت بخشنامه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها، مؤسسات، شرکت‎های دولتی و شرکت‎ها، سازمان‎ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‎کنند.

شماره: 50961/1903  مورخ: 27/03/1383

  پیرو بخشنامه‏های شماره 203222/1903 مورخ 3/11/1381 موضوع آموزش فن‏آوری اطلاعات کارکنان دولت و شماره 85791/1903 مورخ 7/5/1382 موضوع ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت مؤسسات و شرکتهای آموزشی غیردولتی، جزئیات مربوط به احراز صلاحیت و امتیاز‏بندی آموزشگاه‏های آزاد رایانه‏ای دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‏گردد:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.

 شماره 78510/101 مورخ: 04/05/1383 

ایجاد توانائیهای لازم برای ایفای مؤثر وظایف مدیریت و قدرت تشخیص و درک یچیدگیهای سازمان و کار و همچنین فراهم آوردن بسترهای مناسب توسعه ظرفیتها، قابلیتها و مهارتهای مدیران، طرح ریزی شایسته برای تریبت مدیران حرفه ای و متخصص را ضروری می نماید. لذا به استناد ماده 44 قانون استخدام کشوری و در اجرای بند 4/ج نظام آموزش کارکنان دولت، مجموعه آموزشهای بهبود مدیریت با اهداف:

دریافت بخشنامه

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند.

 شماره: 219109/1903 مورخ: 25/11/1383  

در راستای ارتقاء کیفیت مراکز مجاز آموزش (دولتی و غیردولتی) و برگزاری استاندارد آزمون‌های مهارت‌های هفتگانه فن آوری اطلاعات کارکنان دولت (که در این بخشنامه به اختصار آزمون نامیده می‌شود) و نظارت مستمر بر اجرای این دوره‌ها، مراکز آزمون در سراسر کشور با استفاده از یک نرم افزار استاندارد، ایجاد و راه اندازی می‌شوند.

دریافت بخشنامه

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند.

 شماره: 6326/1803 مورخ: 20/01/1385  

دریافت بخشنامه

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکت های دولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسساتی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند.

شماره: ۴٧٨۶١/1803 مورخ: ٢۴/٠٣/1385  

دریافت بخشنامه

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بخشنامه به کلیه دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

 شماره: ۶٢٣١١/١٨٠٣ مورخ ١٣/٧/١٣٨٧

دریافت بخشنامه

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب