یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
سازمان شهروندمدار نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳۸٩/٤/۱

محمدحسن امامی، دبیرکل انجمن مدیریت سبز ایران یکی از سخنرانان همایش رویکردهای نوین موفقیت پایدار در سازمان در مورد پیوستگی میان مدیریت سبز و سازمان شهروندمدار گفت: سازمان شهروندمدار، سازمانی است که از خصوصیات لازم مانند منابع فیزیکی، استانداردسازی، مشتری‌گرایی و منابع انسانی برخوردار بوده و درنهایت می تواند با برخورداری از چنین ویژگیهایی، موفقیت پایدار خود را تضمین کند.این‌گونه سازمانها در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی مسئولیت‌پذیر بوده و فعالیت آنها در این حوزه‌ها، موجب مشارکت در آرامش و رفاه جامعه خواهدشد.
درمورد مسئولیت اقتصادی می توان گفت پایداری در سودآوری فقط با تولید محصول با کیفیت و ارزان‌قیمت مقدور نیست، به همین دلیل رویکرد سودآوری با بهره‌گیری از روشهای سنتی تضمین نمی‌شود. بنابراین سازمانها بویژه سازمانهای شهروندمدار رویکردهای مدیریتی خود را برای بقای اقتصادی و موفقیت پایدار تغییر می دهند.
در حوزه مسئولیت اجتماعی، سازمان موفقیت پایدار خود را به عنوان یک عضو شهروند در جامعه می یابد. سازمان در این مرحله به این نقطه از ادراک رسیده است که کارکنان سازمان و ذی‌نفعان آن عضوی از جامعه هستند و احترام به کارکنان و افزایش سطح زندگی و رفاه آنان در موفقیت پایدار سازمان تاثیرگذار خواهدبود.
در زمینه مسئولیت زیست محیطی، سازمان برای حفظ بقای خود با اتخاذ راهبرد سبز، محصول و فرایندهای خود را با محیط زیست سازگار می کند. به بیان دیگر مزیت رقابتی سازمان برپایه سازگاری رفتار و عملکرد سازمان با محیط‌زیست است.

امید است شما دوستان با نظرات و ارسال مقالات و مطالب خود ما را در جهت بهتر شدن این وبلاگ یاری نمایید .


مدل جایزه مدیریت سبز ایران
مهندس امامی در توضیح جایزه مدیریت سبز اظهار داشت: جوامع با هدف ایجاد پارادایم و الگوی مدیریت بومی که بر محیط برون‌سازمانی توجه و احترام دارد و نیز تشویق سازمانها برای ارتقای توانمندیهای خود برای جاری‌سازی روشها و نگرشهای نوین، جایزه مدیریت سبز را طراحی کرده اند. براین اساس انجمن مدیریت سبز ایران که یک تشکل غیردولتی و یک سازمان مردم‌نهاد (NGO) است، برپایه احترام به حفظ محیط زیست و جامعه، فرایند جایزه مدیریت سبز را طراحی کرده است.
مدل جایزه مدیریت سبز ایران شامل 8 معیار، 25 زیرمعیار و 115 نکته راهنماست. باتوجه به اینکه سازمانهای ایرانی از رویکرد مدل‌های سرآمدی و یا تعالی سازمانی در مدیریت خود استفاده می کنند، در طراحی مدل ایرانی از این مقوله بهره گرفته شده است.

معیارهای هشتگانه
8 معیار مورداستفاده در مدل جایزه مدیریت سبز ایران عبارتنداز: 1. رهبری، 2. خط مشی و راهبرد، 3. منابع سازمانی، 4. شرکای سازمانی، 5. فرایند، 6. نتایج زیست محیطی، 7. نتایج اجتماعی، 8. نتایج اقتصادی.
1. رهبری:
رهبران سازمان برای کسب موفقیت پایدار مطمئن می شوند که مأموریت، آرمان، ارزشها و اصول اخلاقی سازمان، انعکاسی از مسئولیت زیست محیطی سازمان است، و با الگو قراردادن خود، منابع انسانی را جهت تقویت مسئولیت زیست محیطی سازمان توانمند می نمایند.
2. خط مشی و راهبرد: سازمان موفق با شناسایی و درک نیازها و انتظارهای ذی‌نفعان، خط مشی و راهبرد سازمان را با رویکرد سبز بازنگری کرده و آن را روزآمد می کند و درنهایت مسئولیت زیست محیطی سازمان در خط مشی و راهبرد سازمان ادغام می شود.
3. منابع سازمانی: سازمان سبز تمامی منابع سازمانی را برای کسب موفقیت پایدار مدیریت می کند. سازمان توانایی‌های منابع انسانی خود را در سطح فردی، تیمی و سازمانی با هدف توسعه مسئولیت زیست محیطی سازمان مدیریت کرده و با ایجاد نظام تشویق، فضای خلاقیت نوآوری سبز را توسعه می دهد.
4. شرکای سازمانی: سازمان نظام مدیریت شرکای سازمانی، تأمین‌کنندگان و پیمانکاران برای دستیابی به محصول و خدمات سبز برپایه خط‌مشی و راهبرد را توسعه می دهد.
5. فرایندها: سازمان برای کسب موفقیت پایدار، فرایندهای خود را با رویکرد سبز طراحی و مدیریت می کند.
6. نتایج زیست‌محیطی: سازمان با رویکرد مسئولیت زیست محیطی به نتایج برجسته‌ای دست می یابد. این رویکرد باعث ارتقای مزیت رقابتی، وجهه سازمان و موفقیت پایدار آن می شود.
7. نتایج اجتماعی: سازمان با توانمندسازی منابع انسانی و توجه بر ذی‌نفعان اجتماعی و با پذیرش مسئولیت اجتماعی به نتایج درخشانی دست می یابد.
8. نتایج اقتصادی: سازمان با بهبود فرایندها با رویکرد مدیریت سبز و همسو با هدفهای راهبردی و ایجاد تعادل میان منافع ذی‌نفعان به نتایج برجسته‌ای خواهدرسید.
این جایزه نیز با این هدفها طرح‌ریزی شده است:
_ شناسایی و معرفی سازمانهایی که هدفهای اقتصادی خود را برپایه احترام بر محیط زیست بنا کرده اند.
_ گسترش دانش مدیریت سبز در جامعه
_ تشویق سازمانهای سبز
_ ایجاد سیستم مقایسه با بهترین‌ها
_ ارتقای الگوی خود ارزیابی مدیریت سبز.

منطق رادار (RADAR)
دبیرکل انجمن مدیریت سبز ایران در ادامه سخنان خود از منطق خاصی به عنوان الگوی جایزه مدیریت سبز اشاره کرد و گفت: منطق RADAR ، امروز در تمامی الگوهای جوایز مورداستفاده قرار می‌گیرد و محور الگوی جایزه مدیریت سبز نیز محسوب می شود. این منطق از چهار عنصر تشکیل شده است:
1. نتایج (Results) ، 2.رویکرد (Approach)‌، 3. جاری سازی (Deployment)‌، 4. ارزیابی و بازنگری (Assessment & Review).
1. نتایج:
این عنصر دستاوردهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی سازمان را دربرمی گیرد. نتایج در سازمانهای سرآمدی که متمرکز بر محیط زیست عمل می کنند روندهای مثبت و یا عملکردهای خوب و پایدار را نشان می‌دهند.
2. رویکرد: این عنصر کارهایی را که سازمان درنظر دارد که انجام دهد و نیز دلایل آن را دربرمی گیرد. سازمانهای سرآمدی با تمرکز بر محیط زیست عمل می کنند و دارای رویکردهای منطقی و باثباتی هستند.
3. جاری‌سازی: این عنصر کارهایی را که سازمان برای جاری سازی رویکرد انجام می دهد، دربرمی گیرد. در سازمان سرآمد، رویکرد در زمینه‌های ذی‌ربط به نحوی نظام‌مند اجرا می شود.
4. ارزیابی و بازنگری: این عنصر کارهایی را که سازمان برای بازنگری و بهبود رویکرد و جاری‌سازی آن انجام می‌دهد، دربرمی گیرد. در سازمان سرآمد، رویکرد و جاری‌سازی آن تابع اندازه‌گیری نظم است، فعالیتهای یادگیری اجرا می‌شوند و نتایج هر دوی آنها برای شناسایی، اولویت‌بندی، طرح‌ریزی و اجرای بهبود مورداستفاده قرار می‌گیرند.
یادآور می‌شویم خوانندگان برای آگاهی بیشتر از مقوله مدیریت سبز و معیارهای جایزه مدیریت سبز ایران می توانند به کتاب «راهنمای جامع مدیریت سبز؛ ضرورتی برای موفقیت پایدار» نوشته محمدحسن امامی که با همکاری انجمن مدیریت سبز ایران و دفتر امور محیط زیست وزارت صنایع ومعادن در سال جاری چاپ و منتشر شده است مراجعه کنند.

دکتر احمد روستا عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی سخنان خود را با این کلام پربار حضرت علی (ع) آغاز کرد: شتاب، پیش از توانا شدن و درنگ، پس از فرصت یافتن، نشانه ضعف است.
وی سپس با اشاره به افزایش دامنه انواع آلودگیها و رشد جمعیت و چگونگی شکل گیری مفهوم پایداری و مصرف‌کنندگان سبز گفت: دردهه 1970 عواملی نظیر آلودگی، رشد جمعیت و هدردادن منابع، صنایعی، مانند: صنایع خودروسازی، نفتی و شیمیایی را زیرتاثیر قرار داد.
در دهه 1980، پاره‌ای صنایع دیگر، مانند: لوازم خانگی، غذایی، بهداشتی و گردشگری زیرتاثیر قرار گرفتند.
کم‌کم مصرف کنندگان سبز به عنوان یک بازار هدف بالقوه پدیدار شدند.
در اوائل دهه 1990، ضمن تداوم تاکید بر حفظ محیط، پدیده پایداری نیز موردتوجه قرار گرفت.
در اواخر دهه 1990، تاکید روی مسئولیت اجتماعی بنگاه Corporate Ocial Responsibility به عنوان یکی از ابعاد پایداری افزایش یافت. این پدیده جدید؛ یعنی تاکید روی مسئولیت اجتماعی بنگاه به عنوان یکی از ابعاد پایداری، تا اندازه‌ای با موضوع جهانی شدن؛ یعنی: پیدایش بنگاهها و شناسه‌های جهانی، همگرایی سلیقه‌ها و ذائقه‌های مصرف کنندگان جهان، رشد اینترنت، برنامه های آزادی تجارت سازمان جهانی تجارت (WTO) و بازارهای جهانی، ارتباط داشت.
افزون بر اینها، خدمات به بازارهای جهانی به طور فزاینده از راه زنجیره‌های تامین جهانی و افزایش برون سپاری تولید به کشورهای درحال توسعه، صورت می‌گرفت.
این رویداد، باعث توجه و حساسیت به آثار تولید روی محیط‌های کشورهای درحال توسعه و کمتر صنعتی شده گردیدکه بازتاب آن در اعتراض‌های سیاتل و سایر کشورها از سال 1999 به بعد، دیده شده است.

مصرف کنندگان سبز
وی در ادامه در مورد مصرف کنندگان گفت: پژوهشها نشان می دهند که بخشهای مشخصی از مصرف کنندگان سبز و اخلاقی درحال ظهور هستند که به طور فزاینده‌ای نسبت به فرآورده‌ها و برندها و بنگاههای سبز حساس هستند. برپایه همین پژوهشها 5 درصد از مصرف کنندگان به طور دائم جستجوگر برچسب‌ها و شناسه‌های (برند) سبز و اخلاقی هستند.
همچنین پژوهشها بیانگر این واقعیت‌اند که مصرف کنندگان آمریکایی باتوجه به درجه علاقه و اقدام سبز به 5 گروه تقسیم می شوند:
1. سبزهای خالص واقعی 11 درصد: این گروه خریداران و بازیافت کنندگان عمده هستند.
2. سبزهای پشتیبان 5 درصد: این عده دادوستدهای سبز دارند، اما تغییرهایی در سبک زندگی آنها دیده نمی‌شود.
3. جوانه‌ها 33 درصد: گروه جوانه ها به سبز توجه دارند، اما خریدهای سبز آنها کمی بیشتر از دیگران است.
4. نِق زنها 18 درصد. این عده مشکل محیط را درک می کنند، اما خودشان اقدامی انجام نمی دهند.
5. بی‌توجهان 31 درصد: گروه آخر افرادی هستند که الزاما توجهی به محیط ندارند.

بازاریابی سبز
بازاریابی سبز به چهار شاخه: نیازمندان سبز، نیازهای سبز، ارضاکنندگان سبز، و بالاخره دادوستد سبز تقسیم می‌شود. همچنین ارکان بازاریابی دادوستد سبز را می‌توان سه رکن بازارسازی سبز، بازارشناسی سبز، و بازارداری سبز دانست. حال اگر بخواهیم تعریفی از بازاریابی سبز ارائه دهیم، می توانیم بگوییم که منظور از بازاریابی سبز: نوعی نگرش و رویکرد بازاریابی اجتماعی است که ارزشهای اخلاقی، اجتماعی، انسانی و محیطی را در تمام فرایندها و ابزارها و رفتارهای بازاریابی و فروش برای ماندگاری و پایداری در کسب‌وکار و بازار رعایت، تقویت و حفظ می کند.
باتوجه به آنچه گفته شد می‌توان ویژگیهای بازاریابی سبز را این‌گونه برشمرد:
_ کشف و شناسایی ارزشهای سبز مخاطبان و تامین و عرضه ارزشهای موردنظر با مدیریت آمیزه بازاریابی سبز و انجام مبادلات سبز مطلوب.
_ شناخت، خلق و حفظ بازار سبز از راه ابزارها، تکنیک‌ها و فرایندهای بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری سبز.
_ شناخت نیازهای سبز و پاسخگویی به آنها از راه مبادلات ارزش افزون و پایدار.
تلاشها و فعالیتهای گوناگون بازاریابی برای پاسخگویی به نیازها و ارزشهای سبز از چهار راه امکان‌پذیر است:
محصولات سبز، قیمت گذاری سبز، توزیع سبز، ترویج سبز.

بازارشناسی سبز
در بازارشناسی سبز نیز، چهار عامل بنگاه، محیط، مشتریان، و رقبا باید موردتوجه قرار گیرد.

استراتژی‌ها
دکتر روستا، بهترین و کوتاهترین تعریف استراتژی را این پیام معروف فارسی دانست که: دیگران کاشتند ما خوردیم، ما هم بکاریم تا دیگران بخورند. وی مهمترین استراتژی‌های بازاریابی سبز را به این شرح اعلام کرد:
_ استراتژی‌های گزینش بازارها
_ استراتژی‌های ورود به بازارها
_ استراتژی‌های حضور در بازارها
_ استراتژی‌های رقابتی
_ استراتژی‌های محصول / بازار
_ استراتژی‌های آمیزه بازاریابی.
همچنین بازاریابی سبز باید از ساختار مناسب، سازماندهی و ساماندهی درست، سیستم‌های مناسب، سهل، ساده، سریع و کاربردی برخوردار باشد.

سبک مدیریت سبز
مدیریت سبز می تواند مانند مدیریتهای دیگر، دارای سبک باشد. سبک‌های مدیریت سبز را می توان این‌گونه برشمرد:
_ مدیریت بازار و بازاریابی سبز (دادوستد)،
_ مدیریت آمیزه بازاریابی سبز،
_ مدیریت منابع انسانی و غیرانسانی،
_ مدیریت فرایندهای سبز،
_ مدیریت ایده‌ها و پدیده‌های نوین سبز.

کالا یا خدمت سبز
در تولید کالا یا خدمت سبز، بایستی مراقبت، حساسیت و رعایت به این گونه، صورت گیرد:
_ مواردی که در محصول به کار گرفته می‌شوند.
_ انرژی که در تولید، مورداستفاده قرار می‌گیرد.
_ آثار محیطی آن از مرحله تولید تا مصرف و پس از استفاده و مصرف.
عناصر گوناگون محصول سبز را می‌توان شامل این موارد دانست:
بسته بندی، شناسه (برند)، برچسب (محتویات، تاریخ تولید و مصرف)، استانداردها، ضمانت‌ها، تنوع، کیفیت.

ترویج
منظور از ترویج در بازاریابی سبز استفاده از منابع، ابزارها و مواد و مواردی است که بیشترین تاثیر مثبت و سازنده را بر مخاطب و کمترین تاثیر منفی و مخرب را بر عوامل محیطی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشند.
در حوزه ترویج بازاریابی سبز، باید به این موارد پنجگانه توجهی خاص داشت:
_ تبلیغات سبز،
_ فروش و فروشندگان سبز،
_ ترویج فروش سبز (انگیزه سازی سبز)،
_ روابط عمومی سبز (آوازه سازی سبز)،
_ ارتباطات یکپارچه سبز (نهضت سبز).
در زمینه رضایت سبز، رضایت انواع گروههای: کارکنان، سهامداران، تامین کنندگان، توزیع کنندگان، و رضایت ذی‌نفعان را باید تامین کرد.

سبز چیست؟
دکتر روستا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درمورد مفهوم سبز گفت: هرکس می تواند نظر و عقیده خود را درباره مفهوم رنگ سبز به گونه ای تعبیر کند، اما به باور من، سبز یک بینش است نه یک واژه و درعین حال سبز یک نوع بازاریابی اجتماعی است. سرانجام اینکه سبز گرایی و سالم سازی، بینش و بنیانهای زندگی و زندگان امروز و آینده از راه: ساده سازی و سرآمدی سبز، بهپویی و بهره‌وری سبز، زایش و زایندگی ایده‌ها و پدیده‌های سبز صورت می گیرد.
دکتر روستا سخنان خود را با این شعر کوتاه به پایان برد:
حرف را باید زد
درد را باید گفت
رود باید شد و رفت
دشت باید شد و خواند
کوه باید شد و ماند.

رویکرد و نگاه سبز به منابع انسانی
دکتر خدایار ابیلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران طی سخنانی مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز را مورد بررسی قرار داد و گفت: رویکرد و نگاه سبز به منابع انسانی از دو منظر قابل بررسی است:
1. از منظر فرد و زندگی فردی، که یک نگاه بهداشت فیزیکی و روانی مبتنی بر اقدامات سبز است.
2. از منظر محیط کار و زندگی، که یک نگاه زیست محیطی است.

نگاه سبز از منظر فرد و زندگی فردی
کارکنان بنگاهها در برخورد با چالشهای متفاوت درون و برون سازمانی، فشار بسیار زیادی را تحمل می‌کنند، برخی از این چالشها عبارتند از:
- تن دادن به مسئولیت‌ها و تعهدهای چندگانه در محیط کار خود،
- تخصیص اوقات کاری بیش از حد معمول خود، به تلاشهای نه چندان مفید،
- الزام به داشتن تعهد فردی و سازمانی در پاسخگویی به انتظارات ذی‌نفعان متعدد درون و برون سازمانی،
- خستگی ناشی از ناکامی در برآوردن انتظارات،
- نبود بهره‌گیری از خدمات مشاوره‌ای اثربخش مشاوران و مربیان و نیروهای هم افزایش و یاری رس.
وی سپس آثار و پیامدهای این چالشها را به این شرح خلاصه کرد:
- بالا رفتن استرس، کوتاه شدن عمر مفید و پیری زودرس کارکنان و بالا رفتن آهنگ استهلاک آنان.
- ضعیف شدن تعامل بین محیط فردی، خانوادگی و محیط کاری کارکنان و گسیختگی روابط خانواده آنان.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که چاره‌اندیشی برای رفع مشکل فشارهای روانی ناشی از چالشهای محیط کار، غیرقابل انکار است.
دکتر ابیلی افزود: برای از بین بردن پیامدهای این چالشها، می‌توان به دو گونه راه حل و راهکار اشاره کرد:
الف- بازگشت به ابعاد و جنبه‌های انسانی محیط کار،
ب- توسل به الگوی زندگی سبز.
در مورد راه حل نخست، این نکات می‌توانند مورد توجه مدیران منابع انسانی سازمانها قرار گیرند:
- ایجاد ارتباط مبتنی بر احترام با کارکنان،
- تقویت احساس تعلق کارکنان با محیط کار،
- تشخیص وارج‌گذاری بر قابلیت‌های نیروی انسانی و قدردانی از کمکها و خلاقیت‌های آنان،
- توجه به بُعد انسانی افراد و ارزشها و تفاوتهای فرهنگی آنان.
درباره راه حل دوم (توسل به الگوی سبز) پرداختن به موارد در پی آمده، ضرورت دارد:
- عقل سالم در بدن سالم است، بنابراین از سلامت روان باید برخوردار بود.
- لازمه سلامت جسم و روان انسانها، برخورداری آنان از محیطهای کاری سالم و حمایتگر است.
- فعالیتهایی مانند ورزش، امور فوق برنامه، گردهمایی‌های غیررسمی، تغذیه مناسب و انجام کارهای تفریحی و بهره‌گیری از فرصتهای تفکر و فراغت خاطر در زمان اوقات فراغت، موجب سلامت جسم و روان می‌شود.
- توسل به الگوی زندگی سبز، ایفای تعهدات و انجام موفقیت‌آمیز و اثربخش وظایف را به دنبال دارد.
- در پناه توسل به چنین الگویی، فراغت لازم برای تفکر و ایده‌پردازی، ارتقای توان و پرورش استعداد و خلاقیت و خودسازی، روان پروری و تامین سلامت نفس برای انسانها ایجاد می‌شود.
- توسل به الگوی سبز و آشتی با طبیعت هم به نفع کارکنان و هم در جهت منافع سازمان و اعتلای پایگاه انسانی کارکنان سازمان است.

نگاه سبز از منظر محیط کار و زندگی
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: حال باید دید به طور خلاصه نگاه سبز از منظر محیط کار و زندگی به چه معناست؟
برنامه‌های زیست محیطی در دو سطح مورد نظر است:
در سطح فردی که تاکید بر حساسیت و وظیفه افراد نسبت به محیط زیست دارد.
در سطح سازمانها و بنگاهها، قوانین و مقررات و واحدهایی، عهده‌دار پاسخگویی به این گونه محیطهای کاری در مورد مسائل زیست محیطی هستند.

نقشهای فرد با نگاه سبز
برپایه نگاه سبز، نقشهای فرد را می‌توان به طور کوتاه این گونه برشمرد:
* دوستی با طبیعت و سرکردن زندگی در طبیعت با طبیعت،
* نگهداری و مراقبت از طبیعت از طریق:
* صرفه جویی در استفاده از مواد اولیه تولید شده در طبیعت،
* جلوگیری از ورود ضایعات و مواد زیان آور به طبیعت،
* بازیافت ضایعات تولید و کاهش تاثیر تخریبی آن بر محیط زیست.
نقشهای مدیریت منابع انسانی با نگاه سبز
مهمترین نقشهای مدیریت منابع انسانی بر پایه نگاه سبز را می‌توان به این شرح خلاصه کرد:
- گنجاندن سیاستهای زیست محیطی در چشم انداز و استراتژی‌های کلان و منابع انسانی شرکت،
- حساسیت و توجه به مقوله سبز در مرحله جذب نیرو،
- محور قرار دادن نگرش سبز در برنامه های توسعه و بهسازی نیروی کار،
- تعریف برنامه‌های عملیاتی و فعالیتهایی در جهت تقویت حساسیت بیشتر نسبت به حفظ سلامت محیط زیست درون و برون سازمانی،
- تعریف عوامل انگیزشی و نگهداشت برپایه نگرش سبز،
- تاکید بر سرمایه فکری با رویکرد سبز.

سرمایه فکری سبز
دکتر ابیلی در پایان سخنان خود به انواع سرمایه‌های فکری اشاره کرد و گفت:
سرمایه فکری سبز نیز به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- سرمایه انسانی سبز
- سرمایه ساختاری سبز
- سرمایه ارتباطی سبز

حال به تعریف و شناسایی مختصر هر یک از این سرمایه‌ها می‌پردازیم.
سرمایه انسانی سبز: به طور خلاصه به برایند دانایی، مهارتها، قابلیتها، تجربه، نگرش، خرد، خلاقیتها و تعهدهای موجود در کارکنان در ارتباط با حفاظت محیط زیست یا نوآوری سبز اطلاق می‌شود.
سرمایه ساختاری سبز عبارت است از: کل قابلیتهای سازمانی، نظام مدیریت دانایی، نظام فناوری اطلاعات، مکانیزم‌های مدیریتی، فرایندهای عملیاتی، فلسفه و فرهنگ مدیریتی، حقوق مالکیت معنوی و برند تجاری در بنگاه در ارتباط با حفاظت محیط زیست یا نوآوری سبز.
سرمایه ارتباطی سبز: به میزان ارتباطات تعاملی بنگاه با مشتریان، تامین کنندگان، اعضای شبکه و شرکا درباره مدیریت محیط زیست شرکت و نوآوری سبز آن اطلاق می‌شود که شرکت را به ایجاد فرصتها و کسب مزیت رقابتی قادر می‌سازد.

دکتر غلامرضا خاکی استاد دانشگاه، آخرین سخنران این همایش بود که سخنرانی خود را به تشریح موضوع ساحت‌های بیکران موفقیت، در جهان‌های موازی مدیریت اختصاص داد.
وی گفت: زندگی، فرایندی است که در فراز و فرود آن، گاه، پشت ما به زین است و گاه  بر پشت زین سواریم و بر توسن آرزو، در صحرای عمر می تازیم. درعرصه این تاخت و تازها ، گاه احساس موفقیت می کنیم و گاه احساس شکست...
دکتر خاکی در ادامه افزود: به‌کار گیری کلمه احساس بر سر واژه شکست و موفقیت، این پرسش را پیش می‌آورد که: اگر موفقیت و شکست، واقعیت‌هایی محسوس، سنجش پذیر، واقعی، همیشگی و عینی هستند، چرا بسیاری از انسانهای شناخته شده به عنوان موفق ‌(آن‌گونه که دیگران تصور می کنند) احساس کامیابی و شادمانی نمی کنند؟ و بسیاری از انسانهایی که دیگران آنها را ناموفق می پندارند، در رنج نیستند و از موقعیت خود نیز ناراضی نیستند؟
  آیا دنیا یک حسرت آباد بیش نیست که در آن، انسان، فصلی از عمر را در حسرت ناشی از مقایسه‌ها و نداشته‌ها می‌گذراند و فصل دیگر ایام را در این حسرت است که چرا به سرابهایی واهی دل سپرده است؟
آیا به این قانون درهستی، باید ایمان آورد که:
بی حسرت از جهان نرود هیچکس بدر
اِلاّ شهید عشق به تیر از کمان دوست.

حتما برای همه ما پیش آمده است که در مراحلی از عمر، رخدادهایی را موفقیت یا شکست نامیده‌ایم، اما با گذشت زمان، قضاوتمان عوض شده است.
چنین واقعیتی بر آدمی، دریچه این پرسش را می گشاید که به راستی کدامین موفقیت‌ها‌، در همیشه زندگی، همچنان موفقیت خواهد ماند و چهره عوض نمی‌کند و در برابر زلزله تردیدها‌، ساختارشان پایدار می ماند و همواره از آنها به موفقیت یاد می کنیم؟ جستجوی پاسخ این پرسش را باید کمی عقب‌تر برد و پرسید:
  معیارهایی که در همیشه زندگی، ارزش‌دهی یکسان خود را حفظ می کنند، کدامند؟
واقعیت‌های زندگی و کاری، ما را ناگزیر می کنند تا اعتراف کنیم که موفقیت به عنوان یک احساس، امری نسبی است که در نسبیت‌های:
جهان بینی، پارادایم فکری، روحیه فاعل، موقعیت زمانی، موقعیت مکانی، و دیدگاه‌های ناظر ارزیاب (افراد،گروهها، عرف و ارزشهای جامعه) گرفتار است.

علم مدیریت و اومانیسم
دکتر خاکی آن گاه گفت: موفقیت در علم مدیریت خاستگاهی اومانیستی دارد که تابعی از ارزشها و منطق حاکم بر آن تمدن است.
علم مدیریت، شکل درحال تکاملی است که از عقلانیت ابزاری در عصر مدرنیته سربرآورد. آغاز نه چندان میمونی که در آن انسان ایده آل، گاو نری (OX) فرض شد که باید براساس عمل او، شاخص‌هایی ساخته شوند تا دیگران موردقضاوت قرار گیرند و موفقیت‌های آنها درعمل سنجیده شود.
علم مدیریت، باوجود تحولی که در مکاتب فکری و پارادایم‌های نظریه‌پردازان آنها رخ داد، همچنان بر یک حقیقت استوار است:
همچنان هر کاسبی اندر جهان
بهر خود کوشد نه اصلاح جهان

علم مدیریت، برمبنای ارزشهای مادی که می توان آن را در سود اقتصادی معنا کرد، به جهان می‌نگرد.
هرچند امروزه سخن بر سر تحول در نگاه به انسان است و نظریه‌پردازانی در دهه‌های اخیر به جای کلمه نیرو و منبع، از سرمایه سخن می گویند، اما درهمین تلقی‌های به اصطلاح غیرمکانیکی، بازهم  کلمه سرمایه که اصطلاحی از رویکردهای مالی است، حضور دارد...
توجه به انسان در علم مدیریت به دلیل نگاه یک بعدی به هستی، تنها رنگ عوض می کند و حقیقت آن همان است که بود. انسان چرخ دنده‌ای از ماشین بزرگ تولید ثروتی است که در بهترین حالت ممکن، می تواند بقای آدمی  را تضمین کند و به فهم چرایی آدمی روی این کره خاکی  کاری ندارد. درچنین جهانی همه چیز آدمی در رقابتی فرساینده و مخرب به دست می آید، تا آدمی فقط بتواند بقا پیدا کند
در مدل‌های امروزی علم مدیریت، سیطره کمیت که از نشانه‌های آخرالزمان است، در پشت واژه‌هایی مانند: مسئولیت اجتماعی و اخلاق سازمانی و تعهد حرفه‌ای پنهان است. کسانی مانند طراحان مدل BSC پیدا می شوند که راهکارهایی ارائه می کنند تا این دارائیهای نامشهود، مشهود شده، و در صورتهای مالی پدیدار شوند.
آیا علم مدیریت،  طراح، تحقق بخش و هماهنگ‌کننده جهانی  است که  آدمی چون گاو مولانا در آن قرار است قشر خربزه‌ای را در فاصله  ورودگاه تولد، تا خروجگاه مرگ، بیشتر نفهمد؟
گاو در بغداد آید ناگهان
بگذرد او زین سران تا آن سران
از همه عیش وخوشی‌ها و مزه
او نبیند جز که قـشر خربزه.

  دکتر خاکی سپس با طرح چند پرسش، به سخنان خود ادامه داد و اظهار داشت: آیا علم مدیریت در پی آن است که در جهان یک لایه و سطحی، آدمیان چونان بازیگران تک ساحتی ، در دیدن نمایش درحال اجرای خود، آب نبات غافل‌ساز موفقیت‌های سطحی را لیس بزنند و مجال آن را نیابند که بپرسند چرا نقش ما این‌گونه است؟ چرا دیگری آن‌گونه بد بازی می‌کند؟ چرا کارگردان... ؟
انسان امروزی با این پرسش روبه‌رو است که علم مدیریت، که زندگی انسان امروزی را در  دهها گرداب هولناک بحران فرو برده است، برای بشریت چه ارمغانی به همراه آورده است؟ چه کسی می تواند بگوید انسان امروزی در سایه علمی که از سیطره علمی آن یک سده می گذرد، هزاران بار شادمان‌تر از دیروز است؟
آیا جریان خلاقیت شادی‌سوز علم مدیریت که تداومش بر مصرف‌گرایی آدمی استوار است،  اجازه خواهد داد که آدمی از آنچه دارد لذتی عمیق ببرد؟ این جهان با منطق مدیریت مبتنی بر مصرف گرای اش   شادمانی را  درتصرف بیشتر جبهه‌های شناخته شده و ناشناخته بازار می‌سنجد، از آدمی جز دکانداری که فقط در آن، خر مهره‌فروش است، چه چیزی باقی خواهد گذاشت؟
آیا میل به تعالی و فراتر رویی  که در نهاد آدمی است، در مسابقه بی پایان  تنوع طلبی اسیر نشده است؟ مسابقه ای که مانند ناموس مدرنیته، تردید در چند و چون برای آدمواره های شادمان، هرگز روا نیست؟   
گر نبودی در جهان نقدی روان
قلب‌ها را خرج کردن کی توان

این استاد دانشگاه، ضمن بیان خطرهای ناشی از جهان مادی گفت: در جهان تک‌بعدی که  دستاوردها با معیارهای سطحی فقط مادی مورد سنجش قرار می‌گیرند، دو خطر پیش روی آدمی است:
_ خطر غرور و استکبار و مرزشکنی و نادیده گرفتن حدودها و حقوقهای ناشی از موفقیت ها،
_ فرو رفتن  آدمی  درگرداب اندوه و احساس بی هویتی  ناشی از شکستها.

جهان‌های موازی
دکتر خاکی در ادامه از جهان‌های موازی و ویژگیهای آنها سخن گفت و تصریح کرد: رازورزان و عارفان جهان از دیرباز سخن از دو جهان به میان آورده‌اند: این جهان و آن جهان. این معنا درنزد عارفان مسلمان بسط خاصی یافته است. آنان بر این نکته قائلند که این دو جهان، خود لایه‌هایی دارند و مرزی بین ظاهر و باطن نیست. هر یک از این لایه‌ها خود جهانی هستند که مراتبی از قضاوت و فهم ما را از یک حقیقت نشان می دهد.
به قول فیزیکدانان معاصر، دیواری از نور، در مرز جایی که ما ایستاده‌ایم، جهان‌های ما را از هم جدا می کند؛ این مرز منعطف و قابل جابه‌جایی و در هم ریزنده است:
هست آن انـدیشه پیش خلق خُرد
لیک چون سیلی جهان را خورد و بُرد

خردمندان فرانوگرا (پست مدرن) حوزه مدیریت، دیری نیست که همنوا با عارفان و رازورزان شرقی، در حقانیت و کاملیت و توان کامیاب‌سازی عقل جزئی معاش اندیش بشر، تردید کرده اند و در مبانی عقلی علم مدیریت که متأثر از دستاوردهای پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم است، شک کرده اند.
تردیدهای اندیشمندان فرانوگرا را پارادایم‌های نوین و رویکردهای قاعده‌شکن  دیگر علوم، بویژه مبانی فیزیک کوانتوم  تقویت می کنند. اِورت Everett)) فیزیکدان مشهور سخن از جهان‌های موازی  (Parallel Worlds) به میان می آورد و می گوید: برای هریک از ما، تعداد نامحدودی از جهان به طور همزمان وجود دارند.
بحث جهان‌های موازی، خردمندانی در حوزه مدیریت را به این پرسش وا می‌دارد که: آیا به راستی افراد یا سازمانهایی را می توان با معیارهایی موفق دانست، ولی در نظام معیاری دیگر و با شاخص‌های متفاوت  شکست خورده، قلمداد کرد؟

آیا در آن روزگار که کارخانه‌ها با آلوده کردن محیط زیست و از بین بردن تعادل اکولوژیک کره زمین به صاحبان سهام خود سود سرشار ارائه می کردند و در بازارهای بورس شاخص‌های آنها هر روز رشد نشان می‌داد، کارخانه‌هایی موفق بودند یا با استانداردهای امروزی که آنان را باید جفاگران به بشریت نامید؟
آیا آنکه با مداحی اهل قدرت و بهره‌گیری از رانت ، رشوه و ریا  قراردادی می ببندد و سود شرکتش را از رقیب بیشتر می کند، در لایه دیگر جهان، انسان شکست خورده و مفلوکی نیست؟
دکتر خاکی با تأکید بر ضرورت بازسازی علم مدیریت، ابیاتی از مولانا را چاشنی سخنان پایانی خود کرد و اظهار داشت: واقعیت‌های جهان، به‌ویژه بحرانهای رنگارنگ مالی، حقوق بشری ... فرمان می‌دهند که علم مدیریت امروزی چاره‌ای ندارد که در فضای جهان‌های موازی، خود را دوباره بازسازی کند و موفقیت را در جهانی تک بعدی دنبال نکند، که مولانا فرمود:
این جهان خود حبس جانهای شماست
هین روید آن سو که صحرای شماست.

آدمی باید اعتراف کند که:
از یک اندیشه که آید در درون
صدجهان گردد به یک دم سرنگون

و به دنبال زایش جهانی دیگر از رحم جهان کنونی باشد:
پس جهان زاید جهان دیگری
این حشر را وانماید محشری

این جهان‌ها را باید در مقیاس و سعت نظر و فهمی که به آدمی عطا می کنند با هم سنجید، هر جهانی از ظاهر به باطن، محدودیت‌های خود را دارد:
این جهان محدود و آن خود بی‌حد است
نقش صورت پیش آن معنی سـد است

هر جهانی هر چند محدود، فایده‌ها و عطاهای خود را دارد، و در برابر جهان‌های دیگر قرار نمی گیرد، عبور از جهانی به جهان دیگر، به مفهوم نفی آن دیگری نیست:
ور جهان از یک جهت بی فایده است
از جهت‌های دگر پـر عایده است.

باور به جهان‌های موازی  نوع و جهت رفتار آدمیان  را دگرگون می کند و دیدن آنها درگرو نو شدن جانهاست:
هر زمانی مبدل شود چون نقش جان
نو به نو بیند جهانی در عیان. 
در همایش رویکردهای موفقیت پایدار سازمان علاوه به سخنرانان یاد شده مدیران دیگری از جمله مجید سرایداریان رئیس انجمن مدیریت سبز ایران، دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دکتر ابوالفضل کزازی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر جایزه مدیریت سبز ایران و نیز دبیر فنی جایزه سخنانی را پیرامون رویکردهای نوین موفقیت پایداری سازمانی و اهمیت ضرورت مسئولیت پذیری در حفظ محیط زیست از سوی بنگاهها و سازمانها ایراد کردند. همچنین طی مراسم ویژه‌ای جوایز و لوح تقدیر به مدیران و نمایندگان سازمانها و بنگاههایی که در تولید محصولات و ارائه خدمات معیارهای زیست محیطی را رعایت کرده‌اند اعطا شد.
افزون بر این مدیران و روسای سه شرکت و یک بیمارستان خصوصی که تجربه‌های موفقی در زمینه رعایت معیارها و استانداردهای زیست محیطی داشتند، تجربه خود را برای حاضران ارائه کردند که مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفت.

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب