یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران

 قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران:

1-تعریف ایثارگر: همکارانی که دارای یکی از شرایط ذیل باشند ایثارگر تلقی می‌گردند.

الف) رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه‌های حق علیه باطل در فاصله زمانی 31/6/59 لغایت 29/5/67 «تاریخ آتش‌بس» خدمت نموده باشند.

ب) آزادگان، اسرا و مفقودین

ج) جانبازان

2-مزایای ایثارگری:

بر اساس بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از تاریخ 1/1/70 به ایثارگران عزیز مزایایی به شرح زیر تعلق می‌گیرد.

الف) مزایایی که رزمندگان از آن بهره‌مند می‌شوند.

1/الف) رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه‌های حق علیه باطل خدمت نموده باشند همواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود و چنانچه بیش از سه سال در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشته باشند همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می‌گردند.

2/الف) به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 23/5/69 به میزان شش درصد و به ازاء هر سال سابقه خدمت غیر داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 23/5/69 به میزان سه درصد از افزایش سنواتی تشویقی بهره‌مند می‌شوند.

3/الف) دوران مأموریت آموزشی رزمندگانی که حداقل شش ماه خدمت داوطلبانه در جبهه داشته‌اند به عنوان تجربه مفید برای ارتقاء گروه قابل محاسبه می‌باشد.

4/الف) به استناد بخشنامه شماره 27/710-26/4/81 وزارتی و در اجرای بند چهارم مصوبه شماره 51700/ت15744-27/1/76 هیئت محترم وزیران، نصف مدت خدمت کلیه نیروهایی که در طول سال‌های دفاع مقدس از 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 از طریق ارگانهایی غیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی نظیر کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری (اداره کل راه کربلا) به مناطق عملیاتی و جنگی جنوب و غرب کشور اعزام شده و همگام با رزمندگان اسلام در زمینه‌های فرهنگی-تبلیغی-پشتیبانی-امدادی و فنی و مهندسی فعالیت داشته‌اند به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقی شده و مشمول امتیازات جبهه و جنگ موضوع بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار می‌گیرند.

5/الف) تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی و نوع خدمت «داوطلبانه یا موظف» و تأیید مدارک و صدور گواهی مربوط توسط کمیسیونی که در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود انجام می‌گیرد.

6/الف) تاریخ اجرای دستورالعمل بند چهارم مصوبه شماره 51700/ت15744-27/1/76 هیئت محترم وزیران از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور «27/1/76» می‌باشد.

ب) مزایایی که به آزادگان تعلق می‌گیرد:

1/ب) آزادگان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

2/ب) در صورتی که آزاده‌ای نتواند به دلائلی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید، یک گروه علاوه بر گروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می‌شود.

3/ب) مستخدمین آزاده که در عین حال جانباز نیز باشند فقط می‌توانند از یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نمایند.

4/ب) آزادگان تا حداکثر سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت همواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود و چنانچه بیش از سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت داشته باشند همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می‌گردند.

5/ب) به ازاء هر سال اسارت و مفقودیت به میزان شش درصد از افزایش سنواتی تشویقی بهره‌مند می‌شوند.

6/ب) به دوران اسارت، آزادگان به ازای هر سال اسارت یک ماه مرخصی تعلق می‌گیرد که بر اساس تبصره ذیل ماده 8 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/67 و بخشنامه شماره 30/710-11/5/84 اداره کل امور اداری، کلیه مرخصی‌های استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت ذخیره می‌گردد و در صورت تمایل و درخواست آنان می‌توانیم معادل حقوق و مزایای مدت مذکور را به همکاران فوق‌الذکر پرداخت نماییم.

7/ب) دوران مأموریت آموزشی آزادگان به عنوان تجربه مفید به منظور ارتقاء گروه قابل محاسبه می‌باشد.

8/ب) بر اساس ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مدت اسارت «با تمایل آنان» به ازاء هر یک سال اسارت به مدت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی تلقی می‌گردد و از ابتدای استخدام از آن بهره‌مند می‌شوند و از هر لحاظ قابل احتساب می‌باشد.

9/ب) چنانچه همکار آزاده‌ای از ماده 13 قانون حمایت از آزادگان استفاده نماید دیگر نمی‌تواند از مزایای بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بهره‌مند شود.

10/ب) مدت اسارت آزادگانی که از ماده 13 قانون حمایت از آزادگان استفاده می‌نمایند و در مشاغل ماده 2 دستورالعمل نحوه‌ی احتساب تجربه آموزشی «از قبیل آموزگار-دبیر-هنرآموز-مربی امور تربیتی -متصدی کارگاه و آزمایشگاه» اشتغال به کار دارند از لحاظ تقلیل ساعات کار و تجربه به میزان دو برابر محاسبه خواهد شد.

11/ب) به استناد بخشنامه شماره 39/710-9/8/78 وزارتی، همکارانی که از تاریخ 28/5/1332 تا 16/11/57 حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند و بر اساس اعلام ستاد رسیدگی به امور آزادگان، آزاده تلقی شده‌اند،

می‌توانند از مزایای بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا از مزایای ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بهره‌مند گردند.

ج) بهره‌مندی جانبازان از مزایای مربوطه:

1/ج) جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

2/ج) در صورتی که مستخدم نتواند به دلائلی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید، یک گروه علاوه بر گروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می‌شود.

3/ج) جانبازان تا 40% از کار افتادگی از یک گروه تشویقی و بیش از 40% از کار افتادگی، از دو گروه تشویقی برخوردار می‌گردند.

4/ج) در مورد جانبازان هر 10% از کار افتادگی آنان به منزله یک سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می‌باشد.

5/ج) دوران مأموریت آموزشی جانبازان به عنوان تجربه مفید به منظور ارتقاء گروه قابل محاسبه می‌باشد.

6/ج) جانبازان با داشتن 20 سال سابقه خدمت همراه با 50 سال سن می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند و طبق ماده واحده قانون اصلاح نحوه‌ی بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 21/2/83 مجلس محترم شورای اسلامی از 20 روز حقوق برخوردار می‌شوند.

7/ج) به استناد بخشنامه شماره 44/710-20/9/78 و 2/710-22/1/80 وزارتی، جانبازان با 25% جانبازی و به بالا، مشمول تقلیل ساعات کار روزانه خواهند بود.

8/ج) به استناد ماده 4 تصویب‌نامه شماره 28862/ت/17679ه-6/5/77 هیئت محترم وزیران، جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از تقلیل ساعات کار بهره‌مند شوند با موافقت دستگاه ذیربط به میزان کسر ساعات کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می‌شود:

1-احتساب اضافه‌کار ساعتی

2-افزودن به مرخصی استحقاقی

3-محاسبه مدت کسر ساعات کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی

9/ج) به استناد ماده 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاههای مشمول این قانون که عهده‌دار پرستاری و مراقبت‌های ویژه جانبازان می‌گردند «بنابر رأی کمیسیون پزشکی تخصصی امور جانبازان» تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت.

10/ج) مراقبین جانبازان که به هر دلیل نتوانند از تقلیل ساعات کار استفاده نمایند، کسر ساعات کار هفتگی مذکور برای آنان ذخیره نخواهد شد و بند 8/ج در مورد آنان اعمال نمی‌گردد.لینک
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب