یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
بخش بیست و چهارم : « گیرت هافستید » وآثار فرهنگ نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/۳٠

بخش بیست و چهارم : « گیرت هافستید » وآثار فرهنگ

برگرفته از کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

 

هافستید دراولین تحقیق خود تاثیر فرهنگ ملی را در چهل شرکت تابعه A.B.M که ازدیگر شرکت های تابعه آن بزرگتر بودند شروع کرد.

او در تحقیق خود چهار بعد از وجوه تمایز فرهنگ ها را مشخص ساخت

1.       فاصله ازقدرت: بعد فاصله ازقدرت با جنبه ای ازفرهنگ که به روسا اجازه عمل قدرت میدهد سرو کار دارد فرهنگی که عنصر فاصله ازقدرت آن بالاست (مثل فرهنگ های کشورهای فرانسه وهندوستان)ریاست به معنی برخورداری ازامکان اعمل قدرت است دراین فرهنگ نابرابری پذیرفته است

2.       ابهام گریزی: توانایی فرهنگ درقبول پدیده های نو وپذیرش نوگرایی ها بعد ابهام گریزی آن قلمداد می شود درفرهنگ هایی که بعد ابهام گریزی آن بالاست (مانند ژاپن ویونان )مردم خواهان نظم ووجود وضوح وروشنی در مورد هستند

3.       فرد باوری فردباوری: بیانگر بعدی ازفرهنگ که براصالت فرد بیش از اهمیت جمع وگروه تاکید دارد

4.       مردی(مرد گونه گی): پول و مادیات معیارهایی مهم به شمار می آیند وجاه طلبی انگیزه حرکت بزرگی وسرعت نشانه زیبایی ودرشتی هیکل مردانه عامل انگیزش است به عکس درفرهنگهای زنانه مانند هلند وسوئد کیفیت زندگی ومحیط اهمیت دارند


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و نحوه انعقاد قرارداد ... نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢۸

دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری (بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی کشور

با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ هیأت وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران، بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت صریح با ماده (۱۸) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده، به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ می‌شود:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
هدایت نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢۸

درصورتیکه برنامه ریزی و سازماندهی به خوبی انجام شود ولی هدایت به درستی انجام نپذیرد سازمان به اهداف خود نخواهد رسید.

انگیزش

هرنوع تأثیری است که موجب تقویت،جهت گیری و بروز رفتار انسان می شودرا انگیزش گویند.ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نظریه ای . آر . جی کلیتون آلدرفر " Clayton Alderfer " نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢۸

آلدرفر با مطالعه درباره نیازهای انسانی، به برخی از انتقاداتی که در مورد سلسله مراتب نیازهای آبراهام مازلو وارد می باشد، نیازهای انسان را شامل سه دسته  به صورت زیر ارائه داده است:

1 – نیازهای زیستی انسان که مربوط به سلامتی جسم انسان است.

2 – نیازهای تعلّق، که به ارضاء ارتباطات میان فردی مربوط می شود.

3 – نیازهای رشد، یعنی نیاز انسان به تداوم رشد و پیشرفت شخصی اوست.

تفاوت نظریه آلدرفر با نظریه مازلو در این است که:

 الف – در نظریه ای . آر . جی، سه مرتبه برای نیازهای انسانی تعیین شده است، در حالی که در نظریهمازلو، نیازهای انسانی در پنج مرتبه جای داده شده است.

ب – براساس نظریه آلدرفر، کارکنان ممکن است گاهی نیازهای سطح بالاتر خود را قبل از ارضای نیازهای سطح پایین تر دنبال کنند.

ج -  طبق نظریه آلدرفر، حرکت در سلسله مراتب نیازها، جهت ارضای آنها، همواره رو به بالا نیست. زیرا چنانچه فردی از ارضاء نشدن نیاز سطح بالاتر نا امید و مأیوس گردد، ممکن است با تلاش خود نیازی را در سطح پایین تر ارضاء کند.

آلدرفر معتقد است، وقتی که نیازهای سطح بالاتر برآورده نشود، نیازهای پایین تر بازگشت خواهند کرد،حتّی اگر آن نیازها قبلاً ارضاء شده باشند. در حالی که مازلو اعتقاد داشت، وقتی که یک نیاز انسان ارضاء گردد قدرت خود را برای برانگیختن رفتار از دست می دهد.

مازلو همچنین معتقد بود افراد بطور منظّم سلسله مراتب نیازها را به سمت بالا طی می کنند در حالی که آلدرفر عقیده دارد، افراد با توجّه به شرایط زمان و موقعیت در سلسله مراتب نیازها بالا و پایین می روند.

  نظرات ()
ارتباطات، در مدیریت چیست؟ نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢۸

1. فرآیند ارتباطات 

معنی و اهمیت واژه ارتباطات، در مدیریت چیست؟

ارتباط کارکنان، روندی مداوم بوده و مستلزم وجود مهارت در ارسال و دریافت پیام است. 

واژه ارتباطات به مفهوم انتقال اطلاعات از یک فرد به فردی دیگر و درک آن، توصیف شده است. این فرآیند به عنوان مسئولیت یک مدیر، گاهی اوقات ((ارتباطات کارکنان)) نامیده می شود.

هر چند که فرایند ارتباطات بین مدیران با یکدیگر و نیز بین مدیران میانی و مدیر ارشد نیز از اهمیت مشابهی برخوردار است. 
واژه ارتباطات به ندرت برای توصیف ابزارهای الکترونیکی و مکانیکی انتقال و در یافت اطلاعات مثل: روزنامه، نشریه خبری، چاپگرهای رایانه ای، رادیو، تلفن و فیلم های ویدئویی به کار می رود. ارتباطات کارکنان، دارای خصوصیات و محدودیتهای فراوان اما ظریف و پیچیده ای است و به همین علت باید با دقت هدایت شود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مدیریت و ارتباطات نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢۸

چکیده

این مقاله مفاهیم و فنون ارتباط را در حوزه مدیریت و سازمان مورد بررسی قرار می‌دهد. عوامل پدیدآورنده تنش در سازمان، فرآیند ارتباط و اجزاء آن، راه‌های ایجاد ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در سازمان، روش‌های بهبود و ارتباطات و شناسایی و رفع موانع ارتباطی برای ایجاد محیط و ارتباطات پویا در سازمان و تنش‌زدایی مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
روش دلفی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢۸

روش دلفی و انواع آن

مهندس بابک نعمتی

 مقدمه

آینده پژوهی رشته ای چند وجهی قلمداد می شود که مشتمل بر حوز ههای مختلف است و طیف وسیعی از دیدگاه های پیرامون آیندۀ محتمل و مرجع را در برمی گیرد. مک هال و مک هال  1975 )  ) در تحقیق بین المللی خود از چند آینده پروژه، بیشتر از 17 رهیافت روش شناختی را تبیین می کنند که در تلفیق با یکدیگر به کار گرفته م یشوند. (این نظریات مشتمل بر فنون استقرایی اعم از داده های سری زمانی، الگو های آماری، طوفان مغزی، پیشگویی آینده در قالب سناریو نویسی، شبیه سازی، تشبیه تاریخی، تکنیک های دلفی، تحلیل اثر متقاطع، الگو وسازی علت و معلولی، درختهای مرتبط، قوانین بازی و بازنمایی بافتی می باشند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رهبری نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢٧

تعریف رهبری

بزعم جرج تری George R Terry رهبری عبارت از: «عمل تأثیرگذاری بر افراد به طوری که از روی میل و علاقه برای هدف‌های گروهی تلاش کنند»

 «فرآیند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیت‌های گروه یا اعضاء سازمان

گریفین:رهبری عبارت از کاربرد بدون زور و جبر وعامل نفوذ برای شکل دادن به گروه و یا اهداف سازمان و انگیزاندن رفتار در جهت تحقق این اهداف


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
برنامه تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢۳

برنامه تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی به هیات وزیران تقدیم شده است و پس از تصویب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

دکتر محمود عسکری‌آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن اظهار مطلب فوق گفت: دستگاه‌های اجرایی بر اساس این برنامه کارمندانی را که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 5 سال سابقه خدمت یا رتبه شغلی ارشد و حداکثر 45 سال سن دارند، به کمیسیون تحول اداری دستگاه برای سنجش شایستگی معرفی می‌کنند و تعداد افراد دارای شرایط و استعداد اولیه تا 3 برابر سهمیه اعلام شده به دستگاه، به مرکز آموزش مدیریت دولتی معرفی می‌نمایند.

وی ادامه فرآیند تربیت مدیران را چنین اعلام کرد که: مرکز آموزش مدیریت دولتی با استفاده از ظرفیت‌های ملی، استانی و ظرفیت‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی و بخش غیر دولتی دارای صلاحیت و با بهره‌گیری از ابزارهای نوین آموزش و تربیتی نسبت به اجرای دوره آموزش و برنامه‌های توسعه‌ای اقدام می‌نماید که البته مدرسان این دوره‌ها نیز باید واجد شرایط علمی، تخصصی و تجربی در بالاترین سطح لازم باشند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مفهوم هماهنگی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢٠

 1- هماهنگی فراگردی است که طی آن، همه بخشهای تشکیل دهنده یک کل برای کسب هدف مشترک ترکیب می‌شوند. هماهنگی با مجموعه ای از ساز و کارهای ساختاری و رفتاری تحقق می‌ یابد که برای مرتبط ساحتن اجزای سازمان با یکدیگر به کار می‌روند و نیل به اهداف سازمانی را تسهیل می‌کنند.[1]

2- طبق نظر فایول هماهنگی وقتی ایجاد می‌‌شود که اولا میان فعالیتها و بخش های مختلف توافق و سازگاری ایجاد شود و ثانیا سازمات دارای وحدت جهت و هدف باشد تا از این طریق انجام دادن کارها سهولت پیدا نموده وشرایط موفقیت با حداقل هزینه تأمین گردد.[2]

3- هماهنگی عبارت است از فرایند همسو نمودن همه قسمتهای سازمان به گونه ای که تصمیمات، وظایف ، فعالیتها و تخصص همه کارکنان و گروهها برای نایل آمدن به اهداف از قبل تعیین شده در حداکثر مطلوبیت ممکن ترکیب و همسو گردد.

4-"هیمن و اسکات" هماهنگی را چنین تعریف کرده اند: فرایند آگاهانه همسونمودن و تطبیق دادن فعالیتهای مختلف سازمان به طوری که تخصصهای گوناگون ضمن هماهنگی سازمان را در کمال بخشیدن و نیل به هدفهای مورد نظرش یاری میدهند. [3]

5- هماهنگی عبارت از، ادغام فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمان به منظور یکپارچه نمودن کوشش و تلاش کارکنان برای رسیدن به هدف نهایی

6- هماهنگی عبارت از، تقسیم کار سازمان به نحوی که بهره‌وری و کارآیی افزایش یابد. برای اجرای هماهنگی سازمانی، واحدها باید از وظایف و نوع فعالیت‌های یکدیگر مطلع باشند؛ به نحوی که کارکنان بدون اصطکاک با یکدیگر کار کنند.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نموته سوال درس مبانی سازمان و مدیریت نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/۱۸

دریافت نمونه سوال اول

دریافت نمونه سوال دوم

  نظرات ()
سازماندهی و برنامه ریزی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/۱٤

پیشگفتار 

بی شک دنیای امروز را باید دنیای پیشرفت خواند چرا که هر جامعه ای برای حضور در جامعه ی جهانی ناگزیر به پیشرفت است و هر کس در جامعه جهانی سهمی نداشته باشد محکوم به زوال است . ا ما چگونه پیشرفت حاصل می شود ؟ انسان به درستی دریافت که به تنهایی نمی تواند کاری از پیش برد پس بنا به فطرت اجتماعی خویش حضور دیگران را هم می پذیرد و با هم فکری _ همدلی و همکاری دیگران است که می کوشد تا از قافله انسانی عقب نیفتد این کنار هم قرار گرفتن عده ای برای رسیدن به هدفی مشترک یک سازمان را تشکیل می دهد اما آیا کار بدین جا ختم می شود و یا چگونه یک سازمان تشکیل می شود؟ 
تشکیل یک سازمان مهمترین مسئله هر سازمان است و طریقه سازماندهی و طراحی جنبه های متفاوت آن اصلی ترین مرحله تشکیل هر سازمان . 
زیرا : 
خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج 
طراحی هر سازمان هم محتاج تجربه هست و هم مستلزم دانش زیرا مگر می شود منحنی رشد سازمان سیری صعودی داشته باشد ولی پایه آن بر اساس موهمات و فرضیات نادرست باشد . 
بنا برهمین است که بسیار سازمانهایی بوده اند که دربدو شکل گیری یا از هم پاشیده اند یا هرگز نتوانسته اند به موفقیت های پیش بینی شده برسند . 
در اینجا می کوشیم به اختصار شیوه های طراحی سازمان و طرق سازماندهی را بیان کنیم . 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کتاب اقتصاد کلان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/۳

دانلود سوالات کتاب اقتصاد کلان  دکتر محسن نظری رمز عبور 224

دانلود پاسخنامه سوالات کتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری رمز عبور 224

 


  نظرات ()
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضاییان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضاییان

چکیده:

این فایل، خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضاییان می باشد که به صورت Pdf قابل دانلود است. این فایل برای استفاده داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، دکتری و کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) دانشگاههای سراسری، آزاد و پیام نور و همچنین دانشجویان مقاطع مختلف تهیه شده است و در برگیرنده نکات مهم این کتاب می باشد.

دانلود خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  از اینجا

 


  نظرات ()
دفترچه راهنمای ثبت نام وشرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال 1393 نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢

دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام وشرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال 1393

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب