یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢

اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان

علی‌نقی امیری* / محمد همتی** / مهدی مبینی***

 چکیده

 یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفة خود را رعایت کنند. این مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌ای و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز جوامع امروز به اخلاق بپردازد. همچنین به ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای مانند احساس مسئولیت، برتری‌جویی و رقابت‌طلبی، صادق‌بودن، احترام و تکریم دیگران، رعایت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، عدالت و انصاف، همدردی با دیگران و وفاداری اشاره می‌شود. در ادامه، با اشاره به عوامل پایه‌ای اخلاق حرفه‌ای، چگونگی اشاعه و ترویج آن در جهت توسعه سازمانی بیان می‌شود.

 

کلید واژه‌ها: اخلاق، اخلاق حرفه‌ای، تلویحی‌نگری.


 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رویکرد نظری به دانش اخلاق حرفه‌ای نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢

رویکرد نظری به دانش اخلاق حرفه‌ای

منیژه عاملی

اخلاق از ریشه خُلق به معنای باطن و صفاتی است که به رفتار و حالت انسان تعلق می‌گیرد و تعریف آن عبارت است از «ملکه‌ای بُود نفس را مقتضی سهولت صدور فعلی ازو بی‌احتیاج به فکر و رویتی».
علم اخلاق نیز به منزله یک دانش دارای ارزش فراوانی است و در‌ آثار عالمان اسلامی و غربی به آن توجه فراوانی گردیده است. و در تعریف حرفه آن را فعالیت معینی می‌دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخلاق خاص است.
اما اخلاق حرفه‌ای به عنوان شاخه‌ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می‌پردازد و درصدد ارائه شیوه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که این تکالیف را برای افراد و گروه‌های حرفه‌ای تعیین نماید.
اخلاق حرفه‌ای در سنّت با محوریت انسان و انگیزه خدمت به دیگران بوده که در طول تاریخ متحول گردیده است؛ ولی امروزه گاه انسان در خدمت حرفه و همچنین حرفه به ابزاری در جهت اهداف صرفاً مادی او بدل شده است.
در نظام‌های غربی، مکاتب اخلاقی مانند سودانگاری، عدالت توزیعی، آزادی فردی و تکلیف‌گرایی درصدد رساندن انسان به سعادت بوده‌اند. اما سعادت در هر یک از نظام‌ها به معنای خاصی تفسیر شده که با نقد هر یک درمی‌یابیم که با نظام اخلاق اسلامی و سعادت از دیدگاه اسلام تباین دارد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مبانی ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢

مبانی ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه

احد فرامرز قراملکی

چکیده: ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه بر مبانی مختلف استوار است. استقصاء و تحلیل همة مبادی در یک مقاله میسور نیست به همین دلیل با اخذ عنوان در چارچوب مهمله، اهم مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه آن را مورد بحث قرار می‌دهیم. چیستی اخلاق، هویت اخلاق حرفه‌ای، هویت سازمانی دانشگاه، هویت حرفه‌ای آموزش و پژوهش دانشگاهی، عناصر محیطی دانشگاه و چیستی عهدنامه اخلاقی و منشور اخلاق سازمان از اهم مبادی تصوریه‌اند و مبادی تصدیقی مورد بحث عبارتند از: اصل تقدم اخلاق در رفتار ارتباطی درون‌شخصی بر رفتار برون‌شخصی، اصل تأثیر جهانی فساد در دانشگاه، اصل پرهیز از تحویلی‌نگری، اصل جامعیت سند اخلاقی، اصل اسلامیت اخلاق دانشگاهی.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
چگونگی نگارش مقاله علمی ترویجی نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢

ساختار مقاله علمی ترویجی:

بخش های اساسی یک مقاله علمی به ترتیب عبارتند از: عنوان ؛اسامی نویسندگان ؛چکیده؛ مقدمه، تعاریف، اصل مقاله، نتایج و یافته ها، جمعبندی شامل بحث و مقایسه، کاربرد نتایج در دنیای واقعی، پیشنهاد تحقیقات آینده؛ سپاسگزاری و منابع


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نگارش مقاله علمی پژوهشی نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢

ساختار مقاله علمی پژوهشی

بخش های اساسی یک مقاله علمی به ترتیب عبارتند از :
عنوان ؛اسامی نویسندگان ؛چکیده؛ بدنه مقاله شامل مقدمه،پیشینه تحقیق؛ روش تحقیق؛ نتایج؛ جمعبندی شامل بحث و مقایسه، کاربرد نتایج در دنیای واقعی، پیشنهاد تحقیقات آینده؛ سپاسگزاری و منابع . که در ذیل به توضیح مختصر هریک از آنها پرداخته شده است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دانلود سوالات آزمون دکتری گروه تربیت بدنی نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢

گروه تربیت بدنی : 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

  نظرات ()
دانلود سوالات آزمون دکتری گروه زبان نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢

گروه زبان: 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات فارسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات انگلیسی

  نظرات ()
دانلود سوالات آزمون دکتری گروه هنر نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢

گروه هنر :

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  پژوهش هنر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شهر سازی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی و مدیریت ساخت ، مدیریت پروژه و ساخت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  معماری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  معماری

  نظرات ()
دانلود سوالات آزمون دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی نویسنده: یوسف زنگانه - چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢

گروه کشاورزی و منابع طبیعی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمایش محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - فیزیولوژی و اصلاح میوه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی پس از برداشت


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
وظائف مدیریت نویسنده: یوسف زنگانه - چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢

تعریف وظیفه

کارکرد یا و‌ظیفه عبارت است از فعالیتی مهم، که در نیل به اهداف ضرو‌رت دارد.
 وظایف مدیران از دیدگاه صاحب نظران:

الف) وظایف مدیران از دیدگاه برچ

ب) وظایف مدیران از دیدگاه هنری فایول

ج) وظایف مدیران از دیدگاه لوتر گیولیک

د) وظایف مدیران از دیدگاه صاحب نظران امروزی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دانلود سوالات آزمون دکتری گروه فنی و مهندسی نویسنده: یوسف زنگانه - سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢

گروه فنی و مهندسی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مکانیک خاک و پی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – حمل و نقل


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دانلود سوالات آزمون دکتری گروه علوم پایه نویسنده: یوسف زنگانه - دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢

گروه علوم پایه:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  رسوب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست محیطی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پترولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکتونیک


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دانلود سوالات آزمون تخصصی دکترا نویسنده: یوسف زنگانه - دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢

دانلود سوالات آزمون تخصصی

گروه علوم انسانی :

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی ( جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی ( جغرافیا و برنامه ریزی روستایی )

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی )


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
منابع استعداد تحصیلی نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢

کتاب های زیر به عنوان منبع مناسب درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری پیشنهاد می گردند:

۱- کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری

این کتاب که از طرف وب سایت پی اچ دی تست و به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبان آزمون دکتری قرار گرفته است می تواند نیاز داوطلبان این آزمون را تا حد زیادی برطرف نماید. داوطلبان می توانند با عضویت در خبرنامه همین سایت از انتشار نسخه های جدیدتر این کتاب و سایر کتاب های رایگان پی اچ دی تست مطلع گردند.

دانلود کتاب استعداد تحصیلی کنکور دکتری


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
منابع زبان عمومی نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢

منابع زبان عمومی

آزمون زبان عمومی همچنان که بسیاری از داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد یا سایر آزمون های زبان با آن برخورد داشته اند به گونه ای نیست که بتوان منبع جامع و کاملی برای آن معرفی کرد و معمولا سطح کلی آشنایی با زبان داوطلبان را محک می زنند. کتابهای زیر که به عنوان منابع مناسب زبان عمومی آزمون دکتری معرفی می گردند کتاب هایی است که دقیقا آزمون های زبان عمومی را در سطح دکتری یا کارشناسی ارشد هدف گیری نموده اند و تلاش کرده اند لغات و قواعد رایج این گونه آزمون ها را به صورت مشخص تری ارائه نمایند تا داوطلبانی که معمولا با مشکل صرف زمان بر روی درس زبان عمومی مواجه هستند فراغت بیشتری برای سایر دروس خود پیدا کنند.

۱-دانلود کتاب رایگان زبان عمومی دکتری نیمه متمرکز سراسری وب سایت پی اچ دی تست

 2 - دانلود نسخه الکترونیک کتاب ۵۰۴

۳- دانلود نسخه کتاب لغات ضروری تافل

۴- دانلود لغات برگزیده کتاب لغات ضروری تافل 

۵- کتاب زبان عمومی انتشارات کتابخانه فرهنگ

این کتاب که با توجه به آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد در سالهای گذشته نگارش یافته و با توجه به درس زبان عمومی کنکور دکتری سراسری ۱۳۹۰ جهت داوطلبان آزمون دکتری تطبیق یافته است شامل لغات مورد استفاده در کنکور دکتری و اصطلاحات و قواعد گرامری و نیز نمونه درک مطلب این کنکور می باشد.

۶- کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز

کتاب آزمون زبان عمومی که توسط انتشارات آزاده به بازار دکتری عرضه شده است  سوالات و پاسخ سوالات آزمون عمومی دکتری شامل استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی را در بر گرفته است.

۷- کتاب زبان عمومی انتشارات پردازش

این کتاب نیز گرچه برای آزمون کارشناسی ارشد تألیف گردیده است ولی می تواند برای داوطلبان کنکور دکتری مفید واقع گردد. حل سوالات زبان انگلیسی کنکور دکتری ۱۳۹۰ در کنار خواندن این گونه کتاب ها ضروری است.

 

  نظرات ()
دانلود رایگان سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری ۱۳۹۰ نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢

دانلود رایگان سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

  نظرات ()
دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون نیمه متمرکز دکتری ۱۳۹۱ نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون نیمه متمرکز دکتری ۱۳۹۱

دانلود پاسخنامه گروه های فنی مهندسی ، علوم پایه و  انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

  نظرات ()
دانلود رایگان سوالات آزمون دکتری-سوالات استعداد تحصیلی نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢

دانلود سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری:

دانلود سوالات تست استعداد تحصیلی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان ۱۳۹۲

  نظرات ()
دانلود رایگان سوالات آزمون دکتری نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢

۱) سوالات آزمون عمومی

دانلود سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات زبان عمومی کنکور دکتری  ۱۳۹۰

دانلود کتاب رایگان زبان عمومی آزمون دکتری

  نظرات ()
تسلیت به مناسبت ماه محرم و سوگواری سالار شهیدان نویسنده: یوسف زنگانه - چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢

عالم همه محو گل رخسار حسین است ، ذرات جهان درعجب از کار حسین است . دانی که چرا خانه ی حق گشته سیه پوش ، یعنی که خدای تو عزادار حسین است

فرا رسیدن ماه محرم و سوگواری سالار شهیدان بر تمامی دوستداران آن حضرت تسلیت باد

  نظرات ()
دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های ... نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢

دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 01/08/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

در اجرای بند دو تصویب نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/1392 و با توجه به ایرادات قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به استناد مواد (41) و (44) قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد (51)، (57) و (224) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه های اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ می شود.ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب