یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
دانلود کتاب صوتی 4000 لغت رایج زبان انگلیسی نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
امروزه کتاب های الکترونیکی یکی از مهمترین ابزارهای کمک آموزشی جهت فراگیری زبان به زبان آموزان می باشند. کتابی را که امروز در سایت پاتوق یو برایتان آماده کرده ایم یکی از معروف ترین کتاب های کمک آموزشی زبان انگلیسی می باشد.
کتاب صوتی ۴۰۰۰iEssential English Words شامل مجموعه ای از رایج ترین لغات زبان انگلیسی بوده که به منظور آشنایی زبان آموزان با کلمات رایج زبان انگلیسی منتشر شده است.
همچنین لازم به ذکر است که لغات موجود در این کتاب ها بر پایه مطالعات دقیق انتخاب شده و تقریبا ۹۵ درصد از مکالمات عادی زبان انگلیسی را پوشش میدهند. توجه داشته باشید که این ۶ مجموعه به صورت کتاب های صوتی می باشد و به صورت یک کتاب الکترونیکی با فرمت PDF نبوده در واقع به شکل کلاسیک کتابهای لغت تنظیم گردیده که طی آن پس تلفظ کلمه معنی آن و در برخی موارد مثالها و تمرین هایی از کاربرد آن گفته خواهد شد.

برای دانلود کلیک کنید
  نظرات ()
طراحی الگوی مفهومی تحلیل فرهنگی کشور مبتنی بر رویکرد تئوری مفهوم‌سازی بنیادی نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢

طراحی الگوی مفهومی تحلیل فرهنگی کشور مبتنی بر رویکرد تئوری مفهوم‌سازی بنیادی

ضمیمهاندازه
3.pdf 403.45 کیلو بایت

سال اول، شماره دوم، پاییز 1390، صفحه 59 ـ 73
Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.1. No.2, Fall 2011

علی رضاییان* / محمدرضا بهمنی** / حسین پرکان*** / مرتضی سلطانی****

چکیده

 ارائة تحلیلی جامع و روشمند از فرهنگ برای تصمیم‌گیری بهینه، همواره از دغدغه‌های اصلی نظام مدیریت فرهنگی کشور بوده است. بدون دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق از وضعیت گذشته و حال فرهنگ کشور، نمی‌توان به‌گونه‌ای مناسب و اطمینان‌بخشی تصمیم گرفت. گردآوری اطلاعات صحیح و دقیق و تحلیل کارآمد آن، نیازمند الگوهای جامعی است که تمام ابعاد نظام فرهنگ و تعاملات حساس آن با سایر نظام‌ها را در مدنظر قرار دهد.

در این مقاله، با روش تئوری مفهوم‌سازی بنیادی و با بهره‌گیری از یافته‌های آخری

ا ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: فرهنگ، نظام فرهنگی، الگوی تحلیل فرهنگی، تئوری مفهوم‌سازی بنیادی.


* استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

** دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم

*** استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

**** دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی Morteza.soltanee@gmail.com

دریافت: 25/6/1390ـ پذیرش: 8/11/1390ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر رقابت‌پذیر شدن بانک (مطالعة موردی بانک کشاورزی استا نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢

بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر رقابت‌پذیر شدن بانک (مطالعة موردی بانک کشاورزی استان گلستان)

ضمیمهاندازه
6.pdf 535.96 کیلو بایت

  سال اول، شماره دوم، پاییز 1390، صفحه 127 ـ 156
Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.1. No.2, Fall 2011

 

عذرا معصومی*

چکیده

دستیابی به موقعیت برتر در بازار و حفظ آن به سبب گسترش و تنوع ضایع و شدت رقابت از یک‌سو و افزایش انتظارات مشتریان از سوی دیگر به گونه‌ای فزاینده دشوار شده است. امروزه مزیت سازمان‌ها برای پیشی‌گرفتن از یکدیگر نه در به کارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. با توجه به رقابتی شدن دنیای امروز و نقش مؤثر نیروی انسانی در بهبود عملکرد سازمان‌ها، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عوامل سرمایة انسانی بر رقابت‌پذیری مؤسسات مالی است. در این تحقیق 158 پرسشنامه در شعب بانک کشاورزی استان گلستان توزیع شد و بر اساس 107 پرسشنامه جمع‌آوری‌شده فرضیه‌ها بر پایة آزمون فرضیة نسبت (آزمون دوجمله‌ای) و t یک نمونه‌ای بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایة انسانی بر راهبردهای رقابت‌پذیری (کاهش بهای تمام شدة ارائة خدمات، تمایز خدمات و تمرکز بر مشتری) در بانک تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها: سرمایة انسانی، رقابت‌پذیری، بانک کشاورزی.


* کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آباد کتول                    masoomi-4002Q@yahoo.com

دریافت: 15/4/1390ـ پذیرش: 20/9/1390ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شایسته‌سالاری و راهبردهای آن در رویکرد اسلامی نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢

شایسته‌سالاری و راهبردهای آن در رویکرد اسلامی

سال اول، شماره سوم، زمستان 1390، صفحه 35 ـ 62
Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.1. No.3, Winter 2012

محمدرضا رحیمی*

چکیده

در جامعه‌ای که بر اساس فرهنگ اسلامی رشد کرده است، در صورتی راهبردها منجر به تحقق شایسته‌سالاری می‌شود که بر اساس رویکرد اسلامی طرّاحی شده باشد. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، سعی کرده است، راهبردهای شایسته‌سالاری از منظر قرآن کریم را تبیین کند. بر اساس این مطالعه، مهم‌ترین عامل برای تحقق و نهادینه‌سازی شایسته‌سالاری، بررسی و نقد باورها و ارزش‌های نادرست نسبت به شایسته‌سالاری و سپس جایگزین ساختن ارزش‌ها و باورهای اسلامی به جای آنهاست. ازاین‌رو، یافتة علمی، تحقیق حاضر این است که برای شکل‌گیری و تثبیت شایسته‌سالاری، حکومت اسلامی باید در سطح راهبرد خط‌مشی، تحقق و تثبیت ارزش‌ها و باورهای اسلامی را به مثابة یک خط‌مشی اساسی مورد توجه قرار دهد و برای تحقق این امر در سطح راهبرد سازمانی، به برنامه‌ریزی نیروی انسانی مناسب، جامع و دقیق اقدام نماید و در سطح راهبرد مدیریتی، ارزش‌های اسلامی مرتبط به کار، مسئولیت، حق و چگونگی استفاده از منابع را سرلوحة رفتار خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها: راهبرد، خط‌مشی، سازمان، مدیریت.


* دانش‌آموختة حوزه علمیه و دانشجوی دکتری مدیریت                                                                Nashrieh@qabas.net
دریافت:90/1/18 - پذیرش: 91/1/22ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سازمان و مطالعۀ تأثیر نظام‌های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد آن و بررسی نقش نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢

سازمان و مطالعۀ تأثیر نظام‌های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد آن و بررسی نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی(مطالعة موردی شرکت‌های تجاری واقع در منطقة 6 تهران)

سال اول، شماره سوم، زمستان 1390، صفحه 145 ـ 163
Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.1. No.3, Winter 2012

مصطفی فتاحی* / ساجد گودرزی** / محمدحسین نوروزی***

چکیده

در سال‌های اخیر، نظام‌های کاری با عملکرد بالا و تأثیر آن بر سایر متغیرهای سازمانی، همچون عملکرد سازمان و انعطاف‌پذیری منابع انسانی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. تا کنون در این زمینه پژوهش میدانی در سطح فردی و یا سازمانی انجام نشده است.

این پژوهش به مطالعة تأثیر به کارگیری نظام‌های کاری با عملکرد بالا بر افزایش عملکرد سازمانی و همچنین بررسی نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی در این ارتباط می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری، شرکت‌های تجاری مستقر در منطقة 6 تهران بوده که به صورت تصادفی، 51 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. نتایج نشان داده است که بین نظام‌های کاری با عملکرد بالا و انعطاف‌پذیری منابع انسانی با عملکرد بالا رابطة مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شده است که انعطاف‌پذیری منابع انسانی نقش میانجی­گر رابطة بین HPWS و عملکرد را ایفا می‌‌کند. در پایان، بر مبنای این یافته‌ها، پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: نظام‌های کاری، عملکرد سازمانی، انعطاف‌پذیری، منابع انسانی.


* کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت                                          Mo.fattahi@mail.sbu.ac.ir
** کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
*** کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علّامه طباطبائی
دریافت: 1390/11/2 ـ پذیرش: 1391/4/1ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢

عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن

ضمیمهاندازه
5.pdf 460.83 کیلو بایت

سال اول، شماره دوم، پاییز 1390، صفحه 99 ـ 126
Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.1. No.2, Fall 2011

 محمدحسین شیخی*

چکیده

نظام اداری کشور با وجود همة تلاش‌های صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان فاقد کارایی و پاسخ‌گویی لازم است. یکی از علل اصلی آن، بی‌توجهی به ارزش‌های اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری است. از این‌رو، تحقیق حاضر درصدد تبیین عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن با استفاده از آیات قرآن کریم و سیرة نظری و عملی معصومان(ع) با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی است. با تحلیل محتوی منابع اسلامی می‌توان چنین نتیجه گرفت که سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن، از یک‌سو تحت تأثیر مبانی هستی‌شناختی و انسان‌شناختی حاکم بر باورهای افراد سازمانی است و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سه‌گانة ارزشی، درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. از این‌رو، اعمال سه نوع اصلاحات بینشی و اعتقادی، درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها: سلامت، نظام اداری، سلامت سازمانی، سلامت نظام اداری، ارزش‌های اخلاقی


* دانش آموخته حوزه علمیه و دانشجوی دکتری مدیریت مؤسسه آمورشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

دریافت: 25/4/1390 ـ پذیرش: 28/8/1390                                                            Nashrieh@Qabas.net


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نگاهی تحلیلی به پدیده آموزش الکترونیکی در ایران نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢

نگاهی تحلیلی به پدیده آموزش الکترونیکی در ایران

نگاهی تحلیلی به پدیده آموزش الکترونیکی در ایران
امروزه آموزش الکترونیکی به یک صنعت چند میلیارد دلاری با کاربردهای متنوع تبدیل شده است؛ از آموزش علاقمندان به فراگیری یک موضوع خاص علمی یا فنی گرفته تا آموزش حین خدمت کارکنان شرکت های بزرگ چندملیتی که شعب متعددی در نقاط مختلف جهان دارند.
 

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اخلاق اداری باید ها و نبایدها نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢

مقدمه
فطرتآدمى کمال خواه و خداجوست ، از همین رو انسان مى کوشد تا خود را به سوى تکامل
ببردو استعدادهایش را به رشد برساند. در این فرآیند، مجموعه عوامل تشویق کننده و نیزبازدارنده در وجود او به فعالیت مشغول اند و هر یک او را به سویى مى برند. هرگاه که عواملبازدارنده بر انسان غلبه کند، فلسفه وجودى اش تا حد حیوانیت تنزل مىکند. انسانى که باید رو به خدا مى داشت و به او نظر مى کرد و هدفى جز رضایت و رضوانحضرت حق نداشت اکنون فقط به خور و خواب و شهوت مى اندیشد و از آسمان و آن سوى طبیعتبریده است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سه اصل مهم در اخلاق اداری نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢
سه اصل مهم در اخلاق اداری
سه اصل اساسی مسئولیت‌پذیری، خدمتگزاری و امانت‌داری در نظام اداری وجود دارد که اگر کارگزاران به آن‌ها پایبند باشند، روند پیشرفت و ترقی جامعه سریع‌تر خواهد شد.
 
به گزارش تبیانو به نقل از پایگاه خبری الف نیوز، در نظام اداری سه اصل اساسی مسئولیت‌پذیری، خدمتگزاری و امانت‌داری وجود دارد که اگر کارگزاران بدان‌ها پایبند باشند روند پیشرفت و ترقی جامعه سریع‌تر خواهد شد. در این بخش، به بررسی این سه اصل، در حکومت امام علی (علیه السلام)، با محوریت نهج البلاغه پرداخته خواهد شد.

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیا کامپیوتر شما ویروسی شده است؟ نویسنده: یوسف زنگانه - سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
آشنایی با پنج نشانه آلوده بودن رایانه ؛
ویروس‌های رایانه‌ای امروزه بیشتر به سرماخوردگی‌ شباهت دارند، بیماری کوچکی که برای فرد دردسری بزرگ ایجاد خواهند کرد.
به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ امروزه ویروس‌های رایانه‌ای مانند انواع بیماری‌ها که در برابر دارو مقاوم می‌شوند، روز‌به‌روز قوی‌تر و هوشمند‌تر می‌شوند. در گذشته یک ویروس درون فایل‌ها می‌رفت و به رایانه‌های دیگر منتقل می‌شد،‌ روندی که آزار‌دهنده بود اما ردیابی آن آسان و امکان‌پذیر بود. اما امروزه در کنار ویروس‌های قدیمی تروجان‌ها،‌ کرم‌ها، جاسوس‌افزار‌ها، ودیگر انواع "افزارها" در اطراف ما پرسه می‌زنند که در صنعت رایانه به طور کلی آنها را بد‌افزار می‌نامند.

 

 

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تعیین سقف افزایش حقوق دولتی‌ها نویسنده: یوسف زنگانه - دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢

بر اساس مصوبه مجلس سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های شرکت‌های دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها در سال ۹۲ بر عهده هیئت وزیران گذاشته شد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مقایسه حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با نمایندگان مجلس نویسنده: یوسف زنگانه - دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
در حاشیه ممنوعیت افزایش حقوق کارکنان و اساتید دانشگاه

 مقایسه حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با نمایندگان مجلس

مقایسه حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با نمایندگان مجلس مجلس افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها را ممنوع کرد.جالب است بدانید، نمایندگان مجلسی که به تازگی و یا دست‌کم در این چند ماه اخیر، کاری جز نامه‌نگاری و حمایت از اشخاص و افراد نکرده‌اند، در بدترین حالت، دست‌کم دو تا دو و نیم برابر یک عضو هیأت علمی هم‌مدرک خود حقوق دریافت می‌کنند!


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش آن نویسنده: یوسف زنگانه - دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش آن

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با مروری بر مطالعات انجام شده، علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش و مهار آن را ریشه یابی کرد.

خبرگزاری فارس: علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش آن

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت ، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب