یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
تبیین یک الگوی ریاضی برای تعیین احتمال ترک خدمت یا ماندن کارکنان در سازمان نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢

پژوهش های مدیریت منابع انسانی- شماره 1 (پیاپی 9)  بهار و تابستان 1390

تبیین یک الگوی ریاضی برای تعیین احتمال ترک خدمت یا ماندن کارکنان در سازمان

مرتضوی مهدی

 

این مقاله، درصدد تبیین، آزمون و تحلیل الگوی ریاضی ایکوکانان (2007) به منظور بررسی احتمال ترک داوطلبانه سازمان توسط کارکنان می باشد. در این الگو، فرض می شود که «احتمال ماندن یا ترک» سازمان (یعنی، E-(P.i) یا (P.i))(1- ارتباط مثبتی با «تمایل به ترک» سازمان دارد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی، پیمایشی و میدانی است. جامعه مورد مطالعه، شامل کارکنان و مدیران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی است. در آزمون الگوی پیشنهادی، نتایج کاملا متفاوتی نسبت به فرضیات اولیه و تحقیقات مشابه خارجی به دست آمد. به عبارت دیگر، با این که کارکنان از ماندن در سازمان مورد مطاله راضی نبودند؛ ولی تمایل به ترک آن هم نداشتند که این نکته می تواند به عنوان یک بعد جدید در توسعه مدل به خصوص در سازمان های ایرانی مورد توجه محققان بعدی باشد؛ ضمن این که دلیل این نتیجه متفاوت را باید در سایر عوامل مداخله گر هم چون وضعیت بازار کار و اشتغال در ایران جست وجو نمود. با این حال، تبیین نحوه محاسبه عددی و کمی احتمال ماندن یا ترک خدمت کارکنان و پیش بینی پذیری آن که از طریق یک ابزار ساده در این مقاله فرموله شده است، امکان جدیدی را در اختیار مدیران و هم چنین راهبردهای منابع انسانی سازمان قرار می دهد.

کلید واژه: ترک سازمان، ترک داوطلبانه، ترک غیرداوطلبانه، الگوی ریاضی

دریافت اصل مقاله از اینجا  

 

  نظرات ()
بررسی، تبیین و طراحی مدل توانمندسازهای منابع انسانی در واحدهای دانشگاهی ... نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢

مجله  پژوهشگر (مدیریت)- شماره ویژه نامه  بهار 1391 صفحه 17-34

بررسی، تبیین و طراحی مدل توانمندسازهای منابع انسانی در واحدهای دانشگاهی با استفاده از مدل معادلات ساختاری

 
کیاکجوری داوود,قدوسی محمدمصطفی
 
 
 

توانمندسازی همانا فرآیند توانمند ساختن یک جامعه یا یک سیستم اجتماعی می باشد. به عبارتی دیگر، توانمندسازی به معنای ایجاد شرایطی است که افراد بتوانند کارهایشان را اولا با انگیزه درونی، ثانیا با موفقیت کامل به سرانجام رسانند. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی، تبیین و کشف مدل توانمندسازهای موثر بر منابع انسانی در واحدهای دانشگاهی بسیار بزرگ منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از معادلات ساختاری می باشد. از جامعه آماری 1454 عضوی، از نظرات تعداد 770 نفر استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه 90%، بوده است. همچنین جهت انجام آزمون آماری فریدمن از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های نیکویی برازش و مدل سازی معادلات ساختاری، از نرم افزار لیزرل، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که مدل طراحی شده معادلات ساختاری برای توانمندسازهای منابع انسانی در واحدهای دانشگاهی، منعکس کننده یک برازش مطلوب و درحد انتظار می باشد و می توان گفت این مدل مفهومی، در جامعه ذکر شده به صورت صحیح به کار گرفته شده است. همچنین متغیر انگیزش به عنوان موثرترین و متغیر ترویج فرهنگ به عنوان کم تاثیرترین متغیرها شناخته شده اند. به عبارت دیگر، با افزایش یک واحدی انگیزش، توانمندسازی به اندازه 1.46 و با افزایش یک واحدی ترویج فرهنگ، توانمندسازی به اندازه 0.77 واحد افزایش خواهد یافت. در پایان مقاله موارد مذکور جمع بندی، بحث و مقایسه شده و پیشنهاد می گردد برنامه هایی جهت بالابردن انگیزش در افراد، واگذاری فعالیت ها به آنها در جهت غنی سازی شغل شان و همچنین تغییر در سبک رسمیت، پیچیدگی و تمرکز سازمانی در دستور کار قرار گیرد.

 
کلید واژه: مدل، معادلات ساختاری، توانمندسازی، منابع انسانی، دانشگاه

دریافت اصل مقاله از اینجا (pdf)

  نظرات ()
پل لارنس وجی لورش و رویکرد اقتضایی نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢

تئوریهای مدیریت

بخش هیجدهم : « پل لارنس وجی لورش و رویکرد اقتضایی»

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

 

لارنس ولورش باطرح این سئوال که چرا انسان برای ایجاد سازمان تلاش می کند؟

سازمانها انسان ها راقادر می سازند به خوبی ازعهده حل مشکلات ناشی از محیط برآیند مانند عامل مستقر برای درک سازمانی عبارتند از:

1.       افراد نه سازمانها دارای هدف ومنظور هستند

2.       افراد باید گرد هم آیند وفعالیتهای خود راسازمان وتحت نظم وروالی خاص سامان دهند

3.       درمورد اثر بخشی وثمر بخشی ،یا کارسازی سازمان می توان با توجه به میزانی که نیازهای اعضای آن ازطریق ارتباطهای برنامه ریزی شد بامحیط ارضا می شود قضاوت کرد


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تام برنزونظام های ماشینی وزنده(بنیادهای رویکرد اقتضایی) نویسنده: یوسف زنگانه - دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢

تئوریهای مدیریت

بخش هفدهم : « تام برنزونظام های ماشینی وزنده(بنیادهای رویکرد اقتضایی)»

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

تام برنز درخصوص ورود شرکتها به تولید وفروش لوازم الکترونیکی پرداخت ودراین خصوص دو ساختار «دوجه ویژه» قایل شدند که دوسریک طیف وپیوستار تلقی می شود.«نظام نوع مکانیکی ونظام نوع ارگانیک»


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بخشنامه در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای "جانباز و "فرزند شهید نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

بخشنامه شماره 969/92/220 مورخ 24/1/1392  معاون راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع نسانی رییس جمهور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای "جانباز و "فرزند شهید

 به کلیه دستگاههای اجرایی

موضوع: تبدیل وضع استخدامی نیروهای قراردادی و پیمانی "جاباز" و"فرزند شهید"

با سلام و احترام؛ با توجه به استعلامات و سوالات دستگاهه های اجرایی در خصوص تبدیل وضع استخدامی نیروهای قراردادی "جانباز" و "فرزند شهید" اعلام می دارد:

به استناد ماده (۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و بند "الف" ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه ، تبدیل وضع کارمندان قراردادی و پیمانی "جانباز" یا "فرزندشهید" دستگاه های اجرایی با رعایت سایر ضوابط مربوطه به استخدام رسمی امکانپذیر است. در این راستا لازم است دستکاههای اجرایی برای طی فرایند مربوط به تبدیل وضع افراد مذکور، از طریق بستر سامانه کارمند ایران اقدام نمایند.

 هاجر تحریری نیک صفت- معاون راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 فایل pdf بخشنامه فوق

 

  نظرات ()
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، نقدی عملیاتی و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢

 مجله  پژوهشگر (مدیریت)- شماره ویژه نامه  بهار 1391 صفحه 17-34

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، نقدی عملیاتی و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام

 
خواجه پور علی,گرجی زاده داوود
 
 
 

هدف اصلی از تهیه صورت های مالی ارائه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و استفاده کنندگان در تصمیمات اقتصادی است. اولین گام در تصمیمات سرمایه گذاری به دست آوردن ارزش سهام شرکت هایی است که سرمایه گذاران در آنها سرمایه گذاری کرده و یا قصد سرمایه گذاری در آنها را دارند. همواره یکی از مسائل مورد توجه فعالان در بازارهای مالی نظیر بورس، ارزش سهام بوده و این که ارزش سهام آنها با چه عناصر و یا اطلاعاتی رابطه دارد. لذا در این تحقیق به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت بازار سهام پرداخته شده است که عوامل مورد بررسی عبارتند از: اقلام تعهدی، اقلام نقدی عملیاتی، ارزش دفتری و سود تقسیمی. در این تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1382 تا 1387 استفاده شده است؛ سپس با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن به بررسی رابطه بین تک تک متغیرها با ارزش سهام و سود تقسیمی پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که تغییرات اقلام نقدی عملیاتی و ارزش دفتری با تغییرات قیمت بازار سهام و سود تقسیمی رابطه مستقیم و تغییرات اقلام تعهدی با تغییرات قیمت بازار سهام و سود تقسیمی رابطه معکوس دارند.

 
کلید واژه: اقلام تعهدی، اقلام نقدی عملیاتی، ارزش دفتری، سود تقسیمی، قیمت بازار سهام، بورس اوراق بهادار تهران
 
دریافت اصل مقاله از اینجا 
  نظرات ()
بخشنامه 242751/و مورخ 28/12/91 مقام محترم وزارت علوم و تحقیقات نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢

بخشنامه 242751/و مورخ 28/12/91 مقام محترم وزارت علوم و تحقیقات ابلاغی توسط رئیس محترم مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه مرکزی وزارت علوم به شماره 8730/15 مورخ 31/1/92 در خصوص توقف و اصلاح مصوباتی که متضمن ایجاد تعهد برای دستگاه اجرایی با استناد به بند "و" میگردد (اجرا مصوبات در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری )

دریافت بخشنامه از اینجا

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب