یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
رأی شماره ۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢

رأی شماره۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند۴ تصویب‌نامه شماره۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲ تصمیم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران

 شماره۸۹/۸۲۹                                                                           ۲۸/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۹۳۷      کلاسه پرونده: ۸۹/۸۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ وزیـران عضـو کارگروه انتقال کارکنـان دولت و بند ۱۲ تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۷/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بررسی دیدگاه مشترکین خانگی و تجاری شرکت نمونه ارائه دهنده خدمات عمومی در خصوص پر نویسنده: یوسف زنگانه - سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢

بررسی دیدگاه مشترکین خانگی و تجاری شرکت نمونه ارائه دهنده خدمات عمومی در خصوص پرداخت های غیرنقدی قبوض

نویسند‌گان:

[ سیده مرجان مهدوی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه شیراز- کارشناس پژوهشی جهاددانشگاهی واحد یزد
[ ابوالفضل شرافت ] - دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه شیراز – مدیر تعالی شرکت برق منطق های یزد

چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، 1386 

خلاصه مقاله:امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، تجارت الکترونیکی جایگاه ویژ های یافته و هر روزه به تعداد کسانی که عملیا ت بانکی، مالی و حتی خرید و فروش خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهند، افزوده م یشود. دراین میان دریافت و پرداخت قبوض و امکاناتی از جمله اشتراک آب، برق، گاز، تلفن، خدمات بیم های و غیره نیز رفته رفته به قلمرو عملیات الکترونیکی و بان ک های اینترنتی پا گذاشته است. بررسی های انجام شده در ایالات متحده نشان داده است که در سال 2004 در حدود 40 درصد از مصرف کنندگان قبوض را به صورتOnline پرداخت نمود هاند. این در حالی است که پیش بینی م یشود در سال 2007 ، بالغ بر 65 میلیون مشترک آمریکایی قبوض خود را از طریق رو شهای الکترونیکی و مدل تجمع بانکی ( شبک ه های بین بانکی ) [ پرداخت خواهند نمود که درصد فوق به 95 درصد خواهد رسید. [ 1 این مقاله با بررسی روش های پرداخت الکترونیکی در کشور و بیان نظرات مشترکین تجاری و خانگی و میزان آشنایی آنها با
هریک از روش ها و میزان استفاده آنها از امکانات و زیرساخت های مرتبط را بررسی می کند. آنچه مورد تاکید و بررسی بیشتر در این مقاله قرار گرفته است، مقایسه بین دو گروه مشترکین خانگی و تجاری در زمینه های مشکلات آنها در پرداخت قبوض به روش سنتی، میزان استفاده آنها از امکانات و تجهیزات نوین و میزان آشنایی آنها با روش های پرداخت غیرنقد ی قبوض م ی باشد. این مقایسه از آن جهت اهمیت می یابد که تفاوت ب ین دی دگاه ای ن دو دسته در استقرار مدل ها ی پرداخت ها ی الکترونیکی، برنامه ریزی متفاوتی را می طلبد.
ساختار مقاله به ای نصورت است که ابتدا رو شهای مختلف پرداخت بویژه رو ش های پرداخت الکتریکی و ویژگ ی های آنها تشریح شده است، سپس مشکلات عمده روش کنونی پرداخت قبوض از نظر مردم و کارشناسان بیان شده است . و درنهایت امکانات مشترکین جهت بررسی میزان توانایی فراگیری روش های نوین پرداخت قبوض، میزان آشنایی آنها با رو شهای نوین پرداخت براساس نظرسنجی از مشترکین خانگی و تجاری خدمات عمومی بررسی شده است.


کلمات کلیدی:

پرداخت الکترونیکی- قبض - بانکداری الکترونیک- تجارت الکترونیک

  نظرات ()
ریموند مایلز وچارلز سی اسنو: تطابق شکست و مشاهیر نویسنده: یوسف زنگانه - دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢

تئوریهای مدیریت

بخش پانزدهم : « ریموند مایلز وچارلز سی اسنو: تطابق شکست و مشاهیر»

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

برای آنکه مدیریت بتواند درایجاد هماهنگی بین سازمان و محیط موفق باشد باید حل سه شکل را در دستورکارداشته باشد

1.       خلاقیت کارآفرین

2.       مشکل فنی ومهندسی

3.       مشکل اداری


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
جزئیات مصوبه دولت برای افزایش حقوق نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢

جزئیات میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1392 (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت) و همچنین حقوق  اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات و .... 

بخشنامه اصلاح شده افزایش حقوق سال ۱۳۹۲ به شرح زیر می باشد

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود:
 
1- ضریب حقوق سال 139۲ اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو (۱۳۷۵۲)ریال تعیین می شود.

2-      ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 139۲ به میزان هزار و شش  (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود.

3-      ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 139۲ به میزان هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود.

4-      ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 139۲ به میزان هزار و شش   (۱۰۰۶)  ریال تعیین می شود.

5-  حقوق بازنشستگان  و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 139۲ به میزان بیست و پنج درصد( ۲۵%) نسبت به سال 139۱ افزایش می یابد

۶-      حد اقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۸) این تصویب نامه  در سال 139۲ به میزان چهار میلیون و نهصد هزار (۴۹۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق وفوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور  در این بند تعیین می شود.

۷-      حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان  صندوق های بازنشستگی کشور ی و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان چهار میلیون و نهصد هزار (۴۹۰۰۰۰۰) ریال    تعیین می شود.

۸-  حداقل حقوق کارمندان مشمول  بند (3) این تصویب نامه در سال 139۲ به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار  ریال(۳۳۲۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان  هفت برابر  حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

۹- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است.  تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی مطابق با بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نماید با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی خواهد بود .

معاون اول رییس جمهور - محمد رضا رحیمی

لینک دانلود فایل پی دی اف مصوبه + اصلاحیه ضریب ریالی حقوق سال ۹۲

لینک اصلاحیه ضریب حقوق سال ۹۲ به شماره ۴۱۶۱/ت ۴۹۰۴۰ ه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ 

 دریافت فایل مصوبه شماره 262757 /ت 49040ه مورخ 29/12/1391

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب