یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
استخدامی دستگاه های ملی و استانی برطرف شد نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور: موانع استخدامی دستگاه های ملی و استانی برطرف شد

پس از تشکیل جلسات مستمر برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده در امر استخدام های رسمی دولتی، تمام موانع این امر برداشته شد و اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در رابطه با مجوزهای استخدامی به دستگاههای ملی و استانی واگذار شد


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بررسی سیر تحول در پارادایم‎های مدیریت دولتی : از پارادایم مدیریت دولتی سنتی ... نویسنده: یوسف زنگانه - یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱

بررسی سیر تحول در پارادایم‎های مدیریت دولتی :  از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب    

 
عنوان (انگلیسی): Paradigms of Public Administration: From Traditional Public Administration to Good Governance                         
نشریه: نشریه مدیریت دولتی                     
شماره: نشریه مدیریت دولتی (دوره: ۴،  شماره: ۹)                         
نویسنده:   حبیب‎ا.. سالارزهی ، حبیب ابراهیم پور 
کلیدواژه‌ها مدیریت دولتی سنتی ، مدیریت دولتی نوین ،   حکمرانی خوب. ،  پارادایم                                                                                     
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):  New public Management  ,   Paradigm   ,    Traditional Public Administration                                ,        Good Governance.                                                                                     
چکیده:

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته‎ای در طی سال‎های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته‎های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان‎های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تأثیر کاوش مباحث کشور داری و اداره امور عمومی از رشته‎های علوم انسانی بویژه فلسفه،‏ علوم سیاسی،‏ جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال‎های پایانی قرن نوزدهم،‏ ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده‎های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه‎ها و اندیشه‎های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه‎های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره‎ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک،‏ مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی،‏ پارادایم‎ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی،‏ پارادایم‎های جدید جایگزین پارادایم‎های قبلی شده اند.                             

چکیده (انگلیسی):

Since the evolution of Public administration as an academic and scientific discipline, different competitive approaches have come forward in this area. Public administration as a profession, a scientific field and a political process; or, public administration as an area totally distinguished from business management; and legal, political and administrative approaches towards public administration have resulted into accumulation of irrelevant theories and concepts in public administration realm, engulfing this subject into identity crisis. In order to emancipate this field from its present identity crisis various scholars of public administration have attempted to regularize and organizing the concepts and theories of this field. The present work is an investigation in theories and paradigms of public administration; and the writers have tried to study the evolutionary process of public administration from inception to its present situation. In this regard, the concepts and theories of public administration have categorized into three paradigms: Traditional Public Administration paradigm, New Public Management paradigm and finally the new paradigm of Good Governance. To be noted, in this typology, these paradigms have gradually come into being since ninetieth century in a chronicle order and after transformation, new paradigms have replaced the previous ones.

فایل مقاله :                                                                                                                              [دریافت (504.3 kB)]                                                                                          ‏13
  نظرات ()
عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱

عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور    

  
عنوان (انگلیسی): Antecedents of Employee Intention to Leave in Payam-e-Noor University                         
نشریه: نشریه مدیریت دولتی                     
شماره: نشریه مدیریت دولتی (دوره: ۴،  شماره: ۹)                         
نویسنده:رضا رسولی ، بهنام شهایی ، مهناز صفایی
کلیدواژه‌ها :عدالت توزیعی و رویه‎ای ، رضایت شغلیدانشگاه پیام نور. ، حمایت سازمانی قرارداد روانی ،تعهد ،: ترک خدمت                                                                                     
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):                                  Commitment                                 ,                                                                                                  Job Satisfaction                                 ,                                                                                                  Intention to Leave                                 ,                                                                                                  Psychological Contract Violation                                 ,                                                                                                  PNU.                                 ,                                                                                                  Organizational Support                                 ,                                                                                                  Justice                                                                                     
چکیده:

نیت ترک خدمت،‏ میل ارادی افراد برای پایان دادن به همکاری در یک سازمان است. با آنکه این نیت ممکن است هیچگاه عملی نشود،‏ لیکن امکان دارد که این نیت تأثیر خود را در قالب‌هایی چون غیبت،‏ اهمال،‏ خرابکاری و مانند اینها نشان دهد. یکی از راه‌های جلوگیری از ترک خدمت و پیامدهای آن،‏ شناسایی عواملی است در تحریک نیت‌های ترک خدمت افراد نقش دارند. نتایج این تحقیق میدانی در نمونه 187 نفری از کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور گویای آن بود که حمایت سازمانی ادراک شده،‏ نقض قرارداد روان‎شناختی،‏ عدالت توزیعی،‏ رضایت شغلی،‏ و تعهد احساسی بر نیت ترک خدمت تأثیر معناداری دارند؛ هرچند تأثیر عدالت رویه‌ای معنادار نبود. طبق نتایج،‏ می‌توان 54 درصد از واریانس نیت ترک خدمت افراد را به عوامل مذکور نسبت داد. از طرفی،‏ مشخص گردید که تعهد احساسی،‏ و رضایت شغلی،‏ دو متغیر میانجی در روابط سایر متغیرها با نیت ترک خدمت هستند. دلالت‌های نظری و عملی این تحقیق در بخش پایانی آورده شده است.                             

چکیده (انگلیسی):

Intention to Leave (ITL) is defined as employee voluntary tendency to terminate employment in his/ him organization. Indeed, this intention might not occur really, but its effects can be seen in forms of absence, lassitude, and sabotage. Identifying antecedents or drivers, is one of the ways to prevent ITL and its effects. Present research results in 187 employees of Payam-e-Noor University showed that perceived organizational support (PCV), psychological contract violation (PCV), distributive justice (DJ), job satisfaction (JS), and affective commitment (AC) have significant impacts on ITL; but procedural justice (PJ) didn’t showed significant relationship to ITL. Also, it can be attributed 54 percent of ITL variance to above mentioned factors. Finally, it is observed that JS and AC are two mediators in other factor relationship with ITL.

فایل مقاله : [دریافت (351.1 kB)]
  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب