یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش براساس کارت امتیازی متوازن و با‌ استفاده از ... نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱
ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش براساس کارت امتیازی متوازن و با‌ استفاده از روش ارزیابی جامع فازی (مورد مطالعه: وزارت راه و ترابری)
              
عنوان (انگلیسی): Performance Evaluation of Enterprise Knowledge Management System Based On Balance ScoredCard and FCEM Method (Case Study: Ministry of Roads And Transportation)
نشریه: نشریه مدیریت فناوری اطلاعات
شماره: نشریه مدیریت فناوری اطلاعات (دوره: ۳، شماره: ۳)
نویسنده: محمد موسی‌خانی ، فرانک نادی
کلیدواژه‌ها : فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، روش ارزیابی جامع فازی ، سیستم مدیریت دانش ، کارت امتیازی متوازن
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Fuzzy Comprehensive Evaluation Method , Analytic Hierarchy Process Enterpris , Balanced Scorecard , Knowledge Management System
چکیده:

با اینکه بسیاری از سازمان‌ها به اهمیت مدیریت دانش پی برده،‏ سعی کرده‌اند آن را در سازمان خود با اقدامات و پروژه‌هایی پیاده‌ کنند،‏ بسیاری از این پروژه‌ها از عملکرد بالایی ندارند؛ ازاین‌رو یکی از دغدغه‌های سازمان‌ها،‏ ارزیابی مستمر عملکرد سیستم مدیریت دانش است. در حقیقت با ارزیابی عملکرد سیستم،‏ می‌توان وضعیت جاری سیستم را با نگاهی همه‌جانبه سنجید و به‌دنبال آن نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرد تا در نهایت گام‌هایی برای بهبود عملکرد آن برداشته شود. روش استفاده شده در این پژوهش روش ارزشیابی است. هدف اساسی از انجام این پژوهش در وهله اول،‏ اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش وزارت راه و ترابری و تعیین وزن آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)‎ و دوم ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش وزارت راه و ترابری بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC)‎ با استفاده از روش ارزیابی جامع فازی است. بر اساس نتایج به-دست آمده،‏ عملکرد این سیستم در وزارت راه و ترابری از سطح متوسط برخوردار است که پیشنهاداتی برای بهبود آن ارائه شده است.

چکیده (انگلیسی):

Despite the fact that most of the organizations have understood the importance of knowledge management and they have tried to implement that by some projects through their organizations but unfortunately many of this projects have not had high performance. So, one of the concerns of organizations is the continuous evaluation of knowledge management system performance. In fact performance evaluation of enterprise knowledge management system is capable of analyzing current situation of the system in whole and improvement of the system by general view of the advantages and disadvantages. The main goal of this research is, first prioritizing metrics of knowledge management system in Iran‘s Ministry of Roads and Transportation by Analytic Hierarchy Process (AHP) and second evaluating of knowledge management system performance based on Balanced Scorecard (BSC) by using Fuzzy Comprehensive Evaluation Method (FCEM). Based on the results, level of knowledge management system performance system in Iran‘s Ministry of Roads and Transportation is medium and at the end some suggestions are rendered for improving this system.

فایل مقاله : [دریافت (272.5 kB)]
  نظرات ()
بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی و عملکرد استراتژیک ... نویسنده: یوسف زنگانه - پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱
بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی و عملکرد استراتژیک واحد مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز تهران
             
عنوان (انگلیسی): Exploring the Effect of Using Information Technology on Functional and Strategic Performances of the Human Resource Management Units in Automaker and Automotive Supplier Companies in Tehran
نشریه: نشریه مدیریت فناوری اطلاعات
شماره: نشریه مدیریت فناوری اطلاعات (دوره: ۳، شماره: ۳)
نویسنده: حسن عابدی جعفری ، مهدی اسدنژاد رکنی ، حمید رضا یزدانی
کلیدواژه‌ها : عملکرد عملیاتی ، مدیریت منابع انسانی ، عملکرد استراتژیک ، فناوری اطلاعات
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Human Resource Management , Information Technology , Functional Performance , Strategic Performance
چکیده:

ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر تغییرات بسیاری را در سازمان‌ها به‌وجود آورده است و علاوه بر تغییر ساختارهای سازمان،‏ ماهیت و نقش بخش‌های کسب‌وکاری را نیز تغییر داده‌ است. واحد مدیریت منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهمترین بخش‌های‌ سازمان نیز تحت‌تأثیر این تغییرات از این تغییرات گسترده مصون نبوده است و ماهیت کارکردهای آن از حالت سنتی به الکترونیکی تغییر یافته است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا ابهام در مورد نوع تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی (مثبت یا منفی بودن) برطرف شود و تأثیر استفاده از منابع انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی در دو بعد عملیاتی و استراتژیک بررسی شود. در این پژوهش از روش مطالعه پیمایشی (زمینه‌یابی) و ابزار پرسشنامه برای بررسی فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان داد،‏ استفاده از فناوری اطلاعات در واحدهای منابع انسانی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز تهران موجب بهبود عملکرد در دو جنبه عملیاتی و استراتژیک می‌شود. همچنین افزایش عملکرد عملیاتی نیز موجب افزایش عملکرد استراتژیک واحد منابع انسانی می‌شود.

چکیده (انگلیسی):

The information technology has profoundly changed the way organizations are structured as well as the nature and the role of the business divisions. Human resource department, as one of the most vital units of any organization has also not been immune from these changes and many of its functions has transformed from traditional techniques to IT-based methods. The current research aimed to clarify some controversial issues regarding the nature of IT effects (i.e. positive or negative) on human resource department performance from two dimensions: operational and strategic. Based on the methodological approach, the nature of this research is field study. A questionnaire was designed and distributed in order to collect the data and test research hypotheses. The results showed that the IT utilization in auto-manufacturing firms, operating in the city of Tehran, would improve the operational and strategic performance of HR departments. In addition, the result supported the hypothesis that enhancing operational performance will result in strategic performance improvement.

فایل مقاله : [دریافت (265.0 kB)]
  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب