یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
ارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده تربیت بدنی نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
ارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
پورسلطانی حسین*,میرزائی فهیمه,زارعیان حسین
 
* پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
 هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ادراک از عدالت و رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. روش تحقیق، کمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان پژوهشکده بوده و به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه عدالت سازمانی رگو و کانها با پایایی (a=0.9) و رضایت شغلی با پایایی (a=0.92) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای تعیین توزیع طبیعی داده ها، و آزمون های t تک نمونه ای،t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده در سطح معنی داری (P?0.05)، استفاده گردید. نتایج بیانگر آن بود که بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنی داری (P?0.01، r=0.61) وجود داشت. هیچ گونه رابطه معنی داری بین سن و عدالت سازمانی (P?0.05، r=0.54) و بین سن و رضایت شغلی (P?0.05، r=0.19) به دست نیامد. همچنین، هیچ گونه تفاوت معنی داری بین ادراک از عدالت سازمانی و احساس رضایت از شغل، بر اساس جنسیت، مشاهده نگردید. نتایج تحلیل رگرسیون ساده نشان داد که عدالت سازمانی می تواند رضایت شغلی را (P?0.05، t=3.04) پیشگویی کند.
 
کلید واژه: عدالت سازمانی، رضایت شغلی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 دانلود اصل مقاله از اینجا
 پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی تابستان 1390; 1(1):59-70
 
  نظرات ()
دسترسی به پایان نامه های دانشگاه Ohio نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
قابل توجه اساتید ، داشنجویان و پژوهشگران گرامی 

با استفاده از لینک زیر میتوانید به متن کامل پایان نامه های بعضی رشته ها دسترسی پیدا کنید.این پایان نامه ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی سالهای اخیر میباشد .

 آدرس کامل :  http://etd.ohiolink.edu

 

  نظرات ()
ثبت‌نام مهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی و کارشناسی نویسنده: یوسف زنگانه - جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱

فرایند مهمانی و انتقال دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌های دولتی، غیردولتی همچنین فنی و حرفه‌ای در سامانه مدیریت خدمات آموزشی وزارت علوم از ساعت 1 اول اردیبهشت آغاز می‌شود و 31 اردیبهشت‌ماه به پایان می‌رسد.

سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ثبت درخواست‌های مهمانی و انتقال دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌های دولتی، غیردولتی همچنین فنی و حرفه‌ای از ساعت 1 بامداد اول اردیبهشت‌ماه فعال می‌شود و دانشجویان تا ساعت 12 شب 31 اردیبهشت‌ماه فرصت دارند درخواست‌های خود را بر اساس مفاد آیین نامه بازنگری شده مهمانی و انتقال دانشجویان همچنین احراز شرایط مندرج در این آیین نامه از طریق سامانه مهمانی و انتقال از طریق

http://91.99.101.134/EDUS/Default.Aspx ، ارسال کنند.

در این فرایند، دانشجویان نیازی به مراجعه حضوری در دانشگاه‌های مبدا و مقصد ندارند و به درخواست‌هایی که در سامانه مذکور ثبت نشود، رسیدگی نخواهد شد.

تنها دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها امکان ثبت‌نام و ویرایش درخواست‌های خود را دارند و بر اساس آیین نامه بازنگری شده مهمانی و انتقال، فرایند نام‌نویسی تنها یک بار در سال و آن هم در اردیبهشت‌ماه برای هر دو نیمسال تحصیلی صورت می‌گیرد.

در این دوره از ارسال درخواست‌های مهمانی و انتقال، دانشجویان تنها حق انتخاب دو دانشگاه را دارند که تحت عنوان "انتخاب دانشگاه اولویت یک" و "انتخاب دانشگاه ذخیره" در سامانه خدمات آموزشی معرفی شده است.

  نظرات ()
سامانه ثبت نام کارت الکترونیکی یارانه ای نویسنده: یوسف زنگانه - دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
احتراما به استحضار دانشجویان گرامی میرساند، سامانه ثبت نام کارت الکترونیکی یارانه ای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران -ویژه دانشجویان- به نشانی http://tibf.net/signup فعال شده است.

 

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب