یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
همایش ملی جایگاه مدیریت منابع نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی نویسنده: یوسف زنگانه - چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸
همایش ملی جایگاه مدیریت منابع نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 3 در تاریخ های 6 و 7 آبان ماه سال جاری در این واحد برگزار میگردد .

از کلیه محققان و دانشجویان دعوت می شود مقالات خود را به آدرس : مازندران ، قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، حوزه معاونت پژوهشی ، دبیرخانه همایش ها ارسال نمایند . کلیه مقالات بایستی بصورت فایل word ارسال نمایند.  چکیده مقالات را می توانطد به آدرس ایمیل managementconf@gmail.com ارسال نمائید .

محورهای همایش :

بررسی مقایسه‌ای بین مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی ایران با کشورهای توسعه یافته
تاثیر آموزش‌های ضمن خدمت در توسعه سبک‌های رهبری و مدیریت دانشگاه
تاثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر تبدیل دانشگاه به سازمان یادگیرنده
تاثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر انعطاف‌پذیری و تغییر سازمان
نقش آموزش ضمن خدمت در مدیریت مسیر تعالی سازمانی
جایگاه آموزش‌های ضمن خدمت بر فرآیند مدیریت دانش
وظایف و کارکردهای مدیریت منابع انسانی در دانشگاه
جایگاه و نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان
ضرورت و توجه آموزش مدیریت انسانی در سازمان‌ها
شیوه‌های نوین در مدیریت حرفه‌ای منابع انسانی دانشگاه
نقش مدیریت نیروی انسانی در افزایش بهره‌وری دانشگاه
تاثیرمدیریت منابع انسانی دانشگاه در حرکت به سوی جهانی شدن
تاثیر آموزش هیأت علمی بر هدایت دانشگاه به سوی پژوهش محوری
تاثیرات آموزش مدیران و اعضای هیأت علمی در توسعه کارآفرینی در آموزش عالی
 
 
تاریخ برگزاری همایش: 6 و 7 آبان  1388
 
شروع دریافت چکیده مقالات :1/3/1388
مهلت ارسال چکیده مقالات : 31/6/1388
تاریخ اظهار نظر داوران : 15/7/1388
مهلت ارسال متن کامل مقالات : 10/7/1388
اعلام پذیرش نهایی : 25/7/1388
 
www.Ghaemshahriau.ac.ir

  نظرات ()
بررسی مقایسه نظام قدیم و جدید آموزش مدیران و کارکنان با نگاه استراتژیک نویسنده: یوسف زنگانه - دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸

بررسی مقایسه نظام قدیم و جدید آموزش مدیران و کارکنان با نگاه استراتژیک

علی شیرین

چکیده

    در این مقاله ضمن اشاره به تاریخچه و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان دولت به ارزیابی دو رویکرد قدیم و جدید آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان دولت پرداخته شده است. ابتدا اهداف و برنامه های هر رویکرد، بررسی شده است. پس از آن با طرح آسیب های رویکرد اول که تیم پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام داده است، بر اساس الگوی ارزشیابی سیمایی استیک(سیف، 1375، ص 81) دو رویکرد مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد هر یک از رویکردها بخشی از برنامه ریزی استراتژیک مرکز آموزش مدیریت دولتی سابق (گام اول فرهنگ سازی، گام دوم تخصص گرایی، گام سوم بومی سازی آموزش مدیران و کارکنان دولت) را دنبال کرده است. طراحی و اجرای برنامه ها در رویکرد قدیم به فرهنگ سازی آموزش مدیران در دستگاه ها پرداخته است. طراحی و اجرای برنامه در رویکرد جدید بر مبنای تأمین نیاز دستگاهها و لذا تخصص گرایی شکل گرفته است. در بخش نتیجه گیری عنوان شده است که رویکرد جدید به مانند رویکرد قدیم، مشکلاتی را در برداشته و نیاز به آسیب شناسی دارد و همچنین وجود رویکرد جدید به معنای مردود شناختن رویکرد قدیم نیست. در پایان پیشنهادهایی مبنی بر سنجش و مقایسه اثربخشی دو رویکرد؛ آسیب شناسی رویکرد جدید و مقایسه آن با رویکرد قدیم، سازماندهی مجدد واحدهای تشکیلاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی، توجه به گام سوم برنامه استراتژیک یعنی بومی سازی ساختاری و محتوایی آموزش مدیران و کارکنان عنوان شده است.

واژهای کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، آموزش ضمن خدمت، فرهنگ سازی، تخصص گرایی، بومی سازی
 
مجله فرایند مدیریت و توسعه، شماره65-66/بهار و تابستان 1385

  نظرات ()
قدرت مدیران در سازمان نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸

قدرت مدیران در سازمان

بهنام کاویان

چکیده

ازدیدگاه اگوست کنت علوم اجتماعی ازلحاظ ساختاری جزو پیچیده ترین علوم است.چراکه شناسایی وپیش بینی رفتارجمعی انسانها بسیاردشوارترازبررسی محیط فیزیکی وتکنولو‍‍ژی صنعتی است. انسانهادرتعامل با یکدیگر هستند وآنچه ما به‌عنوان نتیجه مشاهده می کنیم ،ماحصل فرآیندهای طولانی ازکنشهای گروهی واجتماعی است که رفتارهای غیر خطی وبعضا" غیرقابل پیش بینی دارند.این فرآیندها تحت تاثیر نیروها ومتغیرهایی هستند که دربیشترموارد ماهیتی پنهان وغیرملموس دارند. ازجمله این متغیرها " قدرت" است که منشاء آن برتری جویی انسانهاست .بخش نخست این مقاله به بررسی آرایش نیروهای اصلی وتاثیرگذار دریک سازمان می پردازد ودرحالت ایستا ودرقالب تئوری ساختگرایی اجتماعی به قوانین حاکم برنیروها اشاره می کند.بخش دوم مقاله به تعامل وستیزمیان نیروهاازدیدگاه نظریه کنش متقابل اجتماعی می پردازد که ماحصل آن تغییر ساختارهای قدیم وایجاد آرایشی جدید میان نیروهای تاثیرگذاراست . این آرایش جدید تا تعامل وکنش بعدی، تعیین کننده حدو مرزمیان نیروهاست .

مجله تدبیر، شماره 178، اسفند 1385

  نظرات ()
دعای امام سجاد علیه السلام به مناسبت ماه رمضان نویسنده: یوسف زنگانه - شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸

دعای امام سجاد علیه السلام به مناسبت ماه رمضان

سپاس خدایی را سزاست، که ما را برای سپاسگزاری خود راهنمایی نمود، و از سپاسگزاران قرار داد، تا برای احسان و نیکیش از شکرگزاران باشیم، و ما را بر آن سپاسگزاری پاداش نیکوکاران دهد، و سپاس خدایی را سزاست که دین خود را به ما عطا نمود، و ما را جزو ملت خویش (اسلام) اختصاص داد و در راههای احسان و نیکیش رهنمون کرد، تا به وسیله نعمتش در آن راهها رفته و به سوی رضا و خوشنودیش دست یابیم، سپاسی که آن را از ما بپذیرد و به وسیله آن از ما خشنود گردد.

(صحیفه سجادیه، ص ۲۸۲ فیض الاسلام)

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب